Tarkastele tietoja kameraan tällä hetkellä asennetusta akusta.

Vaihtoehto

Kuvaus

[ Lataa ]

Nykyinen akun varaustaso prosentteina ilmaistuna.

[ Laukausten määrä ]

Akun viimeisen latauksen jälkeen otettujen kuvien määrä.

[ Kalibrointi ]

Ilmaisin siitä, tarvitseeko akku kalibrointia. Kalibrointi varmistaa akun varaustason näytön tarkkuuden; sen jälkeen, kun akkua on ladattu tietyn määrän kertoja, [ j tulee näkyviin.

  • Suosittelemme, että kalibroit akun, kun [ j ] tulee näkyviin ( Akkujen kalibrointi ).

  • [ –– ] osoittaa, että kalibrointia ei tarvita.

[ Akun ikä ]

Viiden tason näyttö, joka näyttää akun iän.

  • Arvo "0" ( k ) osoittaa, että akun suorituskyky on heikentynyt.

  • Arvo "4" ( l ) osoittaa, että akku on saavuttanut latausikänsä lopun. Vaihda akku.

Laukausten määrä

[ Kuvien määrä ] näyttää, kuinka monta kertaa suljin on vapautettu. Huomaa, että kamera saattaa joskus laukaista sulkimen tallentamatta valokuvaa, esimerkiksi mitattaessa esiasetettua manuaalista valkotasapainoa.

Akkujen lataaminen matalissa lämpötiloissa

Akkujen kapasiteetti yleensä laskee alhaisissa ympäristön lämpötiloissa. Jopa tuoreet akut, jotka on ladattu alle noin 5 °C:n (41 °F) lämpötiloissa, voivat näyttää tilapäisen nousun "0":sta "1":een [ Akun ikä ]:n arvossa, mutta näyttö palautuu normaaliksi, kun akku tyhjenee. on ladattu noin 20 °C (68 °F) tai korkeammassa lämpötilassa.