Көрініске немесе шығармашылық ниетіңізге сәйкес жаңа фотосуреттер үшін кескінді өңдеу («Суреттерді басқару») опцияларын таңдаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін «Сурет параметрлері» тарауындағы «Суреттерді басқару элементтері» ( Сурет басқару элементтері туралы ) бөлімін қараңыз.