Kies de modi AF en AF-veld. De AF-modus bepaalt hoe de camera scherpstelt in de autofocusmodus, de AF-veldmodus hoe de camera het scherpstelpunt voor autofocus selecteert.

Een AF-modus kiezen

Houd de AF‑modusknop ingedrukt en draai aan de hoofdinstelschijf. De beschikbare opties variëren afhankelijk van de camera-instellingen.

Zoekerfotografie

Tijdens zoekerfotografie wordt de geselecteerde AF-modus weergegeven in het bovenste bedieningspaneel en in de zoeker.

Optie

Beschrijving

AF-S

[ Enkele AF ]

Gebruik bij stilstaande onderwerpen. De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.

AF-C

[ Continu AF ]

Voor bewegende onderwerpen. De camera stelt continu scherp als reactie op veranderingen in de afstand tot het onderwerp terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.

Livebeeldfotografie en filmen

Tijdens livebeeldfotografie en -filmen wordt de geselecteerde AF-modus weergegeven op de monitor.

Optie

Beschrijving

AF-S

[ Enkele AF ]

Gebruik bij stilstaande onderwerpen. De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.

AF-F

[ Fulltime AF ]

Voor bewegende onderwerpen. De camera stelt continu scherp als reactie op veranderingen in de afstand tot het onderwerp totdat de ontspanknop half wordt ingedrukt. De scherpstelling wordt vergrendeld terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt.

Een AF-veldmodus kiezen

Houd de AF‑modusknop ingedrukt en draai aan de secundaire instelschijf. De beschikbare opties verschillen per AF-modus.

Zoekerfotografie

De geselecteerde AF-veldstand wordt weergegeven in het bovenste bedieningspaneel en in de zoeker tijdens zoekerfotografie.

Optie

Beschrijving

[ Enkelpunts AF ]

De camera stelt scherp op een door de gebruiker geselecteerd punt.

 • Gebruik bij stilstaande onderwerpen.

[ Dynamisch veld-AF (9 punten) ]/[ Dynamisch veld-AF (25 punten) ]/[ Dynamisch veld-AF (49 punten) ]/[ Dynamisch veld-AF (105 punten)]

De camera stelt scherp op een door de gebruiker geselecteerd punt; als het onderwerp het geselecteerde punt kort verlaat, stelt de camera scherp op basis van informatie van omliggende scherpstelpunten. Dynamisch veld-AF is beschikbaar wanneer AF-C is geselecteerd voor autofocusstand.

 • Kies voor onderwerpen die onvoorspelbaar bewegen. Hoe groter het aantal scherpstelpunten, hoe groter het gebied dat wordt gebruikt om scherp te stellen.

[ 3D-tracking ]

De gebruiker selecteert het focuspunt; terwijl de ontspanknop half wordt ingedrukt, volgt de camera onderwerpen die het geselecteerde scherpstelpunt verlaten en selecteert zo nodig nieuwe scherpstelpunten. 3D-tracking is beschikbaar wanneer AF-C is geselecteerd voor autofocusmodus.

 • Gebruik voor onderwerpen die onregelmatig heen en weer bewegen.

[ Groepsveld-AF ]/[ Groepsveld-AF (C1) ]/[ Groepsveld-AF (C2) ]

De camera stelt scherp met behulp van een groep scherpstelpunten die door de gebruiker is geselecteerd.

 • Kies voor snapshots, bewegende onderwerpen en andere onderwerpen die moeilijk te fotograferen zijn met [ Enkelpunts AF ].

 • Gebruik [ Groepsgebied AF (C1) ] en [ Groepsgebied AF (C2) ] om aangepaste groepen te maken waarin het aantal scherpstelpunten in elke dimensie kan worden gekozen met behulp van de multi-selector. Dit kan bijvoorbeeld worden gebruikt als de grootte en vorm van het focusgebied vooraf redelijk nauwkeurig kan worden bepaald.

[ Automatisch veld-AF ]

De camera detecteert automatisch het onderwerp en selecteert het scherpstelpunt. Als er een gezicht wordt gedetecteerd, geeft de camera voorrang aan het portretonderwerp.

Aangepaste scherpstelgroepen: [ Groepsveld-AF (C1) ]/[ Groepsveld-AF (C2) ]
 • Wanneer [ Groepsgebied-AF (C1) ] of [ Groepsgebied-AF (C2) ] is gemarkeerd, kunt u de breedte van de aangepaste scherpstelgroep aanpassen door de AF-modusknop ingedrukt te houden en op 4 of 2 te drukken. Druk op 1 of 3 om de hoogte te kiezen. De hoogte en breedte worden weergegeven in het bovenste bedieningspaneel.

  1

  Breedte (aantal scherpstelpunten)

  2

  Hoogte (aantal scherpstelpunten)

 • Als u de zoeker in de gaten houdt terwijl u het aantal scherpstelpunten kiest, kunt u een voorbeeld van de vorm van de geselecteerde aangepaste scherpstelgroep bekijken.

 • Het aantal scherpstelpunten kan ook worden geselecteerd met persoonlijke instelling a10 [ Aangepaste groeperingen (C1/C2) ].

Livebeeldfotografie/filmopname

De geselecteerde AF-veldstand wordt weergegeven op de monitor tijdens livebeeldfotografie en filmen.

Optie

Beschrijving

!

[ Gezichtprioriteit-AF ]

De camera detecteert en stelt automatisch scherp op portretonderwerpen; het geselecteerde onderwerp wordt aangegeven met een gele rand. Als er meerdere gezichten (maximaal 16) worden gedetecteerd, kunt u een onderwerp kiezen met behulp van de multi-selector.

 • Gebruik voor portretten.

5

[ Breedveld-AF ]

Wat betreft [ Normaal gebied AF ] behalve dat de camera scherpstelt op een groter gebied.

6

[ Normaal veld AF ]

De camera stelt scherp op een door de gebruiker geselecteerd punt.

n

[ AF met onderwerp volgen ]

Plaats het scherpstelpunt boven uw onderwerp en druk op het midden van de multi-selector; het scherpstelpunt volgt het geselecteerde onderwerp terwijl het door het frame beweegt. Druk nogmaals op het midden van de multi-selector om het volgen te beëindigen.

 • Gebruik om de focus op een gekozen onderwerp te volgen.

Handmatige selectie van scherpstelpunten

Wanneer een andere optie dan [ Automatisch veld-AF ], [ Gezichtprioriteit-AF ] of [ Onderwerp volgen-AF ] is geselecteerd voor AF-veldstand, kunt u het scherpstelpunt handmatig selecteren. Druk de multi-selector omhoog, omlaag, naar links of naar rechts ( 1 3 4 2 ) of diagonaal om het scherpstelpunt te selecteren.

Selectie scherpstelpunt vergrendelen

De selectie van het scherpstelpunt kan worden vergrendeld door de vergrendeling van de focusselector naar de " L "-positie te draaien. Scherpstelpuntselectie kan opnieuw worden ingeschakeld door de vergrendeling naar I te draaien.