De standaardinstellingen voor de opties in de cameramenu’s worden hieronder vermeld.

Standaardinstellingen weergavemenu

Optie Standaard
Weergavemap Alle
Controlebeeld Uit
Na wissen Toon volgende
Na serieopname toon Laatste beeld in serieopname
Draai portret Aan
Diashow
  Beeldtype Foto’s en films
Beeldinterval 2 sec.

Standaardinstellingen foto-opnamemenu

Optie Standaard
Opslagmap
  Naam wijzigen

Z 7: NCZ_7

Z 6: NCZ_6

Map selecteren op nummer 100
Naamgeving bestanden DSC
Kies beeldveld FX (36×24)
Beeldkwaliteit JPEG Normaal
Beeldformaat
  JPEG/TIFF Groot
NEF (RAW)
NEF (RAW)-opname
  NEF (RAW)-compressie Compressie zonder verlies
NEF (RAW)-bitdiepte 14-bits
ISO-gevoeligheid instellen
  ISO-gevoeligheid
  b Automatisch
P, S, A, M 100
Autom inst ISO-gevoeligheid Aan
  Maximale gevoeligheid

Z 7: 25.600

Z 6: 51.200

Maximale gevoeligheid met c Zelfde als zonder flitser
Langste sluitertijd Automatisch
Witbalans Automatisch > Algemene sfeer behouden
  Fijnafstelling A-B: 0, G-M: 0
Kies kleurtemperatuur 5.000 K
Handmatige voorinstelling d-1
Picture Control instellen Automatisch
Kleurruimte sRGB
Actieve D-Lighting Uit
Ruisonderdr. lange tijdopname Uit
Hoge ISO-ruisonderdrukk. Normaal
Vignetteringscorrectie Normaal
Diffractiecorrectie Aan
Autom. vertekeningscorrectie Aan
Opname met flikkerreductie Uit
Lichtmeting Matrixmeting
Flitserregeling
  Flitserregelingsstand DDL
Opties voor draadloos flitsen Uit
Regeling secundaire flitser Groepsflitsen
Flitsstand Invulflits
Flitscorrectie 0,0
Scherpstelstand Enkelvoudige AF
AF-veldstand Enkelpunts AF
Vibratiereductie (Varieert afhankelijk van het objectief)
Automatische bracketing
  Inst. voor autom. bracketing AE- en flitsbracketing
Aantal opnamen 0
Stapgrootte 1,0
Meervoudige belichting *
  Stand voor meerv. belichting Uit
Aantal opnamen 2
Beeld-op-beeld Gemiddelde
Alle belichtingen bewaren Aan
Opname met beeld-op-beeld Aan
HDR (hoog dynam. bereik)
  HDR-stand Uit
Belichtingsverschil Automatisch
Verzachting Normaal
Individuele foto’s opslaan (NEF) Uit
Intervalopnamen
  Startdatum/-tijd kiezen Nu
Interval 1 minuut
Intervallen×opnamen/interval 0001×1
Gelijkmatige belichting Uit
Stil fotograferen Uit
Intervalprioriteit Uit
Opslagmap voor nieuwe opname
  Nieuwe map U
Bestandsnummering terugzetten U
Time-lapse-film
  Interval 5 sec.
Opnameduur 25 minuten
Gelijkmatige belichting Aan
Stil fotograferen Uit
Kies beeldveld FX
Beeldformaat/beeldsnelheid 1920×1080; 60p
Intervalprioriteit Uit
Opname met focus-shift
  Aantal opn. 100
Breedte focusstap 5
Interval tot volgende opname 0
Belichting vergrendelen op 1e beeld Aan
Beeld met gecombin. peakinginfo Niet maken
Stil fotograferen Uit
Opslagmap voor nieuwe opname
  Nieuwe map U
Bestandsnummering terugzetten U
Stil fotograferen Uit

Foto-opnamemenu terugzetten is niet beschikbaar terwijl de opname bezig is.

Standaardinstellingen filmopnamemenu

Optie Standaard
Naamgeving bestanden DSC
Kies beeldveld FX
Beeldformaat/beeldsnelheid 1920×1080; 60p
Filmkwaliteit Hoge kwaliteit
Bestandstype voor film MOV
ISO-gevoeligheid instellen
  Maximale gevoeligheid

Z 7: 25.600

Z 6: 51.200

Auto ISO-gevoeligh. (st. M) Aan
ISO-gevoeligheid (stand M) 100
Witbalans Zelfde als foto-instellingen
  Fijnafstelling A-B: 0, G-M: 0
Kies kleurtemperatuur 5.000 K
Handmatige voorinstelling d-1
Picture Control instellen Zelfde als foto-instellingen
Actieve D-Lighting Uit
Hoge ISO-ruisonderdrukk. Normaal
Vignetteringscorrectie Normaal
Diffractiecorrectie Aan
Autom. vertekeningscorrectie Aan
Flikkerreductie Automatisch
Lichtmeting Matrixmeting
Scherpstelstand Fulltime-AF
AF-veldstand Automatisch veld-AF
Vibratiereductie Zelfde als foto-instellingen
Elektronische VR Uit
Microfoongevoeligheid Automatisch
Demper Uitschakelen
Frequentiebereik Groot bereik
Onderdrukking windruis Uit
Volume hoofdtelefoon 15
Tijdcode
  Tijdcodes opnemen Uit
Tijdcodemethode Alleen tijdens opname
Drop-frame Aan

Standaardinstellingen menu Persoonlijke instellingen

Optie Standaard
a1 Selectie AF-C-prioriteit Ontspannen
a2 Selectie AF-S-prioriteit Scherpstelling
a3 Focus-tracking met Lock-On 3
a4 Auto veld-AF gezicht-/oogherk. Gezichts- en oogherkenning aan
a5 Gebruikte scherpstelpunten Alle punten
a6 Punten opslaan per stand Nee
a7 AF-activering Ontspanknop/AF-ON
a8 Selectie AF-veldst. beperken
  Precisie-AF M
Enkelpunts AF M (kan niet worden gedeselecteerd)
Dynamisch veld-AF M
Breedveld-AF (klein) M
Breedveld-AF (groot) M
Automatisch veld-AF M
a9 Doorloop scherpstelpunt Geen doorloop
a10 Opties voor scherpstelpunt
  Handmatige scherpstelstand Aan
Hulp bij dynamisch veld-AF Aan
a11 AF bij weinig licht Uit
a12 Ingebouwde AF-hulpverlichting Aan
a13 Handm. scherpstelring in AF-st. Inschakelen
b1 Stapgrootte inst. belichting 1/3 stap
b2 Eenv. belichtingscorrectie Uit
b3 Centrumgericht meetveld ø 12 mm
b4 Fijnafst. voor opt. belichting
  Matrixmeting 0
Centrumgerichte meting 0
Spotmeting 0
Op hoge lichten gerichte lichtmeting 0
c1 AE-vergrend. ontspanknop Uit
c2 Zelfontspanner
  Vertraging zelfontspanner 10 sec.
Aantal opnamen 1
Interval tussen opnamen 0,5 sec.
c3 Uitschakelvertraging
  Weergave 10 sec.
Menu’s 1 min.
Controlebeeld 4 sec.
Stand-by-timer 30 sec.
d1 Opnamesnelheid CL-stand 3 bps
d2 Max. aant. continu-opn. 200
d3 Opties synchroon ontspannen Synchroon
d4 Belichtingsvertragingsstand Uit
d5 Type sluiter Automatisch
d6 Selecteerbaar beeldveld beperken
  FX (36×24) M (kan niet worden gedeselecteerd)
DX (24×16) M
5:4 (30×24) (alleen Z 7) M
1:1 (24×24) M
16:9 (36×20) M
d7 Opeenvolgende nummering Aan
d8 Instell. toepassen op livebeeld Aan
d9 Rasterweergave Uit
d10 Peakingmarkeringen
  Peakingniveau Uit
Markeringskleur voor peaking Rood
d11 Alle weergeven in continustand Aan
e1 Flitssynchronisatiesnelheid 1/200 sec.
e2 Langste sluitertijd bij flits 1/60 sec.
e3 Belichtingscorr. voor flitser Heel beeld
e4 Autom inst ISO-gevoeligheid c Onderwerp en achtergrond
e5 Testflits Aan
e6 Auto bracketing (stand M) Flits/sluitertijd
e7 Bracketingvolgorde MTR > onder > over
f1 Menu i aanpassen Picture Control instellen;
Witbalans;
Beeldkwaliteit;
Beeldformaat;
Flitsstand;
Lichtmeting;
Wi-Fi-verbinding;
Actieve D-Lighting;
Ontspanstand;
Vibratiereductie;
AF-veldstand;
Scherpstelstand
f2 Aangepaste knoptoewijzing
  Fn1-knop Witbalans
Fn2-knop Scherpstelstand/AF-veldstand
AF-ON-knop AF-ON
Secundaire selector Scherpstelpunt selecteren
Midden secundaire selector AE/AF-vergrendeling
Filmopnameknop Geen
Fn-knop van objectief AE/AF-vergrendeling
Fn2-knop van objectief AF-ON
Instelring van objectief (Varieert afhankelijk van het objectief)
f3 OK-knop
  Opnamestand Middelste scherpstelp. select.
Weergavestand Zoom aan/uit
  Zoom aan/uit 1 : 1 (100%)
f4 Sltertijd en diafragma vergr.
  Sluitertijdvergrendeling Uit
Diafragmavergrendeling
f5 Functie instelschijven inst.
  Rotatie omkeren

Belichtingscorrectie: U

Sluitertijd/diafragma: U

Verwissel hoofd/secundair

Belichtingsinstelling: Uit

Autofocusinstelling: Uit

Menu’s en weergave Uit
Door beelden met sec. inst.sch. 10 beelden
f6 Knop loslaten voor instelsch. Nee
f7 Aanduidingen omkeren
g1 Menu i aanpassen Picture Control instellen;
Witbalans;
Beeldformaat/-snelheid/-kwaliteit;
Microfoongevoeligheid;
Kies beeldveld;
Lichtmeting;
Wi-Fi-verbinding;
Actieve D-Lighting;
Elektronische VR;
Vibratiereductie;
AF-veldstand;
Scherpstelstand
g2 Aangepaste knoptoewijzing
  Fn1-knop Witbalans
Fn2-knop Scherpstelstand/AF-veldstand
AF-ON-knop AF-ON
Midden secundaire selector AE/AF-vergrendeling
Ontspanknop Foto’s maken
Instelring van objectief (Varieert afhankelijk van het objectief)
g3 OK-knop Middelste scherpstelp. select.
g4 AF-snelheid 0
  Wanneer toepassen Altijd
g5 Gevoeligheid AF-tracking 4
g6 Weergave hoge lichten
  Weergavepatroon Uit
Drempel weergave hoge lichten 248

Standaardinstellingen setup-menu

Optie Standaard
Tijdzone en datum
  Zomertijd Uit
Helderheid van de monitor 0
Kleurbalans monitor A-B: 0, G-M: 0
Helderheid zoeker Automatisch
Kleurbalans zoeker A-B: 0, G-M: 0
Helderheid lcd-venster Automatisch
Selectie monitorstand beperken
  Automatisch schakelen M
Alleen zoeker M
Alleen monitor M
Prioriteit aan zoeker M
Informatiescherm Donker op licht
AF-fijnafstelling
  AF-fijnafstelling (Aan/Uit) Uit
Beeldsensor reinigen
  Automatische reiniging Reinigen bij uitzetten
Signaalopties
  Signaal aan/uit Uit
Volume 2
Toonhoogte Laag
Aanraakbediening
  Aanraakbediening in-/uitschak. Inschakelen
Vegen in schermvull. weergave Links V Rechts
HDMI
  Uitvoerresolutie Automatisch
Geavanceerd
  Uitvoerbereik Automatisch
Besturing externe opname Uit
Bitdiepte uitvoergegevens 8 bits
Instelling N-Log Uit
Weergavehulp Uit
Locatiegegevens
  Stand-by-timer Inschakelen
Klok instellen via satelliet Ja
Opties draadl. afstandsbed. (WR)
  LED-lamp Aan
Verbindingsmethode Koppelen
Fn-knop afstandsb. (WR) toew. Geen
Vliegtuigmodus Uitschakelen
Ontspannen bij geen kaart Sluiter ontgrendeld