Kui valitud on [ Center-weighted metering ], määrab kaamera särituse määramisel võttekuva keskel olevale alale suurima kaalu.

Võimalus

Kirjeldus

R

[ Väike ]

Kaamera määrab suurima kaalu alale, mis vastab 8 mm läbimõõduga ringile.

S

[ Standard ]

Kaamera määrab suurima kaalu alale, mis vastab 12 mm läbimõõduga ringile.

T

[ Keskmine ]

Kaal põhineb kogu kaadri keskmisel.

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus

a: keskenduda

b: Mõõtmine/säritus

c: Taimerid/AE-lukk

d: Pildistamine/Kuvamine

e: kahvel/välklamp

f: juhtnupud

g: video