Preden vstavite ali odstranite baterijo, izklopite fotoaparat.

 1. Odstranite pokrov predalčka za baterije BL-7.

  Dvignite zapah pokrova predalčka za baterije, ga obrnite v odprt ( A ) položaj ( q ) in odstranite pokrov predalčka za baterije ( w ).

 2. Pritrdite pokrov na baterijo.
  • Če je sprostitev baterije nameščena tako, da je vidna puščica ( H ), potisnite sprostitev baterije, da pokrije puščico ( H ).

  • Vstavite dve izboklini na bateriji v ustrezne reže na pokrovu, kot je prikazano. Sprostitev baterije bo zdrsnila vstran, da bo popolnoma razkrila puščico ( H ).

 3. Vstavite baterijo.

  Vstavite baterijo do konca in varno, kot je prikazano.

 4. Zapahnite pokrov.

  • Obrnite zapah pokrova predalčka za baterije v zaprt položaj ( q ) in ga zložite navzdol, kot je prikazano ( w ).

  • Prepričajte se, da je pokrov varno zapahnjen, da preprečite, da bi baterija med delovanjem izstopila.

Odstranjevanje baterije

Preden odstranite baterijo, izklopite fotoaparat, dvignite zapah pokrova predalčka za baterijo in ga obrnite v odprt ( A ) položaj.

Odstranjevanje pokrova predalčka za baterije

Če želite odpreti pokrov predalčka za baterijo, da ga lahko odstranite iz baterije, potisnite sprostitev baterije v smeri puščice ( H ), dokler se ne ustavi.

Pokrov predalčka za baterije
 • Uporabljajte samo pokrove predalčka za baterije BL-7; drugih pokrovov predalčka za baterije ni mogoče uporabiti s tem fotoaparatom.

 • Pri polnjenju baterij v polnilniku lahko pokrov pustite pritrjen.

 • Če želite preprečiti nabiranje prahu v predalčku za baterije, zamenjajte pokrov predalčka za baterije na fotoaparatu, ko baterija ni vstavljena.

Raven baterije

 • Raven baterije je prikazana na zaslonu za fotografiranje in nadzorni plošči, ko je fotoaparat vklopljen.

  Monitor

  Iskalo

  Nadzorna plošča

 • Prikaz ravni baterije se spreminja, ko se raven baterije zmanjšuje, od L do K , J , I in H Ko raven baterije pade na H , prekinite fotografiranje in napolnite baterijo ali pripravite rezervno baterijo.

 • Če se prikaže sporočilo [ Sprožilec onemogočen. Napolni baterijo. ], napolnite ali zamenjajte baterijo.

Časovnik stanja pripravljenosti

Fotoaparat uporablja časovnik stanja pripravljenosti, da zmanjša praznjenje baterije. Če približno 30 sekund ne izvedete nobenega postopka, bo časovnik stanja pripravljenosti potekel in zaslon, iskalo in nadzorna plošča se bodo izklopili. Nekaj sekund pred izklopom se zaslon in iskalo zatemnita. Ponovno jih lahko aktivirate s pritiskom na sprožilec do polovice. Dolžino časa, preden se časovnik stanja pripravljenosti samodejno izteče, lahko izberete z nastavitvijo po meri c3 [ Zamik izklopa ] > [ Časovnik stanja pripravljenosti ].