Sledite spodnjim korakom, da izberete trenutno sliko za nalaganje v pametno napravo, računalnik ali strežnik ftp.

 • Elementi menija i , ki se uporabljajo za izbiro slik za nalaganje, se razlikujejo glede na vrsto priključene naprave:

  • [ Izberi za nalaganje v pametno napravo ]: Prikaže se, ko je fotoaparat povezan s pametno napravo z uporabo [ Poveži s pametno napravo ] v omrežnem meniju ( Poveži s pametno napravo ).

  • [ Select for upload to computer ]: Prikaže se, ko je fotoaparat povezan z računalnikom z [ Connect to computer ] v omrežnem meniju ( Connect to Computer ).

  • [ Izberite za nalaganje (FTP) ]: Prikaže se, ko je fotoaparat povezan s strežnikom FTP z uporabo [ Connect to FTP server ] v omrežnem meniju ( Connect to FTP Server ).

 • Videoposnetkov ni mogoče izbrati za nalaganje, ko je fotoaparat povezan s pametno napravo prek aplikacije SnapBridge.

 • Največja velikost datoteke za videoposnetke, naložene na druge načine, je 4 GB.

 1. Izberite želeno sliko in pritisnite gumb i .

 2. Označite [ Izberi za nalaganje v pametno napravo ], [ Izberi za nalaganje v računalnik ] ali [ Izberi za nalaganje (FTP) ] in pritisnite J

  Slike, namenjene pametni napravi, so označene z ikono W , tiste, namenjene računalniku ali ftp strežniku, pa z ikono s .

Odstranjevanje oznake za nalaganje

Če želite odstraniti oznako za nalaganje, ponovite 1. in 2. korak.