Synchroniseer de klokken op twee camera's via een netwerk. De klok op de ene camera (de “remote camera”) is ingesteld op de tijd op de andere (de “master camera”). De wijzigingen zijn van toepassing op alle opties in het setup-menu [ Tijdzone en datum ] display.

 • De camera's kunnen verbinding maken via Ethernet of via WT-6 draadloze zenders die op beide camera's zijn aangesloten.

 1. Selecteer [ Inschakelen ] voor [ Bedrade LAN/WT ] > [ Bedrade LAN/WT-functies ] in het setup-menu.

  Herhaal deze stap voor de tweede camera.

 2. Selecteer op de mastercamera [ Netwerkinstellingen ] > [ Synchroniseer datum en tijd ], markeer vervolgens [ Deze camera de master maken ] en druk op 2 .

  • De datumsynchronisatiemodus wordt ingeschakeld.

  • De klokinstellingen van de hoofdcamera worden weergegeven.

 3. Selecteer op de externe camera [ Netwerkinstellingen ] > [ Synchroniseer datum en tijd ], markeer vervolgens [ Maak van deze camera een afstandsbediening ] en druk op 2 .

  • De datumsynchronisatiemodus wordt ingeschakeld.

  • De klokinstellingen van de externe camera worden weergegeven.

 4. Druk op J op de externe camera.

  • De klok van de externe camera wordt via het netwerk gesynchroniseerd met de klok op de mastercamera.

  • Als de bewerking slaagt, zal de externe camera een bericht weergeven en afsluiten naar [ Netwerkinstellingen ].

  • Herhaal stap 3-4 om de klokken op extra camera's te synchroniseren.

 5. Druk op J op de hoofdcamera.

  De datumsynchronisatiemodus wordt beëindigd en de opties voor [ Netwerkinstellingen ] worden weergegeven.