Kun [ ON ] on valittuna, kamera tallentaa nykyisen tarkennuskohdan, kun se sammutetaan, ja palauttaa sen, kun se kytketään seuraavan kerran päälle. Huomaa, että tämä pidentää kameran käynnistysaikoja.

  • Huomaa, että vaikka [ PÄÄLLÄ ] on valittuna, jos lämpötila, zoomausasento tai muut olosuhteet muuttuvat kameran ollessa pois päältä, tarkennus voi jatkua eri kohdasta, kun kamera käynnistetään.

  • Huomaa myös, että vaikka [ POIS ] on valittuna, tarkennus voi palata aiemmin valitusta kohdasta riippuen kameran ja objektiivin tilasta.