Films kunnen worden bewerkt met de volgende opties:

Optie

Beschrijving

9

[ Kies begin/eindpunt ]

Maak een kopie waaruit ongewenste beelden zijn verwijderd.

4

[ Huidig frame opslaan ]

Sla een geselecteerd frame op als JPEG-foto.

r

[ Index toevoegen ]

Voeg indexen toe aan films tijdens het afspelen. Indices kunnen worden gebruikt om snel frames te lokaliseren tijdens het afspelen en bewerken ( Indices aan films toevoegen ).

o

[ Index verwijderen ]

Indexen uit films verwijderen ( Indexen verwijderen ).

Films bijsnijden

 1. Geef een film schermvullend weer.

 2. Pauzeer de film op het nieuwe openingsframe.
  • Druk op het midden van de multi-selector om het afspelen te starten. Druk op 3 om te pauzeren.

  • Uw geschatte positie in de film kan worden bepaald aan de hand van de voortgangsbalk van de film.

  • Druk op 4 of 2 of draai aan de hoofdinstelschijf om het gewenste frame te zoeken.

 3. Selecteer [ Kies begin-/eindpunt ].

  Druk op de i -knop, markeer [ Kies begin-/eindpunt ] en druk op 2 .

 4. Kies het startpunt.

  Om een kopie te maken die begint bij het huidige frame, markeert u [ Startpunt ] en drukt u op J .

 5. Bevestig het nieuwe startpunt.
  • Als het gewenste frame momenteel niet wordt weergegeven, drukt u op 4 of 2 om vooruit of terug te spoelen.

  • Draai aan de hoofdinstelschijf om 10 sec vooruit of achteruit te springen.

  • Draai aan de secundaire instelschijf om naar het eerste of laatste frame te gaan.

 6. Kies het eindpunt.

  Druk op g ( h / Q ) om over te schakelen naar het hulpmiddel voor het selecteren van eindpunten ( x ) en selecteer vervolgens het sluitkader ( x ) zoals beschreven in stap 5.

 7. Druk op 1 om de kopie te maken.

 8. Bekijk een voorbeeld van de kopie.
  • Om een voorbeeld van de kopie te bekijken, markeert u [ Voorbeeld ] en drukt u op J (om het voorbeeld te onderbreken en terug te keren naar het menu met opties voor opslaan, drukt u op 1 ).

  • Om de huidige kopie af te breken en terug te keren naar stap 5, markeert u [ Annuleren ] en drukt u op J

 9. Kies een opslagoptie.

  Kies [ Opslaan als nieuw bestand ] om de bewerkte kopie op te slaan als een nieuw bestand. Om de originele film te vervangen door de bewerkte kopie, kiest u [ Bestaand bestand overschrijven ].

 10. Bewaar de kopie.

  Druk op J om de kopie op te slaan.

Films bijsnijden
 • De kopie wordt niet opgeslagen als er onvoldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart.

 • Films van minder dan twee seconden kunnen niet worden bewerkt met [ Kies begin-/eindpunt ].

 • Kopieën hebben dezelfde tijd en datum van aanmaak als het origineel.

Openings- of sluitingsbeelden verwijderen
 • Om alleen de afsluitende beelden uit een film te verwijderen, kiest u [ Eindpunt ] in stap 4, selecteert u het afsluitende frame en gaat u verder met stap 7 zonder op de g ( h / Q )-knop te drukken in stap 6.

 • Om alleen de openingsbeelden te verwijderen, gaat u verder met stap 7 zonder op de g ( h / Q )-knop te drukken in stap 6.

Het retoucheermenu [ Film bijsnijden ] Optie

Films kunnen ook worden bewerkt met het item [ Film bijsnijden ] in het retoucheermenu.

Geselecteerde frames opslaan als JPEG-foto's

 1. Pauzeer de film op het gewenste frame.
  • Druk op 3 om het afspelen te pauzeren.

  • Druk op 4 of 2 om het gewenste frame te zoeken.

 2. Kies [ Huidig frame opslaan ].

  Druk op de i -knop, markeer vervolgens [ Huidige frame opslaan ] en druk op J om een JPEG-kopie van het huidige frame te maken.

[ Bewaar huidig frame ]
 • Foto's worden opgeslagen met de afmetingen die zijn geselecteerd voor [ Beeldformaat/beeldsnelheid ] in het filmopnamemenu toen de film werd opgenomen.

 • Ze kunnen niet worden geretoucheerd.

 • Sommige categorieën foto-informatie worden niet weergegeven tijdens het afspelen.

Indexen aan films toevoegen

 1. Pauzeer het afspelen op het gewenste frame.
  • Druk op 3 om het afspelen te pauzeren.

  • Druk op 4 of 2 om het gewenste frame te zoeken.

 2. Selecteer [ Index toevoegen ].
  • Druk op de i -knop, markeer [ Index toevoegen ] en druk op J om een index toe te voegen.

  • Aan elke film kunnen maximaal 20 indexen worden toegevoegd.

Indexen verwijderen

Nadat u aan de secundaire instelschijf hebt gedraaid om naar de gewenste index te gaan (ofwel terwijl het afspelen bezig is of terwijl het afspelen is gepauzeerd), drukt u op de i -knop om een menu weer te geven. De geselecteerde index kan vervolgens worden verwijderd door [ Index verwijderen ] te markeren en op J te drukken.