• CFexpress je blagovna znamka CompactFlash Association v ZDA in drugih državah.

 • NVM Express je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka NVM Express Inc.

 • XQD je blagovna znamka družbe Sony Corporation.

 • Windows je registrirana blagovna znamka ali blagovna znamka družbe Microsoft Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

 • Apple®, App Store®, logotipi Apple, iPhone®, iPad®, Mac in macOS so blagovne znamke družbe Apple Inc., registrirane v ZDA in/ali drugih državah.

 • Android, Google Play in logotip Google Play so blagovne znamke družbe Google LLC. Robot Android je reproduciran ali spremenjen iz dela, ki ga je ustvaril in delil Google, in se uporablja v skladu s pogoji, opisanimi v licenci Creative Commons 3.0 Attribution.

 • IOS je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe Cisco Systems, Inc. v Združenih državah in/ali drugih državah in se uporablja pod licenco.

 • HDMI, logotip HDMI in High-Definition Multimedia Interface so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke HDMI Licensing, LLC.

 • Besedna znamka in logotip Bluetooth® sta registrirani blagovni znamki v lasti Bluetooth SIG, Inc., Nikon pa ju uporablja po licenci.

 • Wi-Fi in logotip Wi-Fi sta blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki združenja Wi-Fi Alliance.

 • Poganja ga tehnologija intoPIX.

 • Vsa druga trgovska imena, omenjena v tem dokumentu ali drugi dokumentaciji, priloženi vašemu izdelku Nikon, so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke njihovih ustreznih imetnikov.

 • Uporaba značke Made for Apple pomeni, da je bila dodatna oprema zasnovana posebej za povezavo z izdelki Apple, ki so navedeni na znački, in jo je razvijalec potrdil, da ustreza standardom zmogljivosti Apple. Apple ni odgovoren za delovanje te naprave ali njeno skladnost z varnostnimi in regulativnimi standardi. Upoštevajte, da lahko uporaba tega dodatka z izdelkom Apple vpliva na brezžično delovanje.

 • Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit.

Licenca FreeType (FreeType2)

Deli te programske opreme so avtorsko zaščiteni © 2012 The FreeType Project ( https://www.freetype.org ). Vse pravice pridržane.

Licenca MIT (HarfBuzz)

Deli te programske opreme so avtorsko zaščiteni © 2018 The HarfBuzz Project ( https://www.freedesktop.org/wiki/Software/HarfBuzz ). Vse pravice pridržane.

IMETNIK AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA NOBENI STRANI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI IZHAJA ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME IN NJENE DOKUMENTACIJE, TUDI ČE JE BIL IMETNIK AVTORSKE PRAVICE OBVEŠČEN O MOŽNOSTI NASTANKA ŠKODE. . IMETNIK AVTORSKIH PRAVIC IZRECNO ZAVRAČA KAKRŠNO KOLI JAMSTVO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. TUKAJ PONUJENA PROGRAMSKA OPREMA JE TAKŠNA, KOT JE, IN IMETNIK AVTORSKIH PRAVIC NIMA OBVEZNOSTI ZAGOTOVITI VZDRŽEVANJA, PODPORE, POSODOBITEV, IZBOLJŠAV ALI SPREMEMB.

Licenca zbirke znakov Unicode® (zbirka znakov Unicode®)

Programska oprema za ta izdelek uporablja odprtokodno programsko opremo Unicode® Character Database License. Pogoji licence za programsko opremo so naslednji:

OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH IN DOVOLJENJU

Avtorske pravice © 1991–2020 Unicode, Inc. Vse pravice pridržane.

Distribuirano v skladu s pogoji uporabe v
https://www.unicode.org/copyright.html .

Brezplačno se dovoljuje kateri koli osebi, ki pridobi kopijo podatkovnih datotek Unicode in katere koli povezane dokumentacije (»podatkovne datoteke«) ali programske opreme Unicode in katere koli povezane dokumentacije (»programska oprema«) za poslovanje s podatkovnimi datotekami. ali programske opreme brez omejitev, vključno brez omejitev s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objave, distribucije in/ali prodaje kopij podatkovnih datotek ali programske opreme ter dovoljevanja osebam, katerim so podatkovne datoteke ali programska oprema posredovane, da torej pod pogojem, da bodisi

 • to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju je prikazano z vsemi kopijami podatkovnih datotek ali programske opreme ali

 • to obvestilo o avtorskih pravicah in dovoljenju je prikazano v povezani dokumentaciji.

PODATKOVNE DATOTEKE IN PROGRAMSKA OPREMA SO NA VOLJO »TAKŠNE, KOT SO«, BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV PRAVIC TRETJIH OSEB. IMETNIK ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC, VKLJUČENI V TO OBVESTILO, V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI ZAHTEVEK ALI POSEBNO POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI JE POSLEDICA IZGUBE UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA, BODISI ZARADI POGODBENE MALOMARNOSTI, DRUGA ŠKODNA DEJANJA, KI IZHAJAJO IZ ALI V POVEZAVI Z UPORABO ALI DELOVANJEM PODATKOVNIH DATOTEK ALI PROGRAMSKE OPREME.

Razen kot je navedeno v tem obvestilu, se ime imetnika avtorskih pravic ne sme uporabljati v oglaševanju ali kako drugače za spodbujanje prodaje, uporabe ali drugih poslov s temi podatkovnimi datotekami ali programsko opremo brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

Licenca za patentni portfelj AVC

Ta izdelek je licenciran na podlagi licence patentnega portfelja AVC za osebno in nekomercialno uporabo potrošnika za (i) kodiranje videa v skladu s standardom AVC (»video AVC«) in/ali (ii) dekodiranje videa AVC, ki je bil kodiral potrošnik, ki se ukvarja z osebno in nekomercialno dejavnostjo in/ali je bil pridobljen od ponudnika videa z licenco za zagotavljanje videa AVC. Nobena licenca ni podeljena ali implicitna za kakršno koli drugo uporabo. Dodatne informacije lahko dobite pri MPEG LA, LLC Glej

https://www.mpegla.com

Licenca BSD (gonilnik NVM Express)

Licenca za odprtokodno programsko opremo, ki je vključena v gonilnik NVM Express fotoaparata, je naslednja:

https://imaging.nikon.com/support/pdf/LicenseNVMe.pdf

Druga odprtokodna programska oprema

Dodatne odprtokodne licence najdete na spodnjem naslovu URL:

https://imaging.nikon.com/oss/en/index.htm