1. Selecteer de gewenste foto met de multi-selector en druk op de i -knop.
  2. Markeer [ Beoordeling ] en druk op 2 .
  3. Kies een beoordeling.

    Draai aan de hoofdinstelschijf om de gewenste classificatie te kiezen en druk vervolgens op J . Kies uit beoordelingen van nul tot vijf sterren, of selecteer d om de foto te markeren als kandidaat voor latere verwijdering.

Waarderingen

Beoordelingen kunnen ook worden bekeken in NX Studio. Beveiligde foto's kunnen niet worden beoordeeld.

Foto's beoordelen met behulp van camerabediening

Als [ Beoordeling ] is toegewezen aan [ Fn-knop voor verticale opnamen ] of [ Fn3-knop ] met behulp van persoonlijke instelling f3 [ Aangepaste bedieningselementen ], kunnen foto's worden beoordeeld door de geselecteerde knop ingedrukt te houden en aan de hoofdinstelschijf te draaien.