De nieuwe functies die beschikbaar zijn met de “C” Firmwareversie 3.30 van de camera worden hieronder beschreven.

De scherpstelpositie opslaan

De optie Scherpstelpositie opslaan is toegevoegd aan het instelmenu. Als Aan wordt geselecteerd, wordt de scherpstelpositie die actief is wanneer de camera wordt uitgeschakeld, hersteld wanneer de camera de volgende keer wordt ingeschakeld.

 • De scherpstelpositie kan veranderen bij aanpassingen aan zoom of fluctuaties in de omgevingstemperatuur.
 • Deze optie is alleen van toepassing wanneer de camera wordt gebruikt met autofocusobjectieven met Z-vatting.
 • Als u Aan selecteert, kunnen de opstarttijden van de camera toenemen.

Spraakmemo’s (alleen Z 6)

De optie Spraakmemo is toegevoegd aan de functies die kunnen worden toegewezen aan de Filmopnameknop via Persoonlijke instelling f2 (Aangepaste knoptoewijzing). In de Spraakmemo-functie kan de filmopnameknop worden gebruikt voor het opnemen en afspelen van spraakmemo's van maximaal ongeveer 60 seconden terwijl een foto wordt weergegeven.

Spraakmemo’s opnemen

 1. Selecteer Spraakmemo voor Persoonlijke instelling f2 (Aangepaste knoptoewijzing) > Filmopnameknop.

 2. Selecteer de afspeelstand en geef een foto weer waaraan u een spraakmemo wilt toevoegen.

 3. Houd de filmopnameknop ingedrukt.

  • De opname wordt voortgezet zolang de knop wordt ingedrukt.
  • Het pictogram b wordt weergegeven tijdens de opname.

 4. Laat de filmopnameknop los om de opname te beëindigen.

  • Foto's met spraakmemo's worden aangeduid met het pictogram h.
  • De opname eindigt automatisch na 60 seconden.

Waarschuwingen: spraakmemo-opname

 • Spraakmemo's kunnen niet worden toegevoegd aan foto's met bestaande memo's (aangeduid door het pictogram h). Verwijder de bestaande memo voordat u een nieuw memo probeert op te nemen.
 • U kunt geen andere foto's bekijken of aanraakbediening gebruiken terwijl de opname bezig is.
 • De opname wordt beëindigd als u:

  • op de O-knop drukt,
  • de afspeelstand afsluit, of
  • de camera uitschakelt.
 • De opname wordt mogelijk beëindigd als u op de ontspanknop drukt of andere camerabediening gebruikt.

Spraakmemobestandsnamen

Spraakmemo's hebben bestandsnamen met de vorm “DSC_nnnn.WAV”, waarbij nnnn een viercijferig nummer is dat wordt gekopieerd van de foto waar de spraakmemo aan gekoppeld is.

 • Spraakmemo's voor foto's die zijn gemaakt met Adobe RGB geselecteerd voor Kleurruimte in het foto-opnamemenu hebben bestandsnamen met de vorm “_DSCnnnn.WAV”.
 • In plaats van “DSC” hebben spraakmemo's voor foto's waaraan een naam is gegeven via Naamgeving bestanden in het foto-opnamemenu hetzelfde voorvoegsel van drie letters als de foto's waaraan ze zijn gekoppeld.

Spraakmemo’s afspelen

 1. Selecteer Spraakmemo voor Persoonlijke instelling f2 (Aangepaste knoptoewijzing) > Filmopnameknop.

 2. Kies de afspeelstand en geef een foto weer met het pictogram h.

 3. Druk op de filmopnameknop.

  • Spraakmemo afspelen start.

 4. Druk opnieuw op de filmopnameknop.

  • Spraakmemo afspelen stopt.

Waarschuwingen: spraakmemo afspelen

 • Zoomweergave wordt uitgeschakeld tijdens het afspelen van spraakmemo's.
 • Het afspelen wordt beëindigd als u:

  • andere foto's bekijkt,
  • op de O-knop drukt,
  • de afspeelstand afsluit, of
  • de camera uitschakelt.
 • Het afspelen wordt mogelijk beëindigd als u op de ontspanknop drukt of andere camerabediening gebruikt.
 • Als u foto's beveiligt, worden ook alle bijbehorende spraakmemo's beveiligd. De beveiliging kan niet afzonderlijk worden toegepast.
 • Spraakmemo’s worden niet toegevoegd aan foto’s die zijn geüpload naar een computer of ftp-server via een WT-7. Spraakmemo’s worden weergegeven als afzonderlijke bestanden wanneer foto’s worden bekeken in HTTP-serverstand.

Spraakmemo’s verwijderen

Wanneer u op de O-knop drukt bij het bekijken van een foto die is gemarkeerd met een h-pictogram, verschijnt er een bevestigingsvenster.

 • Om zowel de foto als de spraakmemo te verwijderen, markeert u Beeld en spraakmemo en drukt u op O.
 • Om alleen de spraakmemo te verwijderen, markeert u Alleen spraakmemo en drukt u op O.
 • Druk op K om het afspelen te hervatten zonder een van de bestanden te verwijderen.
 • Als u foto's verwijdert, worden alle bijbehorende spraakmemo's verwijderd.

Opties voor spraakmemo

Het instelmenu biedt nu een item Opties voor spraakmemo met de volgende opties voor het opnemen en afspelen van spraakmemo's.

 • Spraakmemo instellen regelt het gedrag van de filmopnameknop tijdens het opnemen van spraakmemo's.

  • Ingedrukt houden (standaard): de opname wordt alleen gemaakt terwijl de filmopnameknop wordt ingedrukt en eindigt wanneer de knop wordt losgelaten.
  • Drukken voor start/stop: druk eenmaal op de filmopnameknop om de opname te starten en nogmaals om de opname te beëindigen.

 • Geluidsuitvoer regelt het afspeelvolume van de spraakmemo.

  • Luidspreker/hoofdtelefoon: kies het volume waarmee spraakmemo's worden afgespeeld via de luidspreker van de camera of via een hoofdtelefoon die op de camera is aangesloten.
  • Uit: spraakmemo's worden niet afgespeeld wanneer de filmopnameknop wordt ingedrukt.