Če želite predvajati glasovne beležke, pritisnite b ko gledate fotografije, označene z ikonami h

Prekinitev predvajanja

Če pritisnete gumb za sprostitev sprožilca ali uporabite druge gumbe za upravljanje fotoaparata, se lahko predvajanje konča. Predvajanje se samodejno konča, ko je izbrana druga slika ali je fotoaparat izklopljen.

Meni i

Glasovne beležke lahko predvajate tudi tako, da v meniju za predvajanje i označite [Predvajaj glasovno beležko ] in pritisnete J

Brisanje glasovnih beležk

Če želite glasovno beležko izbrisati s trenutne fotografije, pritisnite O ( Q ); prikaže se potrditveno pogovorno okno, kot je prikazano.

  • Če želite izbrisati fotografijo in glasovno beležko, označite [ Slika in glasovna beležka ] in pritisnite O ( Q ).

  • Če želite izbrisati samo glasovno beležko, označite [ Samo glasovni zapisek ] in pritisnite O ( Q ).

  • Če želite zapreti, ne da bi izbrisali fotografijo ali glasovno beležko, pritisnite D .

  • Pri slikah v dvojnem formatu se lahko odločite, da izbrišete glasovno beležko samo iz slike na kartici v trenutni reži, tako da v potrditvenem pogovornem oknu izberete [Izbrana slika ] in nato izberete [ Samo glasovna beležka ].