Selecteer de tab A in de cameramenu’s om Persoonlijke instellingen te bekijken.

Gebruik Persoonlijke instellingen om de camera-instellingen aan individuele voorkeuren aan te passen.

Hoofdmenu

Groepen Persoonlijke instellingen

De volgende Persoonlijke instellingen zijn beschikbaar:

Persoonlijke instelling 1
  Herstel pers. instellingen
a Autofocus
a1 Selectie AF-C-prioriteit
a2 Selectie AF-S-prioriteit
a3 Focus-tracking met Lock-On
a4 Auto veld-AF gezicht-/oogherk.
a5 Gebruikte scherpstelpunten
a6 Punten opslaan per stand
a7 AF-activering
a8 Selectie AF-veldst. beperken
a9 Doorloop scherpstelpunt
a10 Opties voor scherpstelpunt
a11 AF bij weinig licht
a12 Ingebouwde AF-hulpverlichting
a13 Handm. scherpstelring in AF-st. 2
b Lichtmeting/belichting
b1 Stapgrootte inst. belichting
b2 Eenv. belichtingscorrectie
b3 Centrumgericht meetveld
b4 Fijnafst. voor opt. belichting
c Timers/AE-vergrendeling
c1 AE-vergrend. ontspanknop
c2 Zelfontspanner
c3 Uitschakelvertraging
d Opnemen/weergeven
d1 Opnamesnelheid CL-stand
d2 Max. aant. continu-opn.
d3 Opties synchroon ontspannen
d4 Belichtingsvertragingsstand
d5 Type sluiter
d6 Selecteerbaar beeldveld beperken
d7 Opeenvolgende nummering
d8 Instell. toepassen op livebeeld
d9 Rasterweergave
d10 Peakingmarkeringen
d11 Alle weergeven in continustand
e Bracketing/flits
e1 Flitssynchronisatiesnelheid
e2 Langste sluitertijd bij flits
e3 Belichtingscorr. voor flitser
e4 Autom inst ISO-gevoeligheid c
e5 Testflits
e6 Auto bracketing (stand M)
e7 Bracketingvolgorde
f Bediening
f1 Menu i aanpassen
f2 Aangepaste knoptoewijzing
f3 OK-knop
f4 Sltertijd en diafragma vergr.
f5 Functie instelschijven inst.
f6 Knop loslaten voor instelsch.
f7 Aanduidingen omkeren
g Film
g1 Menu i aanpassen
0g2 Aangepaste knoptoewijzing
g3 OK-knop
g4 AF-snelheid
g5 Gevoeligheid AF-tracking
g6 Weergave hoge lichten

Items aangepast vanuit standaardwaarden worden aangeduid door sterretjes (“U”).

Alleen beschikbaar voor compatibele objectieven.

Zie ook

Zie, voor standaard menu-instellingen, “Standaardinstellingen menu Persoonlijke instellingen” (0 Standaardinstellingen menu Persoonlijke instellingen).