Element [ Velikost slike ] v meniju za fotografiranje je zdaj naveden pod [ Nastavitve velikosti slike ] skupaj z dvema novima elementoma: [ Omogoči velikosti slike DX ] in [ Velikost slike (DX) ]. Velikost slik, posnetih s slikovnim območjem [ DX (24×16) ], je zdaj mogoče izbrati neodvisno od slik, posnetih z drugimi slikovnimi področji.

Postavka

Opis

[ Velikost slike ]

Izberite velikost v slikovnih pikah slik, posnetih s fotoaparatom: [ Velike ], [ Srednje ] ali [ Majhne ].

[ Omogoči velikosti slik DX ]

Ko je [ ON ] izbrano za [ Enable DX image sizes ], lahko [ Image size (DX) ] uporabite za izbiro velikosti slik, posnetih z območjem slike [ DX (24×16) ], neodvisno od izbrane možnosti za [ Velikost slike ].

[ Velikost slike (DX) ]