Ko je fotoaparat povezan s strežnikom FTP, se na zaslonu za fotografiranje zdaj prikaže indikator »FTP«.

  • V primeru napake pri povezavi FTP se indikator obarva rdeče in prikaže se ikona C