Het Nikon Creatief Verlichtingssysteem (CLS)

Nikon's geavanceerde Creatief Verlichtingssysteem (CLS) ondersteunt een groot aantal functies dankzij verbeterde communicatie tussen de camera en compatibele flitsers.

Functies beschikbaar met CLS-compatibele flitsers

Ondersteunde functies

Flitser

SB-5000

SB-910/
SB‑900/
SB‑800

SB‑700

SB‑600

SB‑500

SU‑800

SB-R200

SB‑400

SB‑300

Enkele flits

i‑TTL

i‑TTL gebalanceerde invulflits voor digitale SLR 1

4

4

4

4

4

4

4

Standaard i‑TTL-invulflits voor digitale SLR

42

42

4

42

4

4

4

qEEN

Automatisch diafragma

4

43

EEN

Niet-TTL automatisch

43

GN

Handmatig afstandsprioriteit

4

4

4

m

Handmatig

4

4

4

4

44

44

44

RPT

Herhalende flits

4

4

Optische geavanceerde draadloze verlichting

Meester

Flitsbediening op afstand

4

4

4

44

4

i‑TTL

i‑TTL

4

4

4

44

[ A:B ]

Snelle draadloze flitsbediening

4

4

45

qEEN

Automatisch diafragma

4

4

EEN

Niet-TTL automatisch

m

Handmatig

4

4

4

44

RPT

Herhalende flits

4

4

Op afstand

i‑TTL

i‑TTL

4

4

4

4

4

4

[ A:B ]

Snelle draadloze flitsbediening

4

4

4

4

4

4

qA/A

Automatisch diafragma/niet-DDL automatisch

46

46

m

Handmatig

4

4

4

4

4

4

RPT

Herhalende flits

4

4

4

4

4

Radiogestuurde geavanceerde draadloze verlichting

47

Kleur Informatie Communicatie (flash)

4

4

4

4

4

4

4

Kleur Informatie Communicatie (LED-licht)

4

Automatische snelle FP-synchronisatie 8

4

4

4

4

4

4

4

FV-vergrendeling 9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Rode-ogenreductie

4

4

4

4

4

4

Camera modellering verlichting

4

4

4

4

4

4

4

Uniforme flitsbesturing

4

4

4

4

Firmware-update van de cameraflitser

4

410

4

4

4

 1. Niet beschikbaar met spotmeting.

 2. Kan ook worden geselecteerd via de flitser.

 3. q De selectie van de A/A-stand wordt uitgevoerd op de flitser met behulp van aangepaste instellingen.

 4. Kan worden geselecteerd met behulp van het item [ Flitsbediening ] in de cameramenu's.

 5. Alleen beschikbaar tijdens close-upfotografie.

 6. Keuze van q A en A hangt af van de optie die is geselecteerd met de hoofdflitser.

 7. Ondersteunt dezelfde functies als externe flitsers met optische AWL.

 8. Alleen beschikbaar in i‑TTL, q A, A, GN en M flitsbedieningsstanden.

 9. Alleen beschikbaar in de i‑DDL-flitssturingsmodus of wanneer de flitser is geconfigureerd om monitorvoorflitsen af te geven in de q A- of A-flitssturingsmodus.

 10. Firmware-updates voor de SB‑910 en SB‑900 kunnen vanaf de camera worden uitgevoerd.

De SU‑800 draadloze Speedlight Commander

Indien gemonteerd op een CLS-compatibele camera, kan de SU‑800 worden gebruikt als commandant voor SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 of SB ‑R200 flitsers. Groepsflitssturing wordt ondersteund voor maximaal drie groepen. De SU‑800 zelf is niet uitgerust met een flitser.

Andere flitsers

De volgende flitsers kunnen worden gebruikt in niet-DDL automatische ( A ) en handmatige standen. De beschikbare opties variëren niet met de gebruikte lens.

Ondersteunde functies

Flitser

SB‑80DX
SB‑28DX

SB-50DX

SB‑28
SB‑26
SB-25
SB‑24

SB-30
SB‑27 1
SB‑22S
SB‑22
SB-20
SB-16B
SB-15

SB‑23
SB‑29
SB‑21B
SB‑29S

Flash-modus

EEN

Niet-TTL automatisch

4

4

4

m

Handmatig

4

4

4

4

4

G

Herhalende flits

4

4

ACHTERKANT2

Synchronisatie op het tweede gordijn

4

4

4

4

4

 1. Als u een SB‑27 op de camera bevestigt, wordt de flitsmodus automatisch ingesteld op TTL , maar als u de flitsmodus instelt op TTL , wordt de ontspanknop uitgeschakeld. Stel de SB‑27 in op A .

 2. Beschikbaar wanneer de camera wordt gebruikt om de flitsmodus te selecteren.

Meetgebieden voor FV-vergrendeling

De gemeten oppervlakten wanneer FV-vergrendeling wordt gebruikt met optionele flitsers zijn als volgt:

Foto gemaakt met

Flitsbesturingsmodus

Gemeten gebied

Zelfstandige flitser

i‑TTL

6 mm cirkel in het midden van het frame

Automatisch diafragma ( q A)

Gebied gemeten door flitsbelichtingsmeter

Secundaire flitsers bediend via geavanceerde draadloze flitssturing

i‑TTL

Gehele frame

Automatisch diafragma ( q A)

Gebied gemeten door flitsbelichtingsmeter

Niet-TTL automatisch (A)

Opmerkingen over optionele flitsers
 • Raadpleeg de handleiding van de flitser voor gedetailleerde instructies.

 • Als het apparaat CLS ondersteunt, raadpleeg dan het gedeelte over CLS-compatibele digitale SLR-camera's. Deze camera is niet opgenomen in de categorie "digitale SLR" in de handleidingen van de SB‑80DX, SB‑28DX en SB‑50DX.

 • Als de flitsgereedaanduiding ( N ) ongeveer drie seconden knippert nadat een foto is gemaakt in i‑TTL of niet-DDL automatische modus, heeft de flitser op vol vermogen geflitst en is de foto mogelijk onderbelicht (alleen CLS-compatibele flitsers ).

 • i‑DDL-flitssturing kan worden gebruikt bij ISO-gevoeligheden tussen 100 en 12800.

 • Bij ISO-gevoeligheden boven 12800 kunnen de gewenste resultaten bij sommige bereiken of diafragma-instellingen niet worden bereikt.

 • In stand P is het maximale diafragma (minimaal f-getal) beperkt volgens ISO-gevoeligheid, zoals hieronder weergegeven:

Maximaal diafragma (f-getal) bij ISO-equivalent van:

100

200

400

800

1600

3200

6400

12800

4

5

5.6

7.1

8

10

11

13

 • Als het maximale diafragma van de lens kleiner is dan hierboven aangegeven, is de maximale waarde voor het diafragma het maximale diafragma van de lens.

 • De SB‑5000, SB‑910, SB‑900, SB‑800, SB‑700, SB‑600, SB‑500 en SB‑400 bieden rode-ogenreductie bij rode-ogenreductie en trage synchronisatie met oogreductie flitsstanden.

 • "Ruis" in de vorm van lijnen kan verschijnen in flitsfoto's die zijn gemaakt met een krachtige SD-9 of SD-8A-batterij die rechtstreeks op de camera is aangesloten. Verlaag de ISO-gevoeligheid of vergroot de afstand tussen de camera en de accu.

 • De SB-5000, SB-910, SB-900, SB-800, SB-700, SB-600 en SU-800 bieden indien nodig AF-hulpverlichting.

 • Tijdens zoekerfotografie variëren de scherpstelpunten waarvoor AF-verlichting beschikbaar is, afhankelijk van de brandpuntsafstand.

Flitser

Voorbeelden van scherpstelpunten waarvoor AF‑hulpverlichting beschikbaar is

SB-5000

Brandpuntsafstand 24 mm

Brandpuntsafstand 135 mm

SB-910/SB‑900

Brandpuntsafstand 17 mm

Brandpuntsafstand 135 mm

SB-800/SB-600/SU-800 draadloze Speedlight Commander

Brandpuntsafstand 24 mm

Brandpuntsafstand 105 mm

SB‑700

Brandpuntsafstand 24 mm

Brandpuntsafstand 135 mm

 • Afhankelijk van de gebruikte lens en de opgenomen scène, kan de scherpstelaanduiding ( I ) worden weergegeven wanneer het onderwerp niet scherp is, of de camera kan mogelijk niet scherpstellen en de ontspanknop wordt uitgeschakeld.

 • Wanneer een SC-serie 17, 28 of 29 sync-kabel wordt gebruikt voor off-camera flitsfotografie, wordt de juiste belichting mogelijk niet bereikt in de i‑TTL-modus. We raden u aan de standaard i‑TTL-invulflits te selecteren. Maak een testopname en bekijk de resultaten in de monitor.

 • Gebruik in i‑DDL geen ander flitspaneel (diffusiepaneel) dan het ingebouwde flitspaneel van de flitser of de indirecte adapters die bij de flitser zijn geleverd. Het gebruik van andere panelen kan leiden tot een onjuiste belichting.

Flitscompensatie voor optionele flitsers

In i‑DDL en automatisch diafragma ( q A) flitsregelingsstanden wordt de flitscorrectie die is geselecteerd met de optionele flitser of het item [ Flitsregeling ] in het foto-opnamemenu toegevoegd aan de flitscorrectie die is geselecteerd met de W ( M )-knop .

Verlichting modelleren
 • Optionele CLS-compatibele flitsers zenden een instelflits uit wanneer de Pv -knop van de camera wordt ingedrukt.

 • Deze functie kan worden gebruikt met geavanceerde draadloze flitssturing om een voorbeeld te bekijken van het totale verlichtingseffect dat wordt bereikt met meerdere flitsers.

 • De instelverlichting kan worden uitgeschakeld door [ Uit ] te selecteren voor persoonlijke instelling e6 [ Instelflits ].