Controleer voordat u foto's maakt het batterijniveau en het aantal resterende opnamen.

Batterijniveau

Controleer het batterijniveau voordat u foto's maakt. Het batterijniveau wordt weergegeven in het bovenste bedieningspaneel en in de zoeker.

Bovenste bedieningspaneel

zoeker

Beschrijving

L

Batterij volledig opgeladen.

K

Batterij gedeeltelijk ontladen.

J

I

H

d

Lage batterij. Laad de batterij op of gebruik een reservebatterij.

H
(knippert)

d
(knippert)

Ontspanknop uitgeschakeld. Batterij opladen of vervangen.

Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen

Het bovenste bedieningspaneel en de zoeker tonen het aantal extra foto's dat met de huidige instellingen kan worden gemaakt (dwz het aantal resterende opnamen).

  • Het bovenste bedieningspaneel toont de sleuf of sleuven die momenteel een geheugenkaart bevatten (het voorbeeld toont de pictogrammen die worden weergegeven wanneer kaarten in beide sleuven worden geplaatst).

  • Bij de standaardinstellingen is [ Overloop ] geselecteerd voor [ Rol gespeeld door kaart in sleuf 2 ] in het foto-opnamemenu. Als er twee geheugenkaarten zijn geplaatst, worden de foto's eerst op de kaart in sleuf 1 opgeslagen en wordt overgeschakeld naar sleuf 2 als de kaart in sleuf 1 vol is.

  • Als er twee geheugenkaarten zijn geplaatst, toont de camera het aantal extra foto's dat op de kaart in sleuf 1 kan worden vastgelegd. Als de kaart in sleuf 1 vol is, toont het display het aantal resterende opnamen op de kaart in sleuf 2.

  • Waarden boven de 1000 worden naar beneden afgerond op het dichtstbijzijnde honderdtal. Waarden in de buurt van 1400 worden bijvoorbeeld weergegeven als 1,4 k.

  • Als de geheugenkaart vol is of als er een kaartfout is opgetreden, knippert het pictogram voor de betreffende sleuf.