• CFexpress je blagovna znamka združenja CompactFlash Association v Združenih državah in drugih državah.

 • NVM Express je blagovna znamka NVM Express Inc. v Združenih državah in drugih državah.

 • XQD je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

 • Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

 • Apple®, App Store®, logotipi Apple, iPhone®, iPad®, Mac in macOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in/ali drugih državah.

 • Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC. Robot Android je reproduciran ali spremenjen iz dela, ki ga je ustvaril in delil Google ter se uporablja v skladu s pogoji, opisanimi v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.

 • IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc., v Združenih državah in/ali drugih državah in se uporablja pod licenco.

 • HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing, LLC.

 • Besedna znamka in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki v lasti Bluetooth SIG, Inc., Nikon pa jih uporablja po licenci.

 • Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

 • Poganja tehnologija intoPIX.

 • Vsa druga trgovska imena, omenjena v tem dokumentu ali drugi dokumentaciji, priloženi vašemu izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih imetnikov.

 • Uporaba značke Made for Apple pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana tako, da se poveže posebej z izdelki Apple, navedenimi na znački, in da je razvijalec potrdil, da izpolnjuje Apple standarde delovanja. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi. Upoštevajte, da lahko uporaba te dodatne opreme z izdelkom Apple vpliva na brezžično delovanje.

 • Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v zbirki orodij OpenSSL.

Licenca FreeType (FreeType2)

Deli te programske opreme so avtorsko zaščiteni © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Vse pravice pridržane.

MIT licenca (HarfBuzz)

Deli te programske opreme so avtorsko zaščiteni © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Vse pravice pridržane.

Licenca za bazo znakov Unicode® (zbirka znakov Unicode®)

Programska oprema za ta izdelek uporablja odprtokodno programsko opremo Unicode® Character Database License. Pogoji licence programske opreme so naslednji:

OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH IN DOVOLJENJU

Avtorske pravice © 1991–2020 Unicode, Inc. Vse pravice pridržane.

Distribuirano v skladu s pogoji uporabe v
https://www.unicode.org/copyright.html .

Vsaki osebi, ki pridobi kopijo podatkovnih datotek Unicode in vso povezano dokumentacijo ("Podatkovne datoteke") ali programsko opremo Unicode ter vso povezano dokumentacijo ("Programska oprema"), se s tem brezplačno podeli dovoljenje za ravnanje s podatkovnimi datotekami. ali programske opreme brez omejitev, vključno s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objave, distribucije in/ali prodaje kopij podatkovnih datotek ali programske opreme ter dovoliti osebam, ki so jim podatkovne datoteke ali programska oprema na voljo, torej, pod pogojem, da tudi

 • (i) to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju je prikazano z vsemi kopijami podatkovnih datotek ali programske opreme, oz

 • (ii) to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju je prikazano v povezani dokumentaciji.

PODATKOVNE DATOTEKE IN PROGRAMSKA OPREMA SO PONUJENE “KAKRŠNE SO”, BREZ KAKRŠNE koli GARANCIJE, IZRECNE ALI NAKAZANE, VKLJUČNO, A NE OMEJENO NA JAMSTVO ZA PRODAJNOST, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NAMEN. IMETNIK AVTORSKE PRAVICE ALI IMETNIKI, VKLJUČENI V TO OBVESTILO, V NIKAKEM PRIMERU NI ODGOVORNI ZA KAKRŠNE koli terjatve ALI POSEBNE POSREDNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE ALI KAKRŠNE koli ŠKODE, KI KI JIH NASTAJO, KI JIH NASTAJO, DRUGA ŠKOTNA DEJANJA, KI IZVAJAJO IZ UPORABE ALI DELOVANJA PODATKOVNIH DATOTEK ALI PROGRAMSKE OPREME ALI V POVEZAVI Z njo.

Razen kot je navedeno v tem obvestilu, se ime imetnika avtorskih pravic ne sme uporabljati v oglaševanju ali kako drugače za spodbujanje prodaje, uporabe ali drugih poslov v teh podatkovnih datotekah ali programski opremi brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

Licenca za patentni portfelj AVC

Ta izdelek je licenciran pod licenco patentnega portfelja AVC za osebno in nekomercialno uporabo potrošnika za (i) kodiranje videa v skladu s standardom AVC (»video AVC«) in/ali (ii) dekodiranje videa AVC, ki je bil kodiran s strani potrošnika, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo, in/ali je bil pridobljen od ponudnika video posnetkov z licenco za zagotavljanje AVC videa. Nobena licenca ni podeljena ali se nakazuje za kakršno koli drugo uporabo. Dodatne informacije lahko dobite pri MPEG LA, LLC Gl

https://www.mpegla.com

Licenca BSD (gonilnik NVM Express)

Licenca za odprtokodno programsko opremo, ki je vključena v gonilnik kamere NVM Express, je naslednja:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Druga odprtokodna programska oprema

Dodatne odprtokodne licence najdete na spodnjem URL-ju:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm