Ko so kamere povezane v omrežje z uporabo [ Poveži z drugimi kamerami ] v omrežnem meniju, se lahko ure na vseh kamerah v trenutno povezani skupini nastavijo na čas in datum, ki ga sporoča glavna kamera. Sinhronizacija velja za vse možnosti v nastavitvenem meniju [ Časovni pas in datum ].

 1. Kamere povežite z omrežjem z uporabo [ Poveži se z drugimi kamerami ] > [ Omrežne nastavitve ] v omrežnem meniju.

  Za več informacij glejte »Sinhronizirana izdaja« ( Sinhronizirana izdaja ).

 2. Na glavni kameri izberite [ Poveži se z drugimi kamerami ], nato označite [ Sinhroniziraj datum in čas ] in pritisnite 2 .
  • Prikazane bodo glavne nastavitve ure kamere.

  • [ Sinhroniziraj datum in čas ] ni na voljo na oddaljenih kamerah.

  • [ Sinhroniziraj datum in čas ] ne bo na voljo, če v omrežje ni povezana nobena kamera.

 3. Pritisnite J

  • Ure na oddaljenih kamerah bodo nastavljene na datum in čas, ki ga sporoči glavna kamera.

  • Ko je postopek končan, se prikaže sporočilo.

  • Znova pritisnite J , da se vrnete na zaslon [ Poveži z drugimi kamerami ].