Kohandatud sätted salvestatakse ühte neljast pangast (pangad “A” kuni “D”), mida saab valida [ Kohandatud sätete pank ] abil. Seadete muudatusi, mis on tehtud ühe panga valimisel, ei rakendata ülejäänud pankadele.

Kohandatud seadete pankade ümbernimetamine

Panga nimele (“A”, “B”, “C” või “D”) saab lisada kirjeldava pealkirja, tõstes esile panga, vajutades 2 ja valides [ Nimeta ümber ]. Subtiitrid võivad olla kuni 20 tähemärgi pikkused.

Kohandatud sätete pankade kopeerimine

Kohandatud sätete panga koopia loomiseks tõstke pank esile, vajutage 2 , valige [ Copy ] ja valige koopia sihtkoht.

Vaikeseadete taastamine

Saate taastada valitud kohandatud sätete panga vaikesätted. Selleks tõstke pank esile ja vajutage O ( Q ); kuvatakse kinnitusdialoog. Tõstke esile [ Yes ] ja vajutage J , et taastada valitud panga vaikeseaded.

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus

a: keskenduda

b: Mõõtmine/säritus

c: Taimerid/AE-lukk

d: Pildistamine/Kuvamine

e: kahvel/välklamp

f: juhtnupud

g: video