Za predvajanje glasovnih beležk pritisnite gumb b , ko gledate fotografije, označene z ikonami h .

Prekinitev predvajanja

Če pritisnete gumb za sprostitev sprožilca ali upravljate z drugimi kontrolniki fotoaparata, se lahko predvajanje konča. Predvajanje se samodejno konča, ko izberete drugo sliko ali izklopite fotoaparat.

Meni i

Glasovne beležke lahko predvajate tudi tako, da označite [ Play voice memo ] v meniju za predvajanje i in pritisnete J

Brisanje glasovnih beležk

Če želite izbrisati glasovno beležko s trenutne fotografije, pritisnite gumb O ( Q ); prikazano bo potrditveno pogovorno okno, kot je prikazano.

  • Če želite izbrisati tako fotografijo kot zvočno beležko, označite [ Picture and voice memo ] in pritisnite O ( Q ).

  • Če želite izbrisati samo glasovno beležko, označite [ Voice memo only ] in pritisnite O ( Q ).

  • Za izhod, ne da bi izbrisali fotografijo ali glasovno beležko, pritisnite D .

  • Pri slikah v dvojnem formatu se lahko odločite za brisanje samo glasovne beležke s slike na kartici v trenutni reži, tako da v potrditvenem pogovornem oknu izberete [ Izbrana slika ] in nato izberete [ Samo glasovna beležka ].