Pozor: Uporaba kamere

Ne spusti

Fotoaparata ali objektiva ne pazite na tla in ju ne izpostavljajte udarcem. Izdelek lahko pride do okvare, če je izpostavljen močnim udarcem ali tresljajem.

Ohranite na suhem

Fotoaparat naj bo suh. Rja notranjega mehanizma, ki jo povzroči voda v notranjosti fotoaparata, ni le draga za popravilo, temveč lahko dejansko povzroči nepopravljivo škodo.

Izogibajte se nenadnim spremembam temperature

Prenos fotoaparata iz toplega v hladno okolje ali obratno lahko povzroči škodljivo kondenzacijo znotraj in zunaj fotoaparata. Fotoaparat postavite v zaprto vrečko ali plastično škatlo, preden ga odnesete čez temperaturno mejo. Fotoaparat lahko vzamete iz torbe ali etuija, ko se bo prilagodil novi temperaturi.

Hraniti stran od močnih magnetnih polj

Statični naboji ali magnetna polja, ki jih proizvaja oprema, kot so radijski oddajniki, lahko motijo monitor, poškodujejo podatke, shranjene na pomnilniški kartici, ali vplivajo na notranje vezje izdelka.

Ne puščajte leče usmerjene v sonce

Objektiva ne puščajte usmerjenega proti soncu ali drugim virom močne svetlobe. Intenzivna svetloba lahko poškoduje slikovni senzor ali povzroči bledenje ali "vžganje". Fotografije, posnete s fotoaparatom, lahko kažejo učinek bele zamegljenosti.

Kreditnih kartic in drugih podobnih magnetnih pomnilniških naprav hranite stran od kamere in objektiva

Podatki, shranjeni v napravi, so lahko poškodovani.

Laserji in drugi viri svetle svetlobe

Ne usmerjajte laserjev ali drugih izredno svetlih virov svetlobe proti objektivu, saj lahko poškodujete slikovni senzor fotoaparata.

Čiščenje

Pri čiščenju ohišja fotoaparata s puhalnikom nežno odstranite prah in vlakna, nato pa nežno obrišite z mehko, suho krpo. Po uporabi fotoaparata na plaži ali morju obrišite morebitni pesek ali sol s krpo, rahlo navlaženo v sladki vodi, nato pa fotoaparat temeljito osušite. V redkih primerih lahko statična elektrika povzroči, da LCD zasloni zasvetijo ali potemnijo; to ne pomeni okvare. Zaslon se bo kmalu vrnil v normalno stanje.

Čiščenje leče in iskala

Ti stekleni elementi se zlahka poškodujejo: odstranite prah in kosme s pihalnikom. Če uporabljate puhalo za aerosole, držite pločevinko navpično, da preprečite iztekanje tekočine, ki bi lahko poškodovala steklene elemente. Za odstranitev prstnih odtisov in drugih madežev z leče nanesite majhno količino čistila za leče na mehko krpo in previdno obrišite lečo.

Ne dotikajte se slikovnega senzorja

V nobenem primeru ne pritiskajte na slikovni senzor, ga ne prebadajte s čistilnimi orodji ali ga izpostavljajte močnemu zračnemu toku iz puhalnika. Ta dejanja lahko opraskajo ali kako drugače poškodujejo senzor.

Čiščenje slikovnega senzorja

Za informacije o čiščenju slikovnega senzorja glejte »Čiščenje slikovnega senzorja« ( Čiščenje slikovnega senzorja ) in »Ročno čiščenje« ( Ročno čiščenje ).

Ne dotikajte se ščita senzorja

Če je [ Sensor shield closes ] izbrano za [ Sensor shield behavior at power off ] v nastavitvenem meniju, se bo senzor shield pred slikovnim senzorjem zaprl, ko se fotoaparat izklopi. Nikoli ne preluknjajte ali pritiskajte na zaščito senzorja. Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko opraska ali kako drugače poškoduje ščit.

Kontakti objektiva

Kontakti leč naj bodo čisti. Ne dotikajte se jih s prsti.

Hraniti v dobro prezračevanem prostoru

Da preprečite nastanek plesni, shranjujte fotoaparat v suhem, dobro prezračenem prostoru. Fotoaparata ne shranjujte skupaj z nafto ali kafrovimi kroglicami proti molji, poleg opreme, ki proizvaja močna elektromagnetna polja, ali kjer bo izpostavljen izjemno visokim temperaturam, na primer v bližini grelnika ali v zaprtem vozilu na vroč dan. Neupoštevanje teh varnostnih ukrepov lahko povzroči okvaro izdelka.

Dolgotrajno shranjevanje

Če izdelka dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterijo, da preprečite poškodbe, ki jih povzroči na primer puščanje tekočine iz baterije. Kamero hranite v plastični vrečki s sušilnim sredstvom. Vendar pa usnjenega ovitka za fotoaparat ne shranjujte v plastični vrečki, ker se lahko material pokvari. Baterijo hranite na hladnem in suhem mestu. Upoštevajte, da sušilno sredstvo postopoma izgublja sposobnost absorbiranja vlage in ga je treba redno menjati. Da preprečite nastanek plesni, vsaj enkrat na mesec vzemite fotoaparat iz shrambe, vstavite baterijo in nekajkrat sprostite sprožilec.

Preden odstranite ali odklopite vir napajanja, izklopite izdelek

Odstranjevanje ali odklop vira napajanja, ko je fotoaparat vklopljen, lahko poškoduje izdelek. Posebej morate biti previdni, da med snemanjem ali brisanjem slik ne odstranite ali odklopite vira napajanja.

Monitor/iskalo
 • Monitorji (vključno z iskalom) so izdelani z izjemno visoko natančnostjo; vsaj 99,99 % slikovnih pik je učinkovitih, manjkajočih ali okvarjenih pa največ 0,01 %. Čeprav lahko ti zasloni vsebujejo slikovne pike, ki so vedno osvetljene (bele, rdeče, modre ali zelene) ali vedno izklopljene (črne), to ni okvara. Na slike, posnete z napravo, to ne vpliva. Prosimo za vaše razumevanje.

 • Slike na monitorju je morda težko videti pri močni svetlobi.

 • Ne pritiskajte na monitor. Monitor lahko ne deluje ali se poškoduje. Prah ali vlakna z monitorja lahko odstranite s pihalnikom. Madeže lahko odstranite tako, da monitor rahlo obrišete z mehko krpo ali irhovino. Če se monitor zlomi, bodite previdni, da se izognete poškodbam zaradi razbitega stekla. Pazite, da se tekoči kristali iz monitorja ne dotaknejo kože ali v oči ali usta.

 • Če med kadriranjem posnetkov v iskalu opazite katerega od naslednjih simptomov, prenehajte z uporabo, dokler se vaše stanje ne izboljša:

  • slabost, bolečine v očeh, utrujenost oči,

  • omotica, glavobol, okorelost vratu ali ramen,

  • slabost ali izguba koordinacije rok in oči, ali

  • potovalna slabost.

 • Med rafalnim fotografiranjem lahko zaslon hitro utripa. Gledanje utripajočega zaslona lahko povzroči slabo počutje. Prenehajte z uporabo, dokler se vaše stanje ne izboljša.

Svetle luči in predmeti, osvetljeni od zadaj

Šum v obliki črt se lahko v redkih primerih pojavi na slikah, ki vključujejo močno svetlobo ali subjekte, osvetljene od zadaj.

Pozor: uporaba baterij

Previdnostni ukrepi za uporabo
 • Če z njimi ne ravnate pravilno, lahko baterije počijo ali puščajo, kar povzroči korozijo izdelka. Pri ravnanju z baterijami upoštevajte naslednje varnostne ukrepe:

  • Preden zamenjate baterijo, izdelek izklopite.

  • Baterije so lahko po daljši uporabi vroče.

  • Pole akumulatorja naj bodo čiste.

  • Uporabljajte samo baterije, odobrene za uporabo v tej opremi.

  • Baterij ne skrajšujte in ne razstavljajte ter jih ne izpostavljajte ognju ali prekomerni vročini.

  • Zamenjajte pokrov priključkov, ko baterija ni vstavljena v fotoaparat ali polnilnik.

 • Če je baterija vroča, na primer takoj po uporabi, pred polnjenjem počakajte, da se ohladi. Poskus polnjenja baterije, ko je njena notranja temperatura povišana, bo poslabšal delovanje baterije in baterija se morda ne bo napolnila ali pa se bo napolnila le delno.

 • Če baterije nekaj časa ne boste uporabljali, jo odstranite iz fotoaparata in shranite na hladnem in suhem mestu pri temperaturi okolja od 15 °C do 25 °C (59 °F do 77 °F). Izogibajte se vročim ali zelo mrzlim lokacijam.

 • Baterije v dolgoročnem skladiščenju je treba vsaj enkrat letno napolniti do približno 50 %. Ne napolnite baterije do 100 %, preden jo vrnete v skladišče. Popolnoma izpraznjena baterija se bo napolnila do približno 50 % v približno polovici časa, potrebnega za polnjenje do 100 %.

 • Ko fotoaparata ali polnilnika ne uporabljate, odstranite baterijo. Fotoaparat in polnilnik se malo polnita, tudi ko sta izklopljena, in lahko izpraznita baterijo do te mere, da ne bo več delovala.

 • Baterije ne uporabljajte pri temperaturah okolja pod –10 °C (14 °F) ali nad 40 °C (104 °F). Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko poškoduje baterijo ali poslabša njeno delovanje. Baterijo polnite v zaprtih prostorih pri temperaturi okolja 5 °C–35 °C (41 °F–95 °F). Baterija se ne bo polnila, če je njena temperatura pod 0 °C (32 °F) ali nad 60 °C (140 °F).

 • Zmogljivost se lahko zmanjša in časi polnjenja podaljšajo pri temperaturah baterije od 0 °C (32 °F) do 15 °C (59 °F) in od 45 °C (113 °F) do 60 °C (140 °F).

 • Baterije na splošno kažejo padec zmogljivosti pri nizkih temperaturah okolja. Celo sveže baterije, napolnjene pri temperaturah pod približno 5 °C (41 °F), lahko kažejo začasno povečanje od »0« do »1« v nastavitvenem meniju [ Podatki o bateriji ] prikaz starosti, vendar se bo zaslon vrnil v normalno stanje, ko bo baterija je bil ponovno napolnjen pri temperaturi približno 20 °C (68 °F) ali višji.

 • Pri nizkih temperaturah se zmogljivost baterije zmanjša. Sprememba zmogljivosti s temperaturo se odraža na prikazu napolnjenosti baterije fotoaparata. Posledično lahko zaslon baterije pokaže padec zmogljivosti, ko temperatura pade, tudi če je baterija popolnoma napolnjena.

 • Baterije so lahko po uporabi vroče. Pri odstranjevanju baterij iz fotoaparata bodite previdni.

Pred uporabo napolnite baterije

Pred uporabo napolnite baterijo. Priložena baterija ob pošiljanju ni povsem napolnjena.

Pripravljene rezervne baterije

Pred fotografiranjem pripravite rezervno baterijo in jo hranite popolnoma napolnjeno. Odvisno od vaše lokacije bo morda težko kupiti nadomestne baterije v kratkem času.

V mrzlih dneh imejte pripravljene popolnoma napolnjene rezervne baterije

Delno napolnjene baterije morda ne bodo delovale v hladnih dneh. V hladnem vremenu napolnite eno baterijo pred uporabo, drugo pa hranite na toplem, pripravljeno za zamenjavo po potrebi. Ko se hladne baterije segrejejo, se lahko nekaj napolnijo.

Raven baterije
 • Ponovni vklop ali izklop fotoaparata, ko je baterija popolnoma izpraznjena, skrajša življenjsko dobo baterije. Popolnoma izpraznjene baterije je treba pred uporabo napolniti.

 • Izrazito zmanjšanje časa, v katerem popolnoma napolnjena baterija obdrži napolnjenost pri uporabi pri sobni temperaturi, pomeni, da jo je treba zamenjati. Kupite novo polnilno baterijo.

Ne poskušajte polniti popolnoma napolnjenih baterij

Nadaljnje polnjenje baterije, potem ko je popolnoma napolnjena, lahko zmanjša učinkovitost baterije.

Recikliranje izrabljenih baterij

Akumulatorske baterije reciklirajte v skladu z lokalnimi predpisi, pri čemer obvezno najprej izolirajte priključke s trakom.

Opozorila: Uporaba polnilnika

 • Med polnjenjem ne premikajte polnilnika in se ne dotikajte baterije; neupoštevanje tega previdnostnega ukrepa lahko v zelo redkih primerih povzroči, da polnilnik pokaže, da je polnjenje končano, ko je baterija le delno napolnjena. Odstranite in znova vstavite baterijo, da začnete znova polniti.

 • Ne povzročajte kratkega stika na sponkah polnilnika. Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko povzroči pregrevanje in poškodbe polnilnika.

 • Ko polnilnik ni v uporabi, odklopite polnilnik ali odklopite polnilni napajalnik.

 • MH-33 uporabljajte samo z združljivimi baterijami.

 • Ne uporabljajte polnilnikov s poškodbami, zaradi katerih je notranjost izpostavljena ali ki med uporabo proizvajajo nenavadne zvoke.

 • Simboli na tem izdelku predstavljajo naslednje:

  p DC

Opozorila: Uporaba polnilnega napajalnika

 • Pred polnjenjem baterije prek polnilnega napajalnika zaprite pokrov predalčka za baterije.

 • Med polnjenjem ne premikajte fotoaparata in se ne dotikajte baterije; neupoštevanje tega previdnostnega ukrepa lahko v zelo redkih primerih povzroči, da fotoaparat pokaže, da je polnjenje končano, ko je baterija le delno napolnjena. Odklopite in znova priklopite adapter, da začnete znova polniti.

 • Ne sklatite adapterskih sponk. Neupoštevanje tega varnostnega ukrepa lahko povzroči pregrevanje in poškodbe polnilnika.

 • Odklopite adapter, ko ga ne uporabljate.

 • Ne uporabljajte adapterjev s poškodbami, zaradi katerih je notranjost izpostavljena ali ki med uporabo proizvajajo nenavadne zvoke.

 • Simboli na tem izdelku predstavljajo naslednje:

  m AC, p DC, q Oprema razreda II (konstrukcija izdelka je dvojno izolirana)