Bracketing varieert automatisch de belichting, het flitsniveau, actieve D-Lighting (ADL) of witbalans enigszins bij elke opname, waardoor de huidige waarde wordt "geaccentueerd". Kies in situaties waarin het moeilijk is om de juiste instellingen te krijgen en er geen tijd is om de resultaten te controleren en instellingen bij elke opname aan te passen, of om te experimenteren met verschillende instellingen voor hetzelfde onderwerp.

Bracketing

Bracketing wordt aangepast met behulp van het item [ Auto bracketing ] > [ Auto bracketing set ] in het foto-opnamemenu, dat de volgende opties bevat:

Optie

Beschrijving

[ AE & flitsbracketing ]

De camera varieert de belichting en het flitsniveau over een reeks foto's.

[ AE-bracketing ]

De camera varieert de belichting over een reeks foto's.

[ Flitsbracketing ]

De camera varieert het flitsniveau over een reeks foto's.

[ WB-bracketing ]

De camera maakt meerdere kopieën van elke foto, elk met een andere witbalans.

[ ADL-bracketing ]

De camera varieert Actieve D-Lighting (ADL) over een reeks belichtingen.

Belichting en flitsbracketing

Varieer de belichting en/of het flitsniveau over een reeks foto's. Belichtings- en/of flitsbracketing uitvoeren:

Geen belichtingscompensatie

−1 EV

+1 EV

 1. Kies het aantal opnamen.

  • Houd de BKT -knop ingedrukt en draai aan de hoofdinstelschijf om het aantal opnamen in de bracketingreeks te kiezen.

  • Bij andere instellingen dan r verschijnen een M -pictogram en een indicator voor belichting en flitsbracketing in de zoeker en het bovenste bedieningspaneel.

 2. Selecteer een belichtingsstap.

  • Houd de BKT -knop ingedrukt en draai aan de secundaire instelschijf om de belichtingsstap te kiezen.

  • Wanneer [ 1/3 stap ] is geselecteerd voor persoonlijke instelling b2 [ EV-stappen voor belichtingsregeling ], kan de grootte van de stap worden gekozen uit 0,3 ( 1 / 3 ), 0,7 ( 2 / 3 ), 1,0, 2,0 en 3,0 EV. Bracketingprogramma's met een toename van 2,0 of 3,0 EV bieden maximaal 5 opnamen. Als in stap 1 een waarde van 7 of 9 is geselecteerd, wordt het aantal opnamen automatisch ingesteld op 5.

  • De bracketingprogramma's met een toename van 0,3 EV staan hieronder vermeld.

   Bovenste bedieningspaneel

   Belichtings- en flitsbracketing-indicator

   Aantal opnamen

   Bracketingvolgorde (EV's)

   0

   0

   3

   0/+0.3/+0.7

   3

   0/-0.7/-0.3

   2

   0/+0.3

   2

   0/-0.3

   3

   0/-0.3/+0.3

   5

   0/-0.7/-0.3/+0.3/+0.7

   7

   0/-1.0/-0.7/-0.3/+0.3/+0.7/+1,0

   9

   0/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/+0.3/+0.7/+1,0/+1,3

 3. Foto's maken.
  • Neem het aantal foto's in het bracketingprogramma.

  • Op het display worden de gewijzigde waarden voor sluitertijd en diafragma weergegeven.

  • De voortgangsindicatoren voor bracketing worden weergegeven in de zoeker en het bovenste bedieningspaneel. Een segment dat de gemaakte foto aangeeft, verdwijnt na elke opname uit de indicator.

   Aantal schoten: 3

   Verhoging: 0.7

   Weergave na eerste opname

  • Belichtingswijzigingen als gevolg van bracketing worden toegevoegd aan de wijzigingen die zijn gemaakt met belichtingscompensatie.

Belichtingsopties

Wanneer [ AE & flitsbracketing ] is geselecteerd, varieert de camera zowel de belichting als het flitsniveau. Selecteer [ AE-bracketing ] om alleen de belichting te variëren, [ Flitsbracketing ] om alleen het flitsniveau te variëren. Merk op dat flitsbracketing alleen beschikbaar is in i-DDL en, indien ondersteund, automatisch diafragma ( q A) flitsbedieningsstanden ( i-DDL- flitssturing , Compatibele flitsers ).

Belichting en flitsbracketing
 • [ Aantal opnamen ] en [ Toename ] kunnen ook worden geselecteerd via het item [ Auto bracketing ] in het foto-opnamemenu.

 • In

  kl
  en
  Ch
  standen en tijdens burstfotografie in stand Q , wordt de opname gepauzeerd nadat het aantal opnamen is gemaakt dat is opgegeven in het bracketingprogramma. De opname wordt hervat de volgende keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt.

 • Als de camera wordt uitgeschakeld voordat alle opnamen in de reeks zijn gemaakt, wordt bracketing hervat vanaf de eerste opname in de reeks wanneer de camera wordt ingeschakeld.

Belichtingsbracketing

De instellingen (sluitertijd en/of diafragma) die tijdens belichtingsbracketing worden gewijzigd, variëren met de belichtingsmodus.

Modus

Instelling

P

Sluitertijd en diafragma 1

S

Diafragma 1

EEN

Sluitertijd 1

m

Sluitertijd 2, 3

 1. Als [ Aan ] is geselecteerd voor [ ISO-gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische instelling ISO-gevoeligheid ] in het foto-opnamemenu, zal de camera automatisch de ISO-gevoeligheid variëren voor een optimale belichting wanneer de limieten van het belichtingssysteem van de camera worden overschreden.

 2. Als [ Aan ] is geselecteerd voor [ ISO -gevoeligheidsinstellingen ] > [ Automatische ISO-gevoeligheidsregeling ] in het foto-opnamemenu, zal de camera eerst automatische ISO-gevoeligheidsregeling gebruiken om de belichting zo dicht mogelijk bij het optimale te brengen en deze belichting vervolgens te bracketen door wisselende sluitertijd.

 3. Gebruik persoonlijke instelling e7 [ Auto bracketing (modus M) ] om te kiezen of de camera de sluitertijd, het diafragma of zowel de sluitertijd als het diafragma varieert.

Bracketing annuleren

Om bracketing te annuleren, drukt u op de BKT -knop en draait u aan de hoofdinstelschijf totdat het aantal opnamen in de bracketingreeks nul ( r ) is en M niet langer wordt weergegeven. Het programma dat het laatst van kracht was, wordt hersteld wanneer bracketing de volgende keer wordt geactiveerd. Bracketing kan ook worden geannuleerd door een reset met twee knoppen uit te voeren ( Reset met twee knoppen: standaardinstellingen herstellen ), hoewel in dit geval het bracketingprogramma niet wordt hersteld de volgende keer dat bracketing wordt geactiveerd.

Witbalansbracketing

De camera maakt meerdere kopieën van elke foto, elk met een andere witbalans. Witbalansbracketing gebruiken:

 1. Kies het aantal opnamen.

  • Houd de BKT -knop ingedrukt en draai aan de hoofdinstelschijf om het aantal opnamen in de bracketingreeks te kiezen.

  • Bij andere instellingen dan r verschijnen een W -pictogram en een indicator voor witbalansbracketing in het bovenste bedieningspaneel en wordt M weergegeven in de zoeker.

 2. Selecteer een verhoging van de witbalans.

  • Houd de BKT -knop ingedrukt en draai aan de secundaire instelschijf om de witbalansstap te kiezen.

  • De grootte van de stap kan worden gekozen uit 1 (1 stap), 2 (2 stappen) of 3 (3 stappen).

  • Elke stap is gelijk aan 5 mired. Hogere "A"-waarden komen overeen met verhoogde hoeveelheden barnsteen. Hogere "B"-waarden komen overeen met grotere hoeveelheden blauw.

  • De bracketingprogramma's met een stapgrootte van 1 staan hieronder vermeld.

   Bovenste bedieningspaneel

   Indicator voor witbalansbracketing

   Aantal opnamen

   Toename witbalans

   Belichtingsvolgorde

   0

   1

   0

   3

   1B

   0/B1/B2

   3

   1A

   0/A2/A1

   2

   1B

   0/B1

   2

   1A

   0/A1

   3

   1A, 1B

   0/A1/B1

   5

   1A, 1B

   0/A2/A1/B1/B2

   7

   1A, 1B

   0/A3/A2/A1/B1/B2/B3

   9

   1A, 1B

   0/A4/A3/A2/A1/B1/B2/B3/B4

 3. Foto's maken.
  • Elke opname wordt verwerkt om het aantal kopieën te maken dat is gespecificeerd in het bracketingprogramma, en elke kopie heeft een andere witbalans.

  • Wijzigingen in de witbalans worden toegevoegd aan de witbalansaanpassing die is gemaakt met fijnafstelling van de witbalans.

  • Als het aantal opnamen in het bracketingprogramma groter is dan het aantal resterende opnamen, knipperen n en het pictogram voor de betreffende geheugenkaart in het bovenste bedieningspaneel, verschijnt er een knipperend j -pictogram in de zoeker en wordt de ontspanknop uitgeschakeld zijn. Het fotograferen kan beginnen wanneer een nieuwe geheugenkaart wordt geplaatst.

Beperkingen voor witbalansbracketing

Witbalansbracketing is niet beschikbaar bij beeldkwaliteitsinstellingen van NEF (RAW) of NEF (RAW) + JPEG.

Witbalansbracketing
 • [ Aantal opnamen ] en [ Toename ] kunnen ook worden geselecteerd via het item [ Auto bracketing ] in het foto-opnamemenu.

 • Witbalansbracketing is alleen van invloed op de kleurtemperatuur (de amber-blauwe as in de weergave voor fijnafstelling van de witbalans). Er worden geen aanpassingen gemaakt op de groen-magenta as.

 • Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl het toegangslampje van de geheugenkaart brandt, wordt de camera pas uitgeschakeld nadat alle foto's in de reeks zijn gemaakt.

 • In de zelfontspannerstand wordt het aantal kopieën gemaakt dat is opgegeven in het witbalansbracketingprogramma telkens wanneer de sluiter wordt ontspannen, ongeacht de optie die is geselecteerd voor persoonlijke instelling c3 [ Zelfontspanner ] > [ Aantal opnamen ].

Bracketing annuleren

Om bracketing te annuleren, drukt u op de BKT -knop en draait u aan de hoofdinstelschijf totdat het aantal opnamen in de bracketingreeks nul ( r ) is en W niet langer wordt weergegeven. Het programma dat het laatst van kracht was, wordt hersteld wanneer bracketing de volgende keer wordt geactiveerd. Bracketing kan ook worden geannuleerd door een reset met twee knoppen uit te voeren ( Reset met twee knoppen: standaardinstellingen herstellen ), hoewel in dit geval het bracketingprogramma niet wordt hersteld de volgende keer dat bracketing wordt geactiveerd.

ADL-bracketing

De camera varieert Actieve D-Lighting (ADL) over een reeks belichtingen. ADL-bracketing gebruiken:

 1. Kies het aantal opnamen.

  • Houd de BKT -knop ingedrukt en draai aan de hoofdinstelschijf om het aantal opnamen in de bracketingreeks te kiezen.

  • Bij andere instellingen dan r verschijnen een d -pictogram en een ADL-bracketing-indicator in het bovenste bedieningspaneel en wordt M weergegeven in de zoeker.

  • Het aantal opnamen bepaalt de volgorde van de bracketing:

   Aantal opnamen

   Belichtingsvolgorde

   2

   [ Uit ] V waarde geselecteerd in stap 2

   3

   [ Uit ] V [ Laag] V [Normaal]

   4

   [ Uit ] V [ Laag] V [Normaal] V [ Hoog ]

   5

   [ Uit ] V [ Laag] V [Normaal] V [ Hoog ] V [ Extra hoog 1]

   [ Laag ] V [ Normaal] V [Hoog] V [ Extra hoog 1 ] V [ Extra hoog 2]

  • Als u 5 opnamen hebt geselecteerd, kunt u kiezen uit bracketingreeksen van [ Uit ] tot [ Extra hoog 1 ] en [ Laag ] tot [ Extra hoog 2 ] door de BKT -knop ingedrukt te houden en aan de secundaire instelschijf te draaien.

  • Als u meer dan twee opnamen heeft gekozen, gaat u verder met stap 3.

 2. Kies de hoeveelheid Actieve D-Lighting.

  • Houd de BKT -knop ingedrukt en draai aan de secundaire instelschijf om de instelling Actieve D-Lighting voor de tweede opname te kiezen wanneer het aantal opnamen in de bracketingreeks 2 is.

  • De geselecteerde optie wordt weergegeven in het Active D-Lighting-display in het bovenste bedieningspaneel.

   Aantal actieve D-Lighting

   Bovenste bedieningspaneel

   YAuto

   3Extra hoog 2

   ZExtra hoog 1

   PHoog

   Qnormaal

   RLaag

 3. Foto's maken.
  • Neem het aantal foto's in het bracketingprogramma.

  • Terwijl bracketing actief is, wordt een voortgangsindicator voor bracketing weergegeven in het bovenste bedieningspaneel. Na elke opname verdwijnt een segment van de indicator.

   Aantal schoten: 3

   Weergave na eerste opname

ADL-bracketing
 • [ Aantal opnamen ] en [ Aantal ] kunnen ook worden geselecteerd via het item [ Auto bracketing ] in het foto-opnamemenu.

 • In

  kl
  en
  Ch
  standen en tijdens burstfotografie in stand Q , wordt de opname gepauzeerd nadat het aantal opnamen is gemaakt dat is opgegeven in het bracketingprogramma. De opname wordt hervat de volgende keer dat de ontspanknop wordt ingedrukt.

 • Als de camera wordt uitgeschakeld voordat alle opnamen in de reeks zijn gemaakt, wordt bracketing hervat vanaf de eerste opname in de reeks wanneer de camera wordt ingeschakeld.

Bracketing annuleren

Om bracketing te annuleren, drukt u op de BKT -knop en draait u aan de hoofdinstelschijf totdat het aantal opnamen in de bracketingreeks nul ( r ) is en d niet langer wordt weergegeven. Het programma dat het laatst van kracht was, wordt hersteld wanneer bracketing de volgende keer wordt geactiveerd. Bracketing kan ook worden geannuleerd door een reset met twee knoppen uit te voeren ( Reset met twee knoppen: standaardinstellingen herstellen ), hoewel in dit geval het bracketingprogramma niet wordt hersteld de volgende keer dat bracketing wordt geactiveerd.