Hienosäädä nykyisen objektiivin tarkennus.

 • Käytä vain tarpeen mukaan.

 • Suosittelemme, että suoritat hienosäädön usein käyttämäsi tarkennusetäisyydellä. Jos suoritat tarkennuksen virityksen esimerkiksi lyhyellä tarkennusetäisyydellä, se voi olla vähemmän tehokas pitemmillä etäisyyksillä.

Vaihtoehto

Kuvaus

[ AF:n hienosäätö ]

Ota hienosäätö käyttöön valitsemalla [ ON ].

[ Hienosäädä ja tallenna objektiivi ]

Hienosäädä nykyisen objektiivin tarkennus. Paina 1 tai 3 korostaaksesi kohteita ja paina 4 tai 2 valitaksesi arvot välillä +20 ja -20.

 • Mitä suurempi hienosäätöarvo on, sitä kauempana polttopiste on objektiivista; mitä pienempi arvo, sitä lähempänä polttopiste.

 • Näyttö näyttää nykyiset ja edelliset arvot.

 • Kamera voi tallentaa arvoja jopa 40 objektiivityypille.

 • Jos nykyiselle objektiiville on jo arvo, voit valita, lisätäänkö uusi arvo vai korvataanko nykyinen arvo.

[ Oletus ]

Valitse hienosäätöarvot objektiiveille, joille ei ole aiemmin tallennettu arvoja [ Fine-tune and save lens ] -toiminnolla. Paina 4 tai 2 valitaksesi arvot välillä +20 ja -20.

[ Lista tallennetut arvot ]

Listaa arvot, jotka on tallennettu käyttämällä [ Fine-tune and save lens ]. Objektiivin korostaminen luettelossa ja 2 -näppäimen painaminen avaa [ Valitse objektiivin numero ] -valintaikkunan.

 • [ Valitse objektiivin numero ] -valintaikkunaa käytetään objektiivin tunnisteen syöttämiseen.

 • Z-kiinnitteisten objektiivien ja joidenkin F-kiinnityksellä varustettujen objektiivien tapauksessa objektiivin sarjanumero syötetään automaattisesti.

[ Valitse nykyisen objektiivin arvo ]

Valitse useista samantyyppisille objektiiveille tallennetuista hienosäätöarvoista.

Tallennettujen arvojen poistaminen

Jos haluat poistaa [ Fine-tune and save lens ] -toiminnolla tallennettuja arvoja, korosta haluamasi objektiivi [ List saved values ] -luettelosta ja paina O ( Q ).

Hienosäätöarvojen luominen ja tallentaminen

 1. Kiinnitä objektiivi kameraan.

 2. Valitse asetusvalikosta [ AF fine-tuning options ], korosta sitten [ Fine-tune and save lens ] ja paina 2 .

  AF-hienosäätövalintaikkuna tulee näkyviin.

 3. Hienosäädä automaattitarkennusta painamalla 4 tai 2 .

  • Valitse arvot välillä +20 ja -20.

  • Nykyinen arvo näkyy g :llä ja aiemmin valittu arvo o :lla.

  • Jos zoom-objektiivi on kiinnitetty, voit valita erilliset hienosäätöarvot maksimikulmalle (WIDE) ja suurimmalle zoomaukselle (TELE). Käytä 1 ja 3 valitaksesi kahdesta.

  • Mitä suurempi hienosäätöarvo on, sitä kauempana polttopiste on objektiivista; mitä pienempi arvo, sitä lähempänä polttopiste.

 4. Paina J tallentaaksesi uuden arvon.

Oletushienosäätöarvon valitseminen

 1. Valitse asetusvalikosta [ AF fine-tuning options ], korosta sitten [ Oletus ] ja paina 2 .

 2. Hienosäädä automaattitarkennusta painamalla 4 tai 2 .

  • Valitse arvot välillä +20 ja -20.

  • Nykyinen arvo näkyy g :llä ja aiemmin valittu arvo o :lla.

  • Mitä suurempi hienosäätöarvo on, sitä kauempana polttopiste on objektiivista; mitä pienempi arvo, sitä lähempänä polttopiste.

 3. Paina J tallentaaksesi uuden arvon.