Als een eenheid op de accessoireschoen van de camera wordt bevestigd die gekoppelde flitsregeling ondersteunt (de SB-5000, SB-500, SB-400 of SB-300), dan kan flitserinformatie worden bekeken in de cameraweergave door op de DISP-knop in fotostand te drukken (0 De DISP-knop). De weergegeven informatie verschilt afhankelijk van de flitserregelingsstand.

DDL

1 Flitsgereedaanduiding
2 Bounce-pictogram (wordt weergegeven als de flitserkop omhoog gekanteld is)
3 Positiewaarschuwing zoomkop (wordt weergegeven als de positie van de zoomkop onjuist is)
4

Flitserregelingsstand

FP-aanduiding

5 Flitscorrectie (DDL)
6 Flitsstand
7 Aanduiding flitswaardevergrendeling
8 Flitscorrectie

Automatische externe flitser

1

Flitserregelingsstand

FP-aanduiding

2 Automatisch externe flitscorrectie

Handmatig met afstandsprioriteit

1

Flitserregelingsstand

FP-aanduiding

2 Flitscorrectie (handmatig met afstandsprioriteit)
3 Afstand

Handmatig

1

Flitserregelingsstand

FP-aanduiding

2 Flitsniveau

Stroboscopisch flitsen

1 Flitserregelingsstand
2 Flitsniveau (sterkte)
3

Aantal afgegeven (keren)

Frequentie

Flitserinformatie en camera-instellingen

De flitserinformatieweergave toont geselecteerde camera-instellingen, inclusief belichtingsstand, sluitertijd, diafragma en ISO-gevoeligheid.

Flitserinstellingen wijzigen

De flitserinstellingen kunnen worden gewijzigd door op de i-knop in de flitserinformatieweergave te drukken. De beschikbare opties wisselen afhankelijk van de flitser en de geselecteerde instellingen. U kunt ook een testflits maken met de flitser.