Gebruik de E -knop (belichtingscompensatie) om de belichting te wijzigen van de waarde die door de camera wordt voorgesteld. Belichtingscompensatie kan worden gebruikt om foto's helderder of donkerder te maken.

−1 EV

Geen belichtingscompensatie

+1 EV

Belichtingscompensatie aanpassen

Houd de E -knop ingedrukt en draai aan de hoofdinstelschijf.

  • Hogere waarden maken het onderwerp helderder, lagere waarden donkerder.

  • De normale belichting kan worden hersteld door de belichtingscompensatie in te stellen op ±0.0. Belichtingscompensatie wordt niet gereset als de camera wordt uitgeschakeld.