Valige, kas särituse kompenseerimiseks on vaja nuppu E

Võimalus

Kirjeldus

[ Sees (automaatne lähtestamine) ]

Särikompensatsiooni saab reguleerida ainult käsuvaliku skaalaga. Käsuvaliku nupuga valitud säte lähtestatakse, kui kaamera lülitub välja või ooterežiimi taimer aegub.

[ Sees ]

Särikompensatsiooni saab reguleerida ainult käsuvaliku skaalaga. Särikompensatsiooni ei lähtestata, kui kaamera lülitub välja või ooterežiimi taimer aegub.

[ Väljas ]

Särikompensatsiooni seadistamiseks vajutage nuppu E ja pöörate käsuvaliku skaalat.

  • See suvand rakendub režiimides P , S ja A . Lihtne särikompensatsioon ei ole režiimis M saadaval.

  • Kasutatav käsunupp erineb olenevalt režiimist.

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus

a: keskenduda

b: Mõõtmine/säritus

c: Taimerid/AE-lukk

d: Pildistamine/Kuvamine

e: kahvel/välklamp

f: juhtnupud

g: video