Slike lahko posnamete z dodatno bliskavico, nameščeno na nastavek za dodatno opremo fotoaparata, ali eno ali več oddaljenih bliskavic.

  • Ko uporabljate bliskavico, izberite [ OFF ] za [ Silent mode ] v nastavitvenem meniju.

Bliskavice, nameščene na fotoaparat

Fotografirajte z bliskavico, nameščeno na fotoaparatu. Za več informacij glejte naslednje strani ( Uporaba bliskavice na fotoaparatu ).

Fotografiranje z bliskavico na daljavo

Fotografirajte z eno ali več oddaljenimi bliskavicami z uporabo brezžičnega nadzora bliskavice (Advanced Wireless Lighting ali AWL). Za več informacij glejte »Oddaljeno fotografiranje z bliskavico« ( Fotografiranje z oddaljeno bliskavico ).