Gebruik de g ( h / Q )-knop om beeldverwerkingsopties ('Picture Control') voor nieuwe foto's te kiezen op basis van de scène of uw creatieve bedoelingen.

Een beeldinstelling kiezen

Als u op de knop g ( h / Q ) drukt, worden de Picture Control-opties weergegeven. Markeer een optie met 4 of 2 en druk op J om te selecteren.

Optie

Beschrijving

n

[ Automatisch ]

De camera past automatisch tinten en tonen aan op basis van de [ Standaard ] Picture Control.

Q

[ Standaard ]

Standaardverwerking voor evenwichtige resultaten. Aanbevolen voor de meeste situaties.

R

[ Neutraal ]

Minimale verwerking voor natuurlijke resultaten. Kies voor foto's die later bewerkt of geretoucheerd worden.

S

[ Levendig ]

Foto's worden verbeterd voor een levendig fotoafdrukeffect. Kies voor foto's die primaire kleuren benadrukken.

T

[ Monochroom ]

Maak monochrome foto's.

o

[ Portret ]

Gladde teint voor natuurlijk ogende portretten.

p

[ Landschap ]

Maak levendige landschappen en stadsgezichten.

q

[ plat ]

Details blijven behouden over een breed toonbereik, van highlights tot schaduwen. Kies voor foto's die later uitgebreid bewerkt of geretoucheerd worden.

l 01 - l 20

TODO: table/tgroup/tbody/row[9]/entry[2]/p/indexmarkerCreatieve beeldregeling

Creative Picture Controls bieden unieke combinaties van tint, toon, verzadiging en andere instellingen die zijn afgestemd op bepaalde effecten. Kies uit in totaal 20 opties, waaronder [ Droom ] en [ Morgen ].

Beeldinstellingen wijzigen

Om de Picture Control-instellingen te wijzigen, markeert u een Picture Control en drukt u op 3 .

  • Druk op 1 of 3 om instellingen te markeren. Druk op 4 of 2 om een waarde in stappen van 1 te kiezen of draai aan de secundaire instelschijf om een waarde in stappen van 0,25 te kiezen.

  • De beschikbare opties variëren afhankelijk van de geselecteerde Picture Control.

  • De standaardinstellingen kunnen worden hersteld door op de O ( Q )-knop te drukken.

  • Druk op J om wijzigingen op te slaan.

  • Picture Controls die zijn gewijzigd ten opzichte van de standaardinstellingen, worden aangegeven met een asterisk (“ U ”).

Instellingen voor beeldregeling

Optie

Beschrijving

[ Effectniveau ]

Demp of verhoog het effect van Creative Picture Controls.

[ Snel scherp ]

Pas snel niveaus aan voor gebalanceerd [ Verscherping ], [ Middenbereik verscherping ] en [ Helderheid ]. Deze parameters kunnen ook individueel worden aangepast.

[ Slijpen ]

Regel de scherpte van details en contouren.

[ Middenbereik verscherping ]

Pas de scherpte van patronen en lijnen aan in het bereik tussen [ Verscherpen ] en [ Duidelijkheid ].

[ Duidelijkheid ]

Pas de algehele scherpte en de scherpte van dikkere contouren aan zonder de helderheid of het dynamisch bereik te beïnvloeden.

[ tegenstelling ]

Pas het contrast aan.

[ Helderheid ]

Verhoog of verlaag de helderheid zonder verlies van detail in hoge lichten of schaduwen.

[ verzadiging ]

Regel de levendigheid van kleuren.

[ tint ]

Tint aanpassen.

[ Filtereffecten ]

Simuleer het effect van kleurfilters op monochrome afbeeldingen.

[ Tonen ]

Kies de tint die wordt gebruikt in monochrome afbeeldingen. Als u op 2 drukt wanneer een andere optie dan [ B&W ] (zwart-wit) is geselecteerd, worden verzadigingsopties weergegeven.

[ Toning ] (Creative Picture Control)

Kies de kleurtint die wordt gebruikt voor Creative Picture Controls.

De j -indicator

De j -indicator onder de waardeweergave in het Picture Control-instellingenmenu geeft de vorige waarde voor de instelling aan.

[ A ] (Automatisch)
  • Door de optie [ A ] (auto) te selecteren die beschikbaar is voor sommige instellingen, kan de camera de instelling automatisch aanpassen.

  • De resultaten variëren met de belichting en de positie van het onderwerp in het frame.

[ Filtereffecten ]

Kies uit de volgende [ Filtereffecten ]:

Optie

Beschrijving

[ Y ] (geel) *

Deze opties verbeteren het contrast en kunnen worden gebruikt om de helderheid van de lucht in landschapsfoto's te verminderen. Oranje [ O ] geeft meer contrast dan geel [ Y ], rood [ R ] meer contrast dan oranje.

[ O ] (oranje) *

[ R ] (rood) *

[ G ] (groen) *

Groen verzacht huidtinten. Gebruik voor portretten en dergelijke.

  • De term tussen haakjes is de naam van het bijbehorende kleurenfilter van derden voor zwart-witfotografie.

De [ Auto ] Picture Control

Instellingen kunnen worden aangepast in het bereik [ A−2 ] tot [ A+2 ].

Foto's beschermen tegen verwijderen

Tijdens het afspelen kan de g ( h / Q )-knop worden gebruikt om foto's te beveiligen. Door foto's te beveiligen, wordt voorkomen dat ze per ongeluk worden verwijderd.

Help bekijken

Druk op de knop g ( h / Q ) om hulp voor het huidige item te bekijken, indien beschikbaar ( Het d (Help)-pictogram ).