Түсіру мәзірінің төрт банкінің әрқайсысында жазылған ақпаратқа экспозиция параметрлерін қосу үшін [ ҚОСУ ] параметрін таңдаңыз.

 • Экспозиция параметрлеріне жасалған өзгертулер [ Түсіру мәзірінің банкі ] үшін таңдалған банкте сақталады. Банкте сақталған параметрлер банк келесі жолы таңдалғанда қайтарылады.

 • Фото режимінде пайдалану үшін кеңейтілген банктерде сақталған қосымша параметрлер:

  • түсіру режимі,

  • ысырма жылдамдығы (тек S және M режимдері),

  • апертура (тек A және M режимдері) және

  • жарқыл режимі.

 • Бейне режимінде пайдалану үшін кеңейтілген банктерде сақталған қосымша параметрлер:

  • түсіру режимі,

  • ысырма жылдамдығы (тек M режимі) және

  • апертура (тек A және M режимдері).

 • [ OFF ] параметрін таңдау [ ON ] таңдалғанға дейін болған түсіру және жарқыл режимдерін, ысырма жылдамдығын және апертураны қалпына келтіреді.

 • Экспозиция параметрлерін бейне жазу мәзіріндегі [ Кеңейтілген мәзір қорлары ] элементі арқылы да өңдеуге болады. Фотосурет түсіру мәзіріне енгізілген өзгертулер бейне жазу мәзіріне және керісінше қолданылады.