Gebruik de secundaire selector als joystick om het scherpstelpunt te selecteren of druk op het midden om scherpstelling en/of belichting te vergrendelen.

Scherpstelpuntselectie

Gebruik de secundaire selector om het scherpstelpunt te selecteren in de opnameweergave. Scherpstelpuntselectie is niet beschikbaar wanneer automatisch veld-AF is geselecteerd voor AF-veldstand (0 AF-veldstand).

Scherpstelpunt

Vergrendeling automatische belichting (AE)

Als u op het midden van de secundaire selector drukt, wordt de belichting vergrendeld bij de huidige instelling. AE-vergrendeling kan worden gebruikt om opnamen opnieuw samen te stellen na lichtmeting van een onderwerp dat niet in het geselecteerde scherpstelveld in de uiteindelijke compositie aanwezig zal zijn en is vooral effectief met spotmeting of centrumgerichte meting.

Scherpstelvergrendeling

Druk op het midden van de secundaire selector om de scherpstelling op het huidige onderwerp te vergrendelen wanneer AF-C is geselecteerd voor scherpstelstand. Kies, bij het gebruik van scherpstelvergrendeling, een AF-veldstand die anders is dan automatisch veld-AF.

Scherpstelling en belichting vergrendelen

Volg de onderstaande stappen om scherpstelling en belichtingsvergrendeling te gebruiken.

 1. Stel scherpstelling en belichting in.

  Plaats het onderwerp in het geselecteerde scherpstelpunt en druk de ontspanknop half in om scherpstelling en belichting in te stellen.

 2. Vergrendel de scherpstelling en belichting.

  Druk, met de ontspanknop half ingedrukt, op het midden van de secundaire selector om zowel scherpstelling als belichting te vergrendelen (een AE-L-pictogram wordt weergegeven).

  Ontspanknop

  Secundaire selector

 3. Stel de compositie van de foto opnieuw samen en maak de foto.

  Scherpstelling blijft vergrendeld tussen twee opnamen als u de ontspanknop half ingedrukt houdt (AF-S) of het midden van de secundaire selector ingedrukt houdt, zodat verschillende opeenvolgende foto’s bij dezelfde scherpstelinstelling kunnen worden gemaakt.

Verander niet de afstand tussen de camera en het onderwerp terwijl scherpstelvergrendeling in werking is. Als het onderwerp beweegt, stel dan opnieuw scherp bij de nieuwe afstand.

AF-S

Wanneer AF-S is geselecteerd voor scherpstelstand zal de scherpstelling vergrendelen terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt (de scherpstelling wordt ook vergrendeld wanneer het midden van de secundaire selector wordt ingedrukt).

De ontspanknop gebruiken voor belichtingsvergrendeling

Als Aan (half indrukken) is geselecteerd voor Persoonlijke instelling c1 (AE-vergrend. ontspanknop), zal de belichting vergrendelen terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.