Element [ Rotate tall ] v meniju za predvajanje je bil preimenovan v [ Auto-rote pictures ]. Ko je izbran [ ON ], se bodo prikazi na monitorju in iskalu med predvajanjem vrteli tako, da se bodo ujemali z usmerjenostjo kamere.

  • Ko je izbrana možnost [ ON ] za [ Samodejni zasuk informacijskega zaslona ] v nastavitvenem meniju, se bodo tudi ikone na prikazu predvajanja zasukale, da se bodo ujemale z usmerjenostjo fotoaparata.