Možnost [ Focus position auto reset ] je bila dodana pod [ Focus shift shooting ] v meniju za fotografiranje.

  • Ko je izbran [ ON ], se ostrenje vrne na začetni položaj, ko bodo posneti vsi posnetki v trenutnem zaporedju. To vam prihrani vsakokratno ponovno izostritev, ko večkrat zaporedoma fotografirate motive na isti razdalji ostrenja.

  • Ko je izbran [ OFF ], fokus ostane fiksiran na položaju za zadnji posnetek v nizu. To vam omogoča, da pri fotografiranju enega subjekta v več zaporednih serijah začnete od zadnjega položaja izostritve.