Za ogled menija omrežja izberite F v menijih fotoaparata.

Omrežni meni vsebuje naslednje elemente:

Artikel

0

[ Način letala ]

Letalski način

[ Žični LAN ]

Žični LAN

[ Poveži se s pametno napravo ]

Povežite se s pametno napravo

[ Poveži se z računalnikom ]

Povežite se z računalnikom

[ Povežite se s strežnikom FTP ]

Povežite se s strežnikom FTP

[ Povežite se z drugimi kamerami ]

Povežite se z drugimi kamerami

[ USB ]

USB

[ Začni prek LAN ]

Začnite prek LAN

[ Frekvenčni pas usmerjevalnika ]

Frekvenčni pas usmerjevalnika

[ naslov MAC ]

Mac naslov

Poglej tudi

»Privzete nastavitve omrežnega menija« ( Privzete nastavitve omrežnega menija )