Ko so kamere povezane z omrežjem z možnostjo [ Connect to other cameras ] v omrežnem meniju, je mogoče ure na vseh kamerah v trenutno povezani skupini nastaviti na čas in datum, ki ju sporoča glavna kamera. Sinhronizacija velja za vse možnosti v nastavitvenem meniju [ Časovni pas in datum ].

 1. Povežite kamere z omrežjem z uporabo [ Connect to other cameras ] > [ Network settings ] v omrežnem meniju.

  Za več informacij glejte »Sinhronizirana izdaja« ( Sinhronizirana izdaja ).

 2. Na glavni kameri izberite [ Connect to other cameras ], nato označite [ Synchronize date and time ] in pritisnite 2 .
  • Prikazale se bodo glavne nastavitve ure kamere.

  • [ Sinhroniziraj datum in čas ] ni na voljo na oddaljenih kamerah.

  • [ Sinhroniziraj datum in čas ] ne bo na voljo, če nobena kamera ni povezana v omrežje.

 3. Pritisnite J

  • Ure na oddaljenih kamerah bodo nastavljene na datum in čas, ki ju sporoči glavna kamera.

  • Ko bo postopek končan, se prikaže sporočilo.

  • Ponovno pritisnite J , da se vrnete na zaslon [ Poveži se z drugimi kamerami ].