Gumb G

Pritisnite G za ogled menijev.

1

C [ MENI ZA Snemanje fotografij ] ( C Meni za fotografiranje: Možnosti fotografiranja )

2

1 [ MENI ZA Snemanje videa ] ( 1 Meni za snemanje videa: Možnosti snemanja videa )

3

A [ MENI NASTAVITVE PO MERI ] ( A Nastavitve po meri: fino nastavljanje nastavitev kamere )

4

D [ MENI ZA PREDVAJANJE] ( D Meni za predvajanje: Upravljanje slik )

5

B [ SETUP MENU ] ( B Nastavitveni meni: Nastavitev kamere )

6

F [MREŽA MENU] ( F Omrežje menija: omrežne povezave )

7

O [ MOJ MENI ]/
m [ ZADNJE NASTAVITVE ] * ( O Moj meni/ m Nedavne nastavitve )

8

d (pomoč) ( ikona d (pomoč) )

9

Trenutne nastavitve

 • Izberete lahko prikazani meni. Privzeto je [ MY MENU ].

Uporaba menijev

Po menijih se lahko pomikate z večnamenskim izbirnikom in gumbom J

1

Premaknite kazalec navzgor

2

Izberite označeni element

3

Prikažite podmeni, izberite označeni element ali premaknite kazalec desno

4

Premaknite kazalec navzdol

5

Prekličite in se vrnite v prejšnji meni ali premaknite kazalec levo

 1. Označite ikono za trenutni meni.

  Pritisnite 4 da postavite kazalec v območje izbire menija.

 2. Izberite meni.

  Pritisnite 1 ali 3 da izberete želeni meni.

 3. Postavite kazalec v izbrani meni.

  Pritisnite 2 da postavite kurzor v izbrani meni.

 4. Označite element menija.

  Pritisnite 1 ali 3 da označite element menija.

 5. Možnosti prikaza.

  Pritisnite 2 za prikaz možnosti za izbrani element menija.

 6. Označite možnost.

  Pritisnite 1 ali 3 da označite možnost.

 7. Izberite označeno možnost.
  • Pritisnite J da shranite spremembe in zapustite.

  • Za izhod brez izbire pritisnite gumb G

  • Za izhod iz menijev in vrnitev v način fotografiranja pritisnite sprožilec do polovice.

Zasivljeni predmeti
 • Nekateri elementi in možnosti menija morda niso na voljo, odvisno od stanja fotoaparata. Nerazpoložljivi predmeti so prikazani v sivi barvi.

 • V nekaterih primerih se s pritiskom na J ko je označen zatemnjen element, prikaže sporočilo, ki pojasnjuje, zakaj element ni na voljo.

VKLOP/IZKLOP Samo predmeti

Če sta edini možnosti, ki so na voljo za trenutni element, [ VKLOP ] in [ IZKLOP ], lahko preklopite iz [ ON ] v [ IZKLOPLJENO ] ali obratno preprosto tako, da pritisnete J , pritisnete desno večnamenski izbirnik ( 2 ) ali tapnete element na zaslonu.

Ikona d (Pomoč).
 • Če je na voljo, si lahko s pritiskom na gumb W ( Q ) ogledate opis trenutno izbranega elementa.

 • Pritisnite 1 ali 3 za pomikanje.

 • Znova pritisnite W ( Q ), da se vrnete v menije.

Dotaknite se Kontrolniki

Po menijih se lahko pomikate tudi z uporabo kontrolnikov na dotik ( Touch Controls ).

Vnos besedila

Tipkovnica se prikaže, ko je potreben vnos besedila, na primer, če ste pozvani, da vnesete ime datoteke ali podobno. Vnesite besedilo, kot je opisano spodaj.

1

Območje prikaza besedila

2

Območje tipkovnice

3

Izbira tipkovnice

 • Vnesite znake na trenutni položaj kazalca tako, da jih označite s puščičnimi tipkami večnamenskega izbirnika in nato pritisnete J

 • Če želite premakniti kazalec levo ali desno v območju za prikaz besedila, zavrtite glavni gumb za ukaze.

 • Če se želite pomikati po tipkovnici z velikimi in malimi črkami ter s simboli, označite ikono za izbiro tipkovnice in pritisnite J . Ikona za izbiro tipkovnice v nekaterih primerih morda ne bo na voljo.

 • Če se znak vnese, ko je območje za prikaz besedila polno, bo skrajni desni znak izbrisan.

 • Če želite izbrisati znak pod kazalko, pritisnite O ( Q ).

 • Za dokončanje vnosa pritisnite X

 • Če želite zapustiti, ne da bi dokončali vnos besedila, pritisnite G

Gumb i (meni i

Za hiter dostop do pogosto uporabljenih nastavitev pritisnite i ali tapnite i za ogled menija i

 • V foto in video načinih so prikazani različni meniji.

 • Možnosti si lahko ogledate tako, da tapnete elemente na zaslonu ali označite elemente in pritisnete J ; nato lahko izbirate z večnamenskim izbirnikom.

 • Elemente, za katere kamera prikaže vodnik na zaslonu, lahko prilagodite tako, da jih označite v i in zavrtite gumb za ukaze. V nekaterih primerih lahko prilagodite izvedete tako z glavnim kot s pomožnim gumbom za upravljanje.

Zasivljeni predmeti

Nekateri elementi in možnosti menija morda niso na voljo, odvisno od stanja fotoaparata. Nerazpoložljivi predmeti so prikazani v sivi barvi.

Uporaba i s kamero v »Visoki« orientaciji

Ko fotoaparat zavrtite, da posnamete fotografije v »visoki« (portretni) usmerjenosti, se i za način fotografiranja zasuka, da se ujema.

Meni za fotografije i

Če i prikažejo spodaj navedeni elementi. Označite želeni element z večnamenskim izbirnikom in pritisnite J za ogled možnosti.

1

Nastavi nadzor slike (nastavi nadzor slike)

2

Ravnovesje beline ( White Balance )

3

Kakovost slike ( prilagajanje kakovosti slike )

4

Velikost slike ( Izbira velikosti slike)

5

Način/predmet območja AF. zaznavanje ( način območja AF )

6

Način ostrenja ( Način ostrenja )

7

Merjenje ( Merjenje )

8

Zmanjšanje vibracij (zmanjšanje vibracij )

9

Banka menijev za streljanje ( Shooting Menu Bank )

10

Kontrole po meri (snemanje) ( f2: Kontrole po meri (Snemanje) )

11

Način letala ( Način letala )

12

Ogled informacij o pomnilniški kartici ( Ogled informacij o pomnilniški kartici )

Video i meni

Če i prikažejo spodaj navedeni elementi. Označite želeni element z večnamenskim izbirnikom in pritisnite J za ogled možnosti.

1

Nastavi nadzor slike (nastavi nadzor slike)

2

Ravnovesje beline ( White Balance )

3

Velikost sličic/hitrost sličic (možnosti velikosti in hitrosti video sličic)

4

Občutljivost mikrofona (občutljivost mikrofona )

5

Način/predmet območja AF. zaznavanje ( način območja AF )

6

Način ostrenja ( Način ostrenja )

7

Elektronski VR ( elektronski VR )

8

Zmanjšanje vibracij (zmanjšanje vibracij )

9

Banka menijev za streljanje ( Shooting Menu Bank )

10

Kontrolniki po meri ( g2: Kontrolniki po meri )

11

Način letala ( Način letala )

12

Cilj ( Destinacija )

Meni Playback i

Če i prikaže kontekstno občutljiv i meni z možnostmi predvajanja.

Fotografije

Video posnetki

Videoposnetki (predvajanje zaustavljeno)

Prilagajanje menija i

Elemente, prikazane v i med fotografiranjem, lahko izberete z nastavitvijo po meri f1 ali g1 [ Prilagodi meni i ].

 1. Označite Custom Setting f1 ali g1 [ Customize i menu ] in pritisnite J

  Glejte “ G ” ( Gumb G ) za informacije o uporabi menijev.

 2. Označite položaj, ki ga želite spremeniti, in pritisnite J

  Prikaže se seznam elementov, ki so na voljo za izbrano mesto.

 3. Označite želeni element in pritisnite J
  • Element bo dodeljen izbranemu položaju in prikazane bodo možnosti, prikazane v koraku 2.

  • Ponovite koraka 2 in 3 po želji.

 4. Pritisnite gumb G

  Spremembe bodo shranjene in prikazan bo meni z nastavitvami po meri.