Funkcije, dodane ali posodobljene z vdelano programsko opremo fotoaparata »C« različice 3.00, so povzete spodaj. Več informacij je na voljo na navedenih straneh. Za informacije o elementih menija in privzetih nastavitvah za različico vdelane programske opreme »C« 3.00 glejte »Elementi menija in privzete vrednosti za različico vdelane programske opreme »C« 3.00« ( Elementi menija in privzete vrednosti za različico vdelane programske opreme »C« 3.00 ).