Fotografije lahko posnamete z dodatno bliskavico, nameščeno na čevlju za dodatno opremo fotoaparata, ali z eno ali več oddaljenimi bliskavicami.

  • Ko uporabljate bliskavico, izberite [ OFF ] za [ Tihi način ] v nastavitvenem meniju.

Bliskavice, vgrajene v kamero

Fotografirajte z bliskavico, nameščeno na fotoaparatu. Za več informacij glejte naslednje strani ( Uporaba bliskavice na fotoaparatu ).

Oddaljeno fotografiranje z bliskavico

Fotografirajte z eno ali več oddaljenimi bliskavicami z uporabo brezžičnega nadzora bliskavice (Advanced Wireless Lighting ali AWL). Za več informacij glejte »Fotografija z bliskavico na daljavo« ( oddaljena fotografija z bliskavico ).