De optionele High-Definition Multimedia Interface (HDMI)-kabel (0 Overige accessoires) of een type C HDMI-kabel (apart verkrijgbaar bij uw winkelier) kan worden gebruikt om de camera met high-definition video-apparaten te verbinden. Zet de camera altijd uit voordat u een HDMI-kabel aansluit of loskoppelt.

Sluit aan op camera

Sluit het high-definition apparaat aan (kies een kabel met aansluiting voor HDMI-apparaat)

HDMI-weergaven

Stem, nadat u de camera op een HDMI-televisie of ander beeldscherm hebt aangesloten, het apparaat af op het HDMI-kanaal, schakel vervolgens de camera in en druk op de K-knop. Tijdens weergave worden beelden op het televisiescherm weergegeven. Volume kan worden aangepast met de televisiebedieningen; de camerabedieningen kunnen niet worden gebruikt.

HDMI-recorders

De camera kan video rechtstreeks op aangesloten HDMI-recorders opnemen. Sommige recorders starten en stoppen de opname zelfs in reactie op de camerabedieningen. Gebruik de optie HDMI in het setup-menu om instellingen voor HDMI-uitvoer aan te passen.

 • Uitvoerresolutie: Kies het formaat voor beelduitvoer naar het HDMI-apparaat. Als Automatisch is geselecteerd, selecteert de camera automatisch het juiste formaat.
 • Geavanceerd: Pas de onderstaande instellingen aan.

  • Uitvoerbereik: Automatisch wordt aanbevolen voor de meeste situaties. Als de camera niet in staat is voor het HDMI-apparaat het juiste uitvoerbereik van het RGB-videosignaal te bepalen, kunt u Beperkt bereik kiezen voor apparaten met een invoerbereik van het RGB-videosignaal van 16 tot 235 of Volledig bereik voor apparaten met een invoerbereik van het RGB-videosignaal van 0 tot 255. Kies Beperkt bereik als u verlies van detail in schaduwen waarneemt, Volledig bereik als schaduwen “verbleekt” of te helder zijn.
  • Besturing externe opname: Door besturing voor externe opname in te schakelen, kunnen camerabedieningen worden gebruikt om de opname te starten en stoppen wanneer de camera via HDMI met een recorder van een ander merk is verbonden die het Atomos Open Protocol (Atomos SHOGUN, NINJA of SUMO-serie Monitorrecorders) ondersteunt. Er wordt een pictogram weergegeven in de cameramonitor: A wordt weergegeven in filmlivebeeld, terwijl B wordt weergegeven tijdens filmopname. Controleer tijdens het opnemen de recorder en recorderweergave om er zeker van te zijn dat de filmopnamen worden opgeslagen op het apparaat (merk op dat de filmuitvoer naar het apparaat kan worden onderbroken terwijl externe opnamebesturing actief is). De cameraweergave schakelt automatisch uit wanneer de stand-by-timer afloopt waardoor HDMI-uitvoer stopt; wanneer films op een extern apparaat worden opgenomen, selecteer Stand-by-timer voor Persoonlijke instelling c3 (Uitschakelvertraging) en kies Geen limiet of een tijd langer dan de geanticipeerde opnametijd. Zie de handleiding die is meegeleverd met de recorder voor meer informatie over apparaatfuncties en bediening.
  • Bitdiepte uitvoergegevens: Kies uit 8 bits en 10 bits.
  • Instelling N-Log: Selecteer Aan (kan niet opnemen op kaart) om details in hoge lichten en schaduwen te behouden en vermijd oververzadigde kleuren bij het opnemen van films. Kies deze optie (alleen beschikbaar wanneer 10 bits is geselecteerd voor Bitdiepte uitvoergegevens) bij het opnemen van filmopnamen waarvan de kleuren later worden gecorrigeerd. De filmopnamen worden rechtstreeks op het externe apparaat opgenomen en kunnen niet op de geheugenkaart van de camera worden opgeslagen. De opties ISO-gevoeligheid instellen > Maximale gevoeligheid en ISO-gevoeligheid (stand M) in het filmopnamemenu kunnen worden ingesteld op waarden van respectievelijk ISO 1600 tot 25600 (Z 7) of 51200 (Z 6) en ISO 800 tot 25600 (Z 7) of 51200 (Z 6).
  • Weergavehulp: Kies Aan voor een live voorbeeld van video-opnamen die zijn opgenomen met Aan (kan niet opnemen op kaart) geselecteerd voor Instelling N-Log. De kleuren in het voorbeeld verschillen van die van de eindfilm, maar dit heeft geen effect op de werkelijke opgenomen filmopnamen.

HDMI-uitvoer

HDMI-uitvoer is niet beschikbaar terwijl films worden opgenomen met filmbeeldformaten van 1.920 × 1.080 120p, 1.920 × 1.080 100p of 1.920 × 1.080 slow-motion of wanneer de camera is aangesloten op een computer met Camera Control Pro 2.

10-bit bitdiepte uitvoergegevens

10 bits kan alleen met compatibele recorders worden gebruikt. De cameramonitor schakelt in en de zoeker blijft leeg, ongeacht de geselecteerde weergavestand. Er kunnen geen foto’s worden gemaakt; tijdens de filmopname zijn de volgende aanvullende beperkingen van toepassing wanneer 3.840 × 2.160 is geselecteerd voor beeldformaat:

 • Films worden niet vastgelegd op geheugenkaarten die in de camera zijn geplaatst.
 • Pictogrammen en tekens in de monitor worden bij een lage resolutie weergegeven.
 • Als u het DX-beeldveld op de Z 7 selecteert, wordt de beeldhoek tot ongeveer 90% verkleint. De beeldhoek op de Z 6 is altijd ongeveer 90%.

Zoom

Films opgenomen met een beeldformaat van 3.840 × 2.160 worden bij het inzoomen op een formaat van 1.920 × 1.080 weergegeven.