Fotoaparat lahko povežete s televizorji, snemalniki in drugimi napravami, ki imajo priključke HDMI. Uporabite kabel HDMI tipa A drugega proizvajalca. Kabel je treba kupiti posebej. Preden priključite ali odklopite kabel, fotoaparat vedno izklopite.

1

HDMI priključek za povezavo s kamero

2

HDMI priključek za povezavo z zunanjo napravo *

  • Izberite kabel s priključkom, ki se ujema s priključkom na napravi HDMI.