Kui valite [ ON ], saate pärast nupu vabastamist seadistusi, mida tavaliselt tehakse nuppu all hoides ja käsuvaliku skaalat pöörates. See lõpeb, kui nuppu vajutatakse uuesti, katiku vabastusnupp poolenisti alla vajutatakse või ooterežiimi taimer aegub.

  • [ Vabastusnupp valikuketta kasutamiseks ] kehtib E , S ( Q ), BKT , c , I , c , g ( Fn4 ), T , U ja teravustamisrežiimi nuppude puhul.

  • [ Vabastusnupp valikuketta kasutamiseks ] kehtib ka juhtelementide kohta, millele on määratud teatud rollid, kasutades kohandatud sätet f2 [ Kohandatud juhtnupud (pildistamine) ] või g2 [ Kohandatud juhtnupud ].

A Kohandatud sätted: kaamera seadete peenhäälestus

a: keskenduda

b: Mõõtmine/säritus

c: Taimerid/AE-lukk

d: Pildistamine/Kuvamine

e: kahvel/välklamp

f: juhtnupud

g: video