Gebruik het item [ Intervaltimeropname ] in het foto-opnamemenu om foto's te maken met een geselecteerd interval totdat een gespecificeerd aantal opnamen is gemaakt. Selecteer bij gebruik van de intervaltimer een andere ontspanstand dan E en Mup .

Opties voor intervalopnamen

Optie

Beschrijving

[ Begin ]

Intervaltimeropnamen starten. De opname begint ofwel na 3 s ([ Nu ] geselecteerd voor [ Kies startdag/tijd ]) of op een geselecteerde datum en tijd [ Kies dag/tijd ]. Het fotograferen gaat door met het geselecteerde interval totdat alle opnamen zijn gemaakt.

[ Kies startdag/tijd ]

Kies een startoptie. Selecteer [ Nu ] om direct te beginnen met fotograferen, [ Kies dag/tijd ] om te beginnen met fotograferen op een gekozen datum en tijd.

[ Interval ]

Specificeer het interval tussen opnamen in uren, minuten en seconden.

[ Intervallen×schoten / interval ]

Kies het aantal intervallen en het aantal opnamen per interval.

[ Belichtingsvereffening ]

Door [ Aan ] te selecteren, kan de camera de belichting aanpassen aan de vorige opname.

 • Grote veranderingen in de helderheid van het onderwerp tijdens het fotograferen kunnen leiden tot duidelijke variaties in de belichting. Dit kan worden verholpen door het interval tussen de opnamen te verkorten.

 • Vereffening van de belichting wordt niet van kracht in stand M als [ Uit ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische instelling ISO-gevoeligheid ] in het foto-opnamemenu.

[ Stille fotografie ]

Selecteer [ Aan ] om de sluiter tot zwijgen te brengen en de trillingen die deze tijdens het fotograferen produceert te elimineren.

[ Intervalprioriteit ]

 • [ Aan ]: Schakel intervalprioriteit in om ervoor te zorgen dat frames die zijn opgenomen in de standen P en A met het gekozen interval worden gemaakt.

  • Flitsfotografie is uitgeschakeld.

  • Het aantal opnamen per interval is ingesteld op 1, zelfs als het aantal opnamen dat is gekozen voor [ Intervallen×opnamen/interval ] 2 of meer is.

  • Als AF-S is geselecteerd voor autofocusstand, selecteert u [ Vrijgeven ] voor persoonlijke instelling a2 [ AF-S prioriteitselectie ]. Als AF-C is geselecteerd, selecteert u [ Vrijgeven ] voor persoonlijke instelling a1 [ AF-C prioriteitselectie ].

  • Als [ Aan ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische instelling ISO-gevoeligheid ] en de tijd die is gekozen voor [ Minimale sluitertijd ] langer is dan het interval, heeft de tijd die voor het interval is geselecteerd voorrang op de geselecteerde sluitertijd.

 • [ Uit ]: Schakel intervalprioriteit uit om ervoor te zorgen dat foto's correct worden belicht.

[ Focus voor elke opname ]

Als [ Aan ] is geselecteerd, stelt de camera scherp tussen opnamen.

[ Opties ]

Combineer intervalfotografie met andere opties.

 • [ AE-bracketing ]: voer belichtingsbracketing uit tijdens intervalfotografie.

 • [ Time-lapse-film ]: gebruik de foto's die zijn gemaakt tijdens intervalfotografie om een time-lapse-film te maken met een beeldverhouding van 16:9.

  • De camera slaat zowel de foto's als het time-lapse filmpje op.

  • Door [ 1.2×(30×20) ], [ 5:4 (30×24) ] of [ 1:1 (24×24) ] te selecteren voor [ Beeldveld ] > [ Kies beeldveld ] in het foto-opnamemenu wordt uitgeschakeld de ontspanknop.

  • Films die zijn gemaakt met [ Time-lapse-film ] worden opgenomen in de [ sRGB ] kleurruimte, ongeacht de optie die is geselecteerd voor [ Kleurruimte ] in het foto-opnamemenu.

 • [ Uit ]: Voer geen extra handelingen uit tijdens intervalfotografie.

[ Opslagmap starten ]

Markeer een van de volgende opties en druk op 2 om te selecteren; geselecteerde items zijn gemarkeerd met een vinkje ( M ). Om een geselecteerde optie te deselecteren (verwijder het vinkje van: U ) markeert u deze en drukt u nogmaals op 2 .

 • [ Nieuwe map ]: voor elke nieuwe reeks wordt een nieuwe map gemaakt.

 • [Bestandsnummering opnieuw instellen ]: De bestandsnummering wordt teruggezet op 0001 telkens wanneer een nieuwe map wordt gemaakt.

Voor het fotograferen:
 • Maak een testopname met de huidige instellingen.

 • Selecteer [ Tijdzone en datum ] in het setup-menu en zorg ervoor dat de cameraklok is ingesteld op de juiste tijd en datum.

 • We raden aan om een statief te gebruiken en de vibratiereductie van de lens (VR) uit te schakelen.

 • Om ervoor te zorgen dat het fotograferen niet wordt onderbroken, gebruikt u een volledig opgeladen batterij of een AC-adapter en stroomaansluiting (apart verkrijgbaar).

 • Om te voorkomen dat licht via de zoeker de foto's of de belichting verstoort wanneer uw oog van de zoeker is en [ Uit ] is geselecteerd voor [ Stille fotografie ], trekt u de zoeker-oculairsluiter omhoog om de zoekeroculairsluiter te sluiten.

Interval-timerfotografie

 1. Markeer [ Intervalopname ] in het foto - opnamemenu en druk op 2 .
 2. Pas de instellingen van de intervaltimer aan.

  • Kies de startdag en -tijd.

   Markeer [ Kies startdag/tijd ] en druk op 2 .

   Markeer een optie en druk op J .

   • Selecteer [ Nu ] om direct te beginnen met fotograferen.

   • Om te beginnen met fotograferen op een gekozen datum en tijd, selecteert u [ Kies dag/tijd ]. Kies de datum en tijd en druk op J .

  • Kies het interval tussen opnamen.

   Markeer [ Interval ] en druk op 2 .

   Kies een interval (in uren, minuten en seconden) en druk op J .

  • Kies het aantal opnamen per interval.

   Markeer [ Intervallen×shots / interval ] en druk op 2 .

   Kies het aantal intervallen en het aantal opnamen per interval en druk op J .

   • In ontspanstand S (enkel beeld) worden de foto's voor elk interval gemaakt met de snelheid die is geselecteerd voor persoonlijke instelling d1 [ Snelheid continu- opname ] > [ Continu hoge snelheid ].

   • Wanneer [ Uit ] is geselecteerd voor [ Stille fotografie ], varieert het maximale aantal intervallen met het aantal opnamen per interval.

  • Schakel belichtingsvereffening in of uit.

   Markeer [ Belichtingsverzachting ] en druk op 2 .

   Markeer een optie en druk op J .

  • Schakel stille fotografie in of uit.

   Markeer [ Stille fotografie ] en druk op 2 .

   Markeer een optie en druk op J .

   • Als [ Aan ] is geselecteerd, is het geluid van de sluiter of de spiegel alleen te horen wanneer de spiegel wordt opgeklapt of neergelaten aan het begin en einde van de opname.

  • Kies een optie voor intervalprioriteit.

   Markeer [ Intervalprioriteit ] en druk op 2 .

   Markeer een optie en druk op J .

  • Kies of de camera scherpstelt tussen opnamen.

   Markeer [ Focus voor elke opname ] en druk op 2 .

   Markeer een optie en druk op J .

  • Kies extra opties.

   Markeer [ Opties ] en druk op 2 .

   Markeer [ AE-bracketing ] of [ Time-lapse-film ] en druk op 2 .

   • Als u [ AE-bracketing ] hebt geselecteerd, kiest u waarden voor [ Aantal opnamen ] en [ Toename ]; als u [ Time-lapse-film ] hebt geselecteerd, kiest u instellingen voor [ Frame size/frame rate ] en [ Destination ].

  • Kies startmapopties.

   Markeer [ Opslagmap starten ] en druk op 2 .

   Selecteer de gewenste opties en druk op J om verder te gaan.

 3. Markeer [ Start ] en druk op J
  • Als [ Nu ] is geselecteerd voor [ Kies startdag/-tijd ] in stap 2, begint de opname na drie seconden.

  • Anders begint de opname op de tijd die is geselecteerd voor [ Kies startdag/tijd ] > [ Kies dag/tijd ].

  • Het fotograferen gaat door met het geselecteerde interval totdat alle opnamen zijn gemaakt.

Interval-timerfotografie
 • Kies een interval dat langer is dan de tijd die nodig is om het geselecteerde aantal opnamen te maken met de voorspelde sluitertijd. Merk op dat tijdens daadwerkelijke intervalfotografie, de camera niet alleen opnamen moet maken met het geselecteerde interval, maar ook voldoende tijd moet hebben om de belichtingen te voltooien en taken uit te voeren zoals het verwerken van de foto's. Als het interval te kort is om het geselecteerde aantal foto's te maken, gaat de camera mogelijk naar het volgende interval zonder te fotograferen.

 • Als het interval te kort is, kan het totale aantal gemaakte opnamen lager zijn dan het aantal dat is geselecteerd voor [ Intervallen×opnamen / interval ].

 • Als u een flitser gebruikt, kiest u een interval dat langer is dan de tijd die nodig is om de flitser op te laden. Als het interval te kort is, kan de flitser afgaan op minder dan het vermogen dat nodig is voor volledige belichting.

 • Als de opname niet kan doorgaan met de huidige instellingen, bijvoorbeeld als de sluitertijd is ingesteld op A (“Bulb”) of % (“Tijd”), is [ 00:00'00" ] geselecteerd voor [ Interval ], of de starttijd is in minder dan een minuut - er wordt een waarschuwing weergegeven op de monitor.

 • Als [ Time-lapse-film ] is geselecteerd voor [ Opties ], loopt de stand-by-timer niet af tijdens intervalfotografie, ongeacht de optie die is geselecteerd voor persoonlijke instelling c2 [ Stand-by-timer ].

 • Als de geheugenkaart vol is, blijft de intervaltimer actief maar worden er geen foto's gemaakt. Plaats een andere geheugenkaart en hervat de opname ( Intervalopname hervatten ).

 • Intervalopnamen worden gepauzeerd als:

  • De camera wordt uit- en weer ingeschakeld (wanneer de camera uit staat, kunnen batterijen en geheugenkaarten worden vervangen zonder intervalfotografie te beëindigen)

  • E of

   Mup
   is geselecteerd voor vrijgavemodus

 • Het wijzigen van de camera-instellingen terwijl de intervaltimer actief is, kan ertoe leiden dat de opname stopt.

Vrijgavemodus:

Ongeacht de geselecteerde ontspanstand, maakt de camera bij elk interval het opgegeven aantal opnamen.

Instellingen tussen opnamen aanpassen

Tussen de opnamen kunnen foto's worden bekeken en opname- en menu-instellingen worden aangepast. Houd er echter rekening mee dat de monitor ongeveer 2 s voordat de volgende opname wordt gemaakt, wordt uitgeschakeld.

Interval-timerfotografie: beperkingen

Intervalfotografie kan niet worden gecombineerd met sommige camerafuncties, waaronder:

 • Rechtstreekse beelden

 • Filmopname

 • Lange tijdopnamen (“Bulb” of “Time”)

 • De zelfontspanner

 • Bracketing

 • meervoudige belichting

 • HDR (hoog dynamisch bereik)

 • Focusverschuiving

Wanneer [Aan] is geselecteerd voor [Stille fotografie]

Door [ Aan ] te selecteren voor [ Stille fotografie ] worden sommige camerafuncties uitgeschakeld, waaronder:

 • ISO-gevoeligheden van Hi 0.3 tot Hi 5

 • Flitsfotografie

 • Ruisonderdrukking bij lange blootstelling

 • Belichtingsvertragingsmodus:

 • Flikkerreductie

Instellingen intervaltimer

Het uitschakelen van de camera of het selecteren van een nieuwe ontspanstand heeft geen invloed op de instellingen voor intervalfotografie.

Tijdens het fotograferen

Tijdens intervalfotografie knippert het Q -pictogram in het bovenste bedieningspaneel. Onmiddellijk voordat het volgende opname-interval begint, toont de sluitertijdweergave het aantal resterende intervallen en de diafragmaweergave het aantal resterende opnamen in het huidige interval.

 • Tussen opnamen kan het aantal resterende intervallen en het aantal opnamen in elk interval worden bekeken door de ontspanknop half in te drukken.

 • Als [ Time-lapse-film ] is geselecteerd voor [ Opties ], blijft het toegangslampje van de geheugenkaart branden tijdens intervalfotografie.

Foto-opnamemenu Banken

Wijzigingen in de intervaltimerinstellingen zijn van toepassing op alle foto-opnamemenubanken (A tot en met D). Intervalopnamen gaan dus door, zelfs als u van menubank wisselt met de optie [ Foto-opnamemenubank ] in het foto-opnamemenu. Als de instellingen van het foto-opnamemenu worden gereset met behulp van het item [ Foto-opnamemenu bank ] in het foto-opnamemenu, wordt de intervalopname beëindigd en worden de intervaltimerinstellingen voor alle banken gereset.

Interval-timerfotografie pauzeren

Intervalfotografie kan tussen intervallen worden gepauzeerd door op J te drukken of door [ Intervaltimeropname ] te selecteren in het foto-opnamemenu, [ Pauze ] te markeren en op J te drukken. Houd er rekening mee dat de menu's mogelijk niet worden weergegeven wanneer de G knop wordt ingedrukt als de tijd die is geselecteerd voor [ Interval ] erg kort is.

 • Als [ Time-lapse-film ] is geselecteerd voor [ Opties ], wordt de intervalfotografie beëindigd door tussen intervallen op J te drukken.

Intervalopname hervatten

De opname kan worden hervat met het item [ Intervaltimeropname ] in het foto-opnamemenu. De procedure is als volgt:

Om de opname onmiddellijk te hervatten:

Markeer [ Herstarten ] en druk op J

Om het fotograferen op een bepaald tijdstip te hervatten:

Selecteer [ Kies startdag/tijd ], markeer [ Kies dag/tijd ] en druk op 2 .

Kies een startdatum en -tijd en druk op J .

Markeer [ Herstarten ] en druk op J

Intervalopname beëindigen

Om intervalfotografie te beëindigen voordat alle foto's zijn gemaakt, selecteert u [ Intervalopname ], markeert u [ Uit ] en drukt u op J . Houd er rekening mee dat de menu's mogelijk niet worden weergegeven wanneer de G knop wordt ingedrukt als de tijd die is geselecteerd voor [ Interval ] erg kort is. In dit geval moet u op J drukken om intervalfotografie te pauzeren en vervolgens [ Intervaltimeropname ] selecteren in het foto-opnamemenu, [ Uit ] markeren en op J drukken.