Element [ Rotate tall ] v meniju za predvajanje je bil preimenovan v [ Auto-rote pictures ]. Ko je izbran [ ON ], se bodo prikazi na monitorju in iskalu med predvajanjem vrteli tako, da se bodo ujemali z usmerjenostjo kamere.

  • Ko je izbrana možnost [ ON ] za [ Samodejni zasuk informacijskega zaslona ] v nastavitvenem meniju, se bodo tudi ikone na prikazu predvajanja zasukale, da se bodo ujemale z usmerjenostjo fotoaparata.

  • Ko je kamera v pokončnem položaju, gumba 1 in 3 prevzameta vloge, ki jih običajno igrata gumba 4 in 2 , medtem ko gumba 4 in 2 prevzameta vloge, ki jih običajno igrata gumba 1 in 3 .