NEF (RAW) фотосуреттері үшін қысу түрін таңдаңыз. Шығарылған файлдар өлшемі бойынша кему ретімен опциялар: [ Жоғалсыз қысу ], [ Жоғары тиімділік m ] және [ Жоғары тиімділік ].

  • [ Жоғары тиімділік m ] сапасы жағынан [ Жоғалмайтын қысу ] арқылы жасалған суреттермен жақсы салыстырылатын және [ Жоғары тиімділік ] шығарғандарынан жоғарырақ болатын суреттер шығарады.