Jos [ Sensor shield closes ] on valittuna, kuvakennon edessä oleva suojus sulkeutuu, kun kamerasta katkaistaan virta. Tämä estää pölyn tai muiden vieraiden aineiden kerääntymisen kuvakennolle, kun objektiiveja vaihdetaan. Se voi kuitenkin myös pidentää kameran käynnistysaikoja.

Varoitukset: Anturin suoja
  • Suojus voi vaurioitua koskettamalla sitä sen ollessa suljettuna.

  • Kun vaihdat objektiiveja suojuksen ollessa kiinni, muista asettaa objektiivi kohtisuoraan telineeseen nähden. Jos linssit asetetaan vinossa, ne voivat koskettaa anturin suojusta ja vahingoittaa suojusta tai kuvakennoa.