Spraakmemo's van maximaal 60 seconden kunnen aan foto's worden toegevoegd.

Tijdens afspelen

Spraakmemo's toevoegen aan geselecteerde foto's tijdens het afspelen:

 1. Selecteer de foto.

  Er kan slechts één spraakmemo per foto worden opgenomen; er kunnen geen extra spraakmemo's worden opgenomen voor foto's die al zijn gemarkeerd met een h -pictogram. De bestaande spraakmemo moet worden verwijderd voordat een andere kan worden opgenomen ( Gesproken memo's verwijderen ).

 2. Houd de Fn3 ( C )-knop ingedrukt.
  • De opname begint wanneer de knop wordt ingedrukt en eindigt wanneer deze wordt losgelaten.

  • Een C -pictogram wordt weergegeven terwijl de opname bezig is.

 3. Laat de Fn3 ( C )-knop los.

  De opname wordt beëindigd.

Tijdens opname

Tijdens het opnemen worden een knipperend C -pictogram en een afteltimer die de resterende opnametijd aangeeft, weergegeven op het achterste bedieningspaneel.

Het i -menu

De opname kan ook worden gestart door [ Gesproken memo opnemen ] te markeren in het i -weergavemenu en op J te drukken. Druk op het midden van de multi-selector om de opname te beëindigen.

Tijdens het fotograferen

Tijdens het fotograferen kan een spraakmemo worden opgenomen met de meest recente foto. De opname kan automatisch of handmatig worden gestart.

Automatische opname

Als [ Aan (Auto en handmatig) ] is geselecteerd voor [ Spraakmemo-opties ] > [ Spraakmemo ] in het setup-menu, begint de opname automatisch wanneer u uw vinger van de ontspanknop haalt na de opname.

 • De opnametijd kan worden geselecteerd met [ Aan (Auto en handmatig) ].

Beeldbeoordeling

Automatisch opnemen is niet beschikbaar wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor [ Beeld terugkijken ] in het weergavemenu.

Automatische opname

Spraakmemo's worden niet automatisch opgenomen tijdens:

 • rechtstreekse beelden,

 • focusverschuiving, of

 • time-lapse filmopname

Handmatige opname

Spraakmemo's kunnen handmatig aan de meest recente foto worden toegevoegd.

 • Selecteer [ Alleen handmatig ] voor [ Spraakmemo-opties ] > [ Spraakmemo ] in het setup-menu voordat u verder gaat.

 • Houd de Fn3 ( C )-knop ingedrukt om een spraakmemo op te nemen; de opname gaat door zolang de knop wordt ingedrukt.

Spraakmemo

Er wordt een pictogram weergegeven op het achterste bedieningspaneel wanneer [ Aan (Auto en handmatig) ] of [ Alleen handmatig ] is geselecteerd voor [ Spraakmemo ].

Aan (Auto en handmatig)

Alleen handmatig

Na opname

Als er een spraakmemo is opgenomen voor de meest recente foto, wordt een C -pictogram weergegeven in het achterste bedieningspaneel.

Tijdens het afspelen wordt de aanwezigheid van een spraakmemo aangegeven met een h -pictogram.

Opname onderbreken

Het indrukken van de ontspanknop of het bedienen van andere camerabedieningen kan de opname beëindigen. Tijdens intervalfotografie stopt de opname ongeveer twee seconden voordat de volgende opname wordt gemaakt; de opname stopt ook wanneer de camera wordt uitgeschakeld.

Opslaglocatie

Spraakmemo's voor foto's gemaakt met twee geheugenkaarten geplaatst en [ Backup ], [ RAW Slot 1 - JPEG Slot 2 ], of [ JPEG Slot 1 - JPEG Slot 2 ] geselecteerd voor [ Rol gespeeld door kaart in Slot 2 ] in de foto-opname menu worden opgenomen met de kopieën op beide kaarten. Dit geldt ongeacht of de spraakmemo wordt opgenomen vanuit het i -menu of handmatig na de opname.

Namen van spraakmemobestanden

Namen van spraakmemobestanden hebben de vorm "DSC_nnnn.WAV". De spraakmemo heeft hetzelfde bestandsnummer (“nnnn”) als de afbeelding waaraan deze is gekoppeld. De spraakmemo voor de afbeelding "DSC_0002.JPG" zou bijvoorbeeld de bestandsnaam "DSC_0002.WAV" hebben. Namen van spraakmemobestanden kunnen op een computer worden bekeken.

 • Spraakmemo's voor foto's die zijn opgenomen met [ Adobe RGB ] geselecteerd voor [ Kleurruimte ] in het foto-opnamemenu hebben namen in de vorm "_DSCnnnn.WAV".

 • Spraakmemo's voor foto's die zijn opgenomen met een ander voorvoegsel dan [ DSC ] geselecteerd voor [ Bestandsnaamgeving ] in het foto-opnamemenu, worden opgenomen met het geselecteerde voorvoegsel in plaats van [ DSC ].