Druk op de K -knop om foto's en films te bekijken die met de camera zijn opgenomen.

 1. Druk op de K knop.
  • Er wordt een foto weergegeven op de monitor.

  • De geheugenkaart met de afbeelding die momenteel wordt weergegeven, wordt weergegeven door een pictogram.

 2. Druk op 4 of 2 om extra foto's te bekijken.
  • Extra foto's kunnen ook worden bekeken door met een vinger naar links of rechts over het scherm te vegen ( Afspelen ).

  • Druk de ontspanknop half in om het afspelen te beëindigen en terug te keren naar de opnamestand.

Beeldbeoordeling

Wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Beeldcontrole ] in het weergavemenu, worden foto's na het fotograferen automatisch op de monitor weergegeven zonder dat de gebruiker op de K -knop hoeft te drukken.

Films bekijken

Films worden aangegeven met een 1 -pictogram. Tik op het a -pictogram in het display of druk op het midden van de multi-selector om het afspelen te starten (een voortgangsbalk geeft uw geschatte positie in de film aan).

1

1 icoon

2

Lengte

3

a icoon

4

Huidige positie/totale lengte

5

Voortgangsbalk

6

Volume

7

Gids

Bewerkingen voor het afspelen van films

Naar

Beschrijving

Pauze

Druk op 3 om het afspelen te pauzeren.

Hervat

Druk op het midden van de multi-selector om het afspelen te hervatten wanneer het afspelen is gepauzeerd of tijdens terug-/vooruitspoelen.

Terugspoelen/vooruit

 • Druk op 4 om terug te spoelen, 2 om verder te gaan. De snelheid neemt toe met elke druk op de knop, van 2× tot 4× tot 8× tot 16×.

 • Houd 4 of 2 ingedrukt om respectievelijk naar het eerste frame of het laatste frame te gaan.

 • Het eerste frame wordt aangegeven met een h in de rechterbovenhoek van het scherm, het laatste frame met een i .

Slow-motion afspelen starten

Druk op 3 terwijl de film is gepauzeerd om het afspelen in slow motion te starten.

Jog terug/vooruit

 • Druk op 4 of 2 terwijl de film is gepauzeerd om één beeld tegelijk terug of vooruit te spoelen.

 • Houd 4 of 2 ingedrukt om continu terug of vooruit te spoelen.

Sla 10 seconden over

Draai de hoofdinstelschijf één stop om 10 s vooruit of achteruit te springen.

Spring naar het laatste of eerste frame

Als de film geen indexen bevat, kunt u naar het eerste of laatste frame gaan door aan de secundaire instelschijf te draaien.

Ga naar index

Als de film indexen bevat, gaat u door aan de secundaire instelschijf te draaien naar de volgende of vorige index.

 • Indices kunnen worden toegevoegd aan of verwijderd uit het menu [ BEWERK FILM ], dat kan worden weergegeven door het afspelen te pauzeren en op de i -knop te drukken.

Volume aanpassen

Druk op X om het volume te verhogen, W ( M ) om te verlagen.

Film bijsnijden

Om het [ FILM BEWERKEN ] menu weer te geven, pauzeert u het afspelen en drukt u op de i -knop.

Uitgang

Druk op 1 of K om af te sluiten naar schermvullende weergave.

Afsluiten naar de opnamemodus

Druk de ontspanknop half in om het afspelen af te sluiten en terug te keren naar de opnamestand.

Indexen

Indexen kunnen worden toegevoegd wanneer het afspelen is gepauzeerd door op de i -knop te drukken en [ Index toevoegen ] te selecteren. U kunt tijdens het afspelen en bewerken snel naar geïndexeerde locaties springen. De aanwezigheid van indices wordt aangegeven door een p -pictogram in de schermvullende weergave.

Ongewenste afbeeldingen verwijderen

Foto's kunnen worden verwijderd zoals hieronder beschreven. Houd er rekening mee dat eenmaal verwijderde foto's niet meer kunnen worden hersteld .

 1. Laat de afbeelding zien.
  • Druk op de K -knop om het afspelen te starten en druk op 4 of 2 totdat de gewenste foto wordt weergegeven.

  • De locatie van de huidige afbeelding wordt weergegeven door een pictogram in de linkerbenedenhoek van het scherm.

 2. Verwijder de afbeelding.
  • Druk op de O ( Q )-knop; er wordt een bevestigingsvenster weergegeven. Druk nogmaals op de O ( Q )-knop om het beeld te wissen en terug te keren naar weergave.

  • Druk op K om af te sluiten zonder de foto te wissen.