DIGITALE CAMERA

Z 7_Z 6

Online handleiding

Handleidingen zoeken

Deze camera beschikt over bijgewerkte firmware met toegevoegde functies. Voor meer informatie, zie “Wijzigingen gemaakt via firmware-updates”.

Kies uit 3 verschillende handleidingen.

Over deze handleiding

Deze handleiding is voor camerafirmware versies 3.00 of hoger.

De meest recente versie van de camerafirmware is beschikbaar voor downloaden via het Nikon Download Center.

Deze handleiding is voor gebruik met zowel de Z 7 als Z 6. De afbeeldingen tonen de Z 7.

Symbolen en conventies

Om het zoeken naar benodigde informatie gemakkelijker te maken, worden de volgende symbolen en conventies gebruikt:

D Dit pictogram duidt opmerkingen aan, informatie die moet worden gelezen voordat dit product in gebruik wordt genomen.
A Dit pictogram duidt tips aan, extra informatie die handig kan zijn bij het gebruik van dit product.
0 Dit pictogram verwijst naar andere secties in deze handleiding.

Menu-items, opties en berichten die in de cameraschermen verschijnen, worden vetgedrukt aangeduid. In deze handleiding wordt de weergave in de cameramonitor en zoeker tijdens het opnemen aangeduid als de “opnameweergave”; meestal is het de monitor die in de afbeeldingen wordt getoond.

Deze camera kan worden gebruikt met XQD- en CFexpress Type B-geheugenkaarten. In contexten waarin geen onderscheid tussen de twee hoeft te worden gemaakt, worden beide typen in deze handleiding “geheugenkaarten” genoemd.

In deze handleiding worden smartphones en tablets aangeduid als “smartapparaten”.

Camera-instellingen

De uitleg die wordt gegeven in deze handleiding gaat ervan uit dat de standaardinstellingen worden gebruikt.

A Voor uw veiligheid

Lees, alvorens de camera voor het eerst in gebruik wordt genomen, de veiligheidsinstructies in “Voor uw veiligheid” (0 Voor uw veiligheid).

Inhoudsopgave

Kennismaking met de camera

Eerste stappen

Basisfotografie en weergave

Basisinstellingen

Opnamebediening

Het i-menu

Meer over weergave

Menugids

Verbindingen

On-camera flitserfotografie

Secundaire flitserfotografie

Problemen oplossen

Technische opmerkingen

Wijzigingen gemaakt via firmware-updates