Lukustage särituse sätted või fookuspunkti valik.

Võimalus

Kirjeldus

[ Säriaja lukustus ]

Valige [ ON ], et lukustada säriaeg selle praegusel väärtusel režiimides S ja M.

  • O ikoonid ilmuvad võttekuvale ja juhtpaneelile, kui katiku kiiruse lukustus on kehtiv.

[ Apertuuri lukustus ]

Valige [ ON ], et lukustada režiimides A ja M ava selle praegusel väärtusel.

  • O ikoonid ilmuvad võttekuvale ja juhtpaneelile, kui ava lukustus on aktiveeritud.

[ Fookuspunkti lukk ]

Valige [ ON ], et lukustada fookuspunkti valik hetkel valitud fookuspunktis.

  • Fookuspunkti lukk ei kehti, kui AF-ala režiimiks on valitud [ Auto-area AF ].

  • Kui on valitud [ 3D-tracking ], jälgib fookuspunkt objekti liikumist, kui katiku vabastusnupp on poolenisti alla vajutatud.

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus

a: keskenduda

b: Mõõtmine/säritus

c: Taimerid/AE-lukk

d: Pildistamine/Kuvamine

e: kahvel/välklamp

f: juhtnupud

g: video