Selecteer het tabblad A in de cameramenu's om Persoonlijke instellingen te bekijken.

Aangepaste instellingen worden gebruikt om camera-instellingen aan te passen aan individuele voorkeuren. Het menu Persoonlijke instellingen is verdeeld in twee niveaus.

De volgende aangepaste instellingen zijn beschikbaar: 1

Item

0

[ Aangepaste instellingenbank ]

Bank aangepaste instellingen

a [ Autofocus ]

a1

[ AF-C prioriteit selectie ]

a1: AF-C-prioriteitselectie

a2

[ AF-S prioriteit selectie ]

a2: AF-S-prioriteitselectie

a3

[ Focus volgen met lock-on ]

a3: Focus volgen met Lock-On

a4

[ Gebruikte focuspunten ]

a4: Gebruikte focuspunten

a5

[ Punten opslaan op oriëntatie ]

a5: Punten opslaan op oriëntatie

a6

[ AF-activering ]

a6: AF-activering

a7

[ Enkelpunts AF-bewakingsgebied ]

a7: Enkelpunts AF-kijkgebied

a8

[ 3D-tracking gezichtsdetectie ]

a8: 3D-Tracking Gezichtsdetectie

a9

[ Groepsgebied AF gezichtsdetectie ]

a9: Groepsgebied AF Gezichtsdetectie

a10

[ Aangepaste groeperingen (C1/C2) ]

a10: Aangepaste groeperingen (C1/C2)

a11

[ Automatische veld-AF gezichtsdetectie ]

a11: Automatische veld-AF Gezichtsdetectie

a12

[ Startpunt automatisch veld-AF ]

a12: Startpunt automatisch veld-AF

a13

[ Focuspunt persistentie ]

a13: Focuspuntpersistentie

a14

[ Beperk AF-veldstand selectie ]

a14: Beperk AF-veldstand selectie

a15

[ Beperkingen autofocusmodus ]

a15: Beperkingen autofocusmodus

a16

[ Focuspunt omhullend ]

a16: Rondom focuspunt

a17

[ Focuspunt opties ]

a17: Opties voor scherpstelpunten

a18

[ Handmatige scherpstelring in AF-modus ] 2

a18: Handmatige scherpstelring in AF-modus

b [ Meting/belichting ]

b1

[ ISO-gevoeligheid stapwaarde ]

b1: ISO-gevoeligheid stapwaarde

b2

[ EV-stappen voor belichtingsregeling ]

b2: EV-stappen voor belichtingsregeling

b3

[ Exp./flits comp. stapwaarde ]

b3: Exp./Flash Comp. Stapwaarde

b4

[ Eenvoudige belichtingscompensatie ]

b4: Eenvoudige belichtingscompensatie

b5

[ Matrixmeting ]

b5: Matrixmeting

b6

[ Centrum gewogen gebied ]

b6: centrumgericht gebied

b7

[ Optimale belichting afstemmen ]

b7: Optimale belichting afstemmen

b8

[ Houd exp. wanneer f/ verandert ]

b8: Houd exp. wanneer f/ verandert

c [ Timers/AE-vergrendeling ]

c1

[ Ontspanknop AE-L ]

c1: Ontspanknop AE-L

c2

[ Standby-timer ]

c2: Stand-by-timer

c3

[ Zelfontspanner ]

c3: Zelfontspanner

c4

[ Monitor uit vertraging ]

c4: Vertraging monitor uit

d [ Opnemen/weergave ]

d1

[ Snelheid continu-opname ]

d1: Snelheid continu-opnamen

d2

[ Max. continue afgifte ]

d2: Max. Continue afgifte

d3

[ Beperk de selectie van de vrijgavemodus ]

d3: Selectie vrijgavemodus beperken

d4

[ Synchroniseren. opties voor vrijgavemodus ]

d4: Synchroniseren. Opties voor vrijgavemodus

d5

[ Belichtingsvertragingsmodus ]

d5: Belichtingsvertragingsmodus

d6

[ Elektronische eerste-gordijnsluiter ]

d6: elektronische gordijnsluiter

d7

[ Verlengde sluitertijden (M) ]

d7: Langere sluitertijden (M)

d8

[ Beperk selecteerbaar beeldgebied ]

d8: Selecteerbaar afbeeldingsgebied beperken

d9

[ Bestandsnummerreeks ]

d9: Bestandsnummerreeks

d10

[ Hoogtepunten pieken ]

d10: Hoogtepunten pieken

d11

[ Rasterweergave ]

d11: Rasterweergave inlijsten

d12

[ Bedieningspaneel achter ]

d12: Bedieningspaneel achteraan

d13

[ LCD verlichting ]

d13: LCD-verlichting

d14

[ Livebeeld in continue modus ]

d14: Liveweergave in continue modus

d15

[ Optische VR ] 3

d15: optische VR

e [ Bracketing/flits ]

e1

[ Flitssynchronisatiesnelheid ]

e1: Flitssynchronisatiesnelheid

e2

[ Flits sluitertijd ]

e2: Flitssluitertijd

e3

[ Belichtingscomp. voor flits ]

e3: Belichtingscomp. voor Flash

e 4

[ Auto N ISO-gevoeligheidsregeling ]

e4: Auto N ISO-gevoeligheidsregeling

e5

[ Flitsburst prioriteit ]

e5: Prioriteit flitsburst

e6

[ Modelflits ]

e6: Modelflits

e7

[ Automatische bracketing (modus M) ]

e7: automatische bracketing (modus M)

e8

[ Bracketingvolgorde ]

e8: Bracketingvolgorde

e9

[ Bracketing burst-opties ]

e9: Burst-opties voor bracketing

f [ Bediening ]

f1

[ Pas i -menu aan ]

f1: i Menu aanpassen

f2

[ Aanpassen i -menu (Lv) ]

f2: i -menu aanpassen (Lv)

f3

[ Aangepaste bedieningselementen ]

f3: Aangepaste bedieningselementen

f4

[ Middelste knop multi-selector ]

f4: Middelste knop multi-selector

f5

[ Sluitertijd & diafragmavergrendeling ]

f5: Sluitertijd en diafragmavergrendeling

f6

[ Instelschijven aanpassen ]

f6: Instelschijven aanpassen

f7

[ Multi-selector ]

f7: Multi-selector

f8

[ Laat de knop los om de draaiknop te gebruiken ]

f8: knop loslaten om kiesschijf te gebruiken

f9

[ Omgekeerde indicatoren ]

f9: Omgekeerde indicatoren

f10

[ Opties voor liveweergaveknop ]

f10: Opties voor liveweergave-knop

f11

[ D -schakelaar ]

f11: D -schakelaar

f12

[ Flicks in schermvullende weergave ]

f12: Flicks in volledig frame afspelen

f13

[ Liever sub-selector centrum ]

f13: Geef de voorkeur aan het midden van de subselector

g [ Film ]

g1

[ Pas i -menu aan ]

g1: i Menu aanpassen

g2

[ Aangepaste bedieningselementen ]

g2: Aangepaste bedieningselementen

g3

[ Middelste knop multi-selector ]

g3: Middelste knop multi-selector

g4

[ Markeer weergave ]

g4: Markeringsweergave

  1. Items die zijn gewijzigd ten opzichte van de standaardwaarden, worden aangegeven met asterisken (" U ").

  2. Alleen beschikbaar met compatibele lenzen.

  3. Alleen beschikbaar met compatibele AF-P-lenzen die niet zijn uitgerust met een schakelaar voor vibratiereductie.