Selecteer het tabblad N in de cameramenu's om het retoucheermenu te bekijken.

De items in het retoucheermenu worden gebruikt om bestaande foto's bij te snijden of te retoucheren.

 • Het retoucheermenu wordt alleen weergegeven als er een geheugenkaart met foto's in de camera is geplaatst.

 • Geretoucheerde kopieën worden opgeslagen in nieuwe bestanden, los van de originele foto's.

 • Het retoucheermenu bevat de volgende items:

Item

0

7

[ NEF (RAW)-verwerking ]

NEF (RAW)-verwerking: NEF (RAW) converteren naar JPEG

k

[ Trimmen ]

Trimmen

8

[ Formaat wijzigen ]

Formaat wijzigen

i

[ D-Lighting ]

D-Lighting

Y

[ Rode-ogencorrectie ]

Rode-ogencorrectie

Z

[ Rechtzetten ]

rechtzetten

a

[ Vervormingsbeheersing ]

Vervormingsbeheersing

e

[ Perspectief controle ]

Perspectief controle

l

[ Monochroom ]

Monochroom

o

[ Afbeeldingsoverlay ] *

Afbeeldingsoverlay

9

[ Filmpje bijsnijden ]

Film bijsnijden

 • Kan alleen worden weergegeven door op G te drukken en het tabblad N te selecteren.

Geretoucheerde kopieën maken

 1. Selecteer een item in het retoucheermenu.

  Druk op 1 of 3 om een item te markeren, op 2 om te selecteren.

 2. Selecteer een afbeelding.
  • Markeer een foto met de multi-selector.

  • Houd de X -knop ingedrukt om de gemarkeerde afbeelding schermvullend te bekijken.

  • Om foto's op andere locaties te bekijken, drukt u op W ( M ) en kiest u de gewenste kaart en map in het dialoogvenster [ Sleuf en map kiezen ].

  • Druk op J om de gemarkeerde foto te selecteren.

 3. Selecteer retoucheeropties.

  • Zie de sectie voor het geselecteerde item voor meer informatie.

  • Druk op G om af te sluiten zonder een geretoucheerde kopie te maken. Het retoucheermenu wordt weergegeven.

 4. Maak een geretoucheerde kopie.
  • Druk op J om een geretoucheerde kopie te maken.

  • Geretoucheerde kopieën worden aangegeven met een p -pictogram.

De huidige foto retoucheren

Om een geretoucheerde kopie van de huidige foto te maken, drukt u op i en selecteert u [ Retoucheren ], of houdt u J ingedrukt en drukt u op 2 .

Retoucheren
 • De camera kan mogelijk geen foto's weergeven of retoucheren die zijn gemaakt of geretoucheerd met andere camera's of die zijn geretoucheerd op een computer.

 • Als er gedurende een korte periode geen acties worden uitgevoerd, wordt het display uitgeschakeld en gaan alle niet-opgeslagen wijzigingen verloren. Als u de tijd dat het scherm aan blijft, wilt verlengen, kiest u een langere weergavetijd van het menu met behulp van persoonlijke instelling c4 [ Vertraging monitor uit ] > [ Menu's ].

Kopieën retoucheren
 • De meeste items kunnen worden toegepast op kopieën die zijn gemaakt met andere retoucheeropties, hoewel meerdere bewerkingen kunnen leiden tot verminderde beeldkwaliteit of vervaagde kleuren.

 • Met uitzondering van [ Film bijsnijden ] kan elk item slechts één keer worden toegepast.

 • Sommige items zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van de items die zijn gebruikt om de kopie te maken.

 • Items die niet op de huidige afbeelding kunnen worden toegepast, worden grijs weergegeven en zijn niet beschikbaar.

Beeldkwaliteit
 • Kopieën gemaakt van NEF (RAW)-foto's worden opgeslagen met een [ Beeldkwaliteit ] van [ JPEG fijn c ].

 • Kopieën gemaakt van JPEG-foto's zijn van dezelfde kwaliteit als het origineel.

 • In het geval van dual-format foto's die op dezelfde geheugenkaart zijn opgenomen met beeldkwaliteitsinstellingen van NEF + JPEG, wordt alleen de NEF (RAW)-kopie geretoucheerd.

Afbeeldingsgrootte

Behalve in het geval van kopieën die zijn gemaakt met [ Bijsnijden ] en [ Formaat wijzigen ], hebben de kopieën hetzelfde formaat als het origineel.