Izberite [ Filtered playback ] v meniju i , da si ogledate samo slike, ki ustrezajo merilom, izbranim za [ Filtered playback kriterije ] v meniju za predvajanje ali v meniju za predvajanje i .

[Filtrirana merila predvajanja]

Označite možnosti in pritisnite J , da izberete ( M ) ali prekličete izbiro ( U ). Med filtriranim predvajanjem bodo prikazane samo slike, ki izpolnjujejo vse kriterije, označene s kljukico ( M ).

Možnost

Opis

[ Zaščiti ]

M : Vključi zaščitene slike.

[ Vrsta slike ]

M : Vključi slike izbranih vrst.

[ Ocena ]

M : Vključi slike z izbranimi ocenami.

[ Izberi za nalaganje v računalnik ]

  • Izberite ( M ) [ Naložene slike ], da vključite slike, ki so bile predhodno naložene v računalnik ali ftp strežnik.

  • Izberite ( M ) [ Slike niso naložene ], da vključite slike, ki še niso naložene.

  • Izberite ( M ) obe možnosti, da vključite slike, ki so že naložene, in slike, ki jih je treba še naložiti.

[ Izberi za nalaganje (FTP) ]

[ Zvočna beležka ]

M : Vključi slike z glasovnimi beležkami.

[ Retuširane slike ]

M : Vključi retuširane slike.

  • Med filtriranim predvajanjem se okoli zaslona prikaže bela obroba.

  • Če želite končati filtrirano predvajanje, znova izberite [ Filtrirano predvajanje ].