Ter illustratie worden de displays weergegeven met alle indicatoren verlicht.

De zoeker

1

Rolindicator 1, 2 ( virtuele horizon )

2

Kaderraster 3 ( d11: Rasterweergave inlijsten )

3

AF-gebied haakjes ( Foto's inlijsten in de zoeker (zoekerfotografie) , Selectie scherpstelpunt )

4

12 mm referentiecirkel voor centrumgerichte meting ( Een meetoptie kiezen , Belichtingsgerelateerde instellingen (meting en belichtingscompensatie) )

5

Focus punten ( Selectie scherpstelpunt )

Doelen voor spotmeting ( Een meetoptie kiezen , Kiezen hoe de camera de belichting instelt )

AF-veldstandindicator ( AF-veldstand )

6

Flikkerdetectie ( Flikkerreductie )

7

Teleconverterindicator 4

8

Pitch-indicator 1, 5 ( virtuele horizon )

  1. Wordt weergegeven door op de knop te drukken waaraan [ Virtuele horizon zoeker ] is toegewezen met behulp van persoonlijke instelling f3 ([ Aangepaste bedieningselementen ]; f3: Aangepaste bedieningselementen ).

  2. Functioneert als een pitch-indicator wanneer de camera wordt gedraaid om foto's te maken in "staande" (portret) oriëntatie.

  3. Wordt weergegeven wanneer [ Aan ] is geselecteerd voor Persoonlijke instelling d11 [ Rasterweergave ].

  4. Wordt alleen weergegeven wanneer een lens met ingebouwde teleconverter is bevestigd en de teleconverter in gebruik is.

  5. Functioneert als een rolindicator wanneer de camera wordt gedraaid om foto's te maken in "staande" (portret) oriëntatie.

1

Belichtingsindicator

Blootstelling ( Blootstellingsindicatoren )

Belichtingscompensatie ( Belichtingscompensatie aanpassen , Belichtingscompensatie )

Belichtings- en flitsbracketing voortgangsindicator ( Belichting en flitsbracketing )

2

Flitscompensatie-indicator ( Flitscompensatie aanpassen , Flitscompensatie )

3

Belichtingscompensatie-indicator ( Belichtingscompensatie aanpassen , Belichtingscompensatie )

4

Belichtingsindicator

Belichtings- en flitsbracketing ( Belichting en flitsbracketing )

WB-bracketing ( Witbalansbracketing )

ADL-bracketing ( ADL-bracketing )

1

Scherpstelindicator ( Foto's inlijsten in de zoeker (zoekerfotografie) , De elektronische afstandsmeter )

2

Meting ( Een meetoptie kiezen , Belichtingsgerelateerde instellingen (meting en belichtingscompensatie) )

3

Automatische belichtingsvergrendeling (AE) ( Focusvergrendeling , Automatische belichtingsvergrendeling )

4

Belichtingsmodus ( Een belichtingsmodus kiezen , Een belichtingsmodus kiezen )

5

Pictogram sluitertijdvergrendeling ( Sluitertijd en diafragmavergrendeling )

6

Sluitertijd ( S (Sluiterprioriteit automatisch) , M (handmatig) )

Autofocus-modus ( Een AF-modus kiezen , Autofocus-modus )

7

Diafragmavergrendelingspictogram ( Sluitertijd en diafragmavergrendeling )

8

Diafragma (f-getal; A (Automatisch diafragmavoorkeuze) , M (handmatig) )

Diafragma (aantal stops; lenzen zonder CPU )

9

ISO-gevoeligheidsindicator ( De S ( Q )-knop , De gevoeligheid van de camera voor licht aanpassen (ISO-gevoeligheid) )

Indicatie automatische ISO-gevoeligheid ( Automatische ISO-gevoeligheidsregeling inschakelen, Automatische ISO-gevoeligheidsregeling in- of uitschakelen )

10

ISO-gevoeligheid ( De S ( Q )-knop , De gevoeligheid van de camera voor licht aanpassen (ISO-gevoeligheid) )

Hoeveelheid actieve D-Lighting ( Active D-Lighting )

AF-veldstand ( Een AF-veldmodus kiezen , AF-veldmodus )

11

Netwerkweergave ( De zoekerweergave )

12

Aantal resterende opnamen ( Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen , Geheugenkaart Capaciteit )

Aantal resterende opnamen voordat de geheugenbuffer vol raakt ( De geheugenbuffer , Geheugenkaart Capaciteit )

Vooraf ingestelde witbalans-opname-indicator ( Zoekerfotografie )

Belichtingscompensatiewaarde ( Belichtingscompensatie aanpassen , Belichtingscompensatie )

Flitscompensatiewaarde ( Flitscompensatie aanpassen , Flitscompensatie )

Pc-modus-indicator ( software )

13

"k" (verschijnt wanneer er geheugen overblijft voor meer dan 1000 opnamen; Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

14

Flitsgereed indicator * ( Een flitser op de camera gebruiken )

15

Waarschuwing batterij bijna leeg ( Batterijniveau )

16

Diafragma -stopindicator (lenzen zonder CPU )

17

Flitssynchronisatie-indicator ( e1: flitssynchronisatiesnelheid )

18

FV-vergrendelingsindicator ( FV-slot , e5: Flitsburst-prioriteit )

De zoeker

Wanneer de batterij leeg is of er geen batterij is geplaatst, wordt de weergave in de zoeker gedimd. Het display keert terug naar normaal wanneer een opgeladen batterij wordt geplaatst.

Extreme temperaturen

De helderheid van het bedieningspaneel en de zoekerschermen varieert met de temperatuur en de reactietijden kunnen afnemen als de temperatuur laag is; de displays worden weer normaal bij kamertemperatuur.

Het informatiescherm

1

Belichtingsmodus ( Een belichtingsmodus kiezen , Een belichtingsmodus kiezen )

2

Flexibele programma-indicator ( Flexibel programma )

3

Pictogram sluitertijdvergrendeling ( Sluitertijd en diafragmavergrendeling )

4

Flitssynchronisatie-indicator ( e1: flitssynchronisatiesnelheid )

5

Sluitertijd ( S (Sluiterprioriteit automatisch) , M (handmatig) )

6

Diafragma -stopindicator (lenzen zonder CPU )

7

Diafragmavergrendelingspictogram ( Sluitertijd en diafragmavergrendeling )

8

Diafragma (f-getal; A (Automatisch diafragmavoorkeuze) , M (handmatig) )

Diafragma (aantal stops; lenzen zonder CPU )

9

Belichtings- en flitsbracketing-aanduiding ( Belichting en flitsbracketing )

WB-bracketing-indicator ( Witbalansbracketing )

ADL-bracketing-indicator ( ADL-bracketing )

HDR-indicator ( Hoog dynamisch bereik (HDR) )

Meervoudige belichtingsindicator ( Meerdere belichtingen combineren in een enkele foto (Meervoudige belichting) )

10

"k" (verschijnt wanneer er geheugen overblijft voor meer dan 1000 opnamen; Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

11

Aantal resterende opnamen ( Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen , Geheugenkaart Capaciteit )

12

Belichtingsindicator

Blootstelling ( Blootstellingsindicatoren )

Belichtingscompensatie ( Belichtingscompensatie )

Belichtings- en flitsbracketing ( Belichting en flitsbracketing )

WB-bracketing ( Witbalansbracketing )

ADL-bracketing ( ADL-bracketing )

13

Belichtingscompensatie-indicator ( Belichtingscompensatie aanpassen , Belichtingscompensatie )

Belichtingscompensatiewaarde ( Belichtingscompensatie aanpassen , Belichtingscompensatie )

1

Bluetooth-verbindingsindicator ( Verbinden via Bluetooth , Verbinding maken met smartapparaat )

Vliegtuigmodus ( Vliegtuigmodus )

2

Wi‑Fi-verbindingsindicator ( Verbinding maken via Wi-Fi (Wi-Fi-modus) , Wi-Fi-verbinding , Aansluiten op pc (ingebouwde wifi) )

3

Tracklog-indicator ( Locatiegegevens )

4

Satellietsignaalindicator ( De Satellietsignaalindicator )

5

Aanduiding voor ruisonderdrukking lange belichting ( NR bij lange blootstelling )

6

Vignetcontrole-indicator ( vignetcontrole )

7

Elektronische eerste-gordijnrolluik ( d6: elektronische gordijnsluiter )

8

Belichtingsvertragingsmodus ( d5: Belichtingsvertragingsmodus )

9

Intervaltimer-indicator ( Foto's maken met een vast interval (intervalopname) )

! (“klok niet ingesteld”) indicator ( Het ! Pictogram )

10

Flitsbesturingsmodus ( Flitsbesturingsmodus )

11

FP-indicator ( e1: flitssynchronisatiesnelheid )

12

“Piep”-indicator ( Piep opties )

13

Batterij indicator ( Batterijniveau )

14

i menuweergavegebied ( De i -knop (het i -menu) )

15

Gids ( Het i -menu gebruiken )

16

Automatische belichtingsvergrendeling (AE) ( Focusvergrendeling , Automatische belichtingsvergrendeling )

17

Flitscompensatie-indicator ( Flitscompensatie )

18

FV-vergrendelingsindicator ( FV-slot )

19

ISO-gevoeligheidsindicator ( De S ( Q )-knop , De gevoeligheid van de camera voor licht aanpassen (ISO-gevoeligheid) )

Indicatie automatische ISO-gevoeligheid ( Automatische ISO-gevoeligheidsregeling inschakelen, Automatische ISO-gevoeligheidsregeling in- of uitschakelen )

20

ISO-gevoeligheid ( De S ( Q )-knop , De gevoeligheid van de camera voor licht aanpassen (ISO-gevoeligheid) )

de ! Icoon

Een knipperende ! pictogram geeft aan dat de cameraklok is gereset. De datum en tijd opgenomen met nieuwe foto's zullen niet correct zijn; gebruik de optie [ Tijdzone en datum ] > [ Datum en tijd ] in het setup-menu om de klok op de juiste tijd en datum in te stellen.

Het i -menu gebruiken

Om het i -menu te openen, drukt u op de i -knop of tikt u op de gids in het informatiescherm. Druk nogmaals op de i -knop of druk op de R -knop om terug te keren naar het informatiescherm wanneer de instellingen zijn voltooid.

Liveweergave (foto's/films)

Stilstaande fotografie

1

Belichtingsmodus ( Een belichtingsmodus kiezen , Een belichtingsmodus kiezen )

2

Flexibele programma-indicator ( Flexibel programma )

3

"Geen geheugenkaart"-indicator

4

AF met onderwerp volgen ( Live View-fotografie en filmen )

5

Focus punt ( Selectie scherpstelpunt )

6

Autofocus-modus ( Een AF-modus kiezen , Live View-fotografie en filmen )

7

AF-veldstand ( Een AF-veldmodus kiezen , Live View-fotografie en filmen )

8

Actieve D-Lighting ( Actieve D-Lighting )

9

Beeldbediening ( De g ( h / Q )-knop , beeldverwerking (beeldbediening) )

10

Wi-Fi-verbindingsindicator ( Verbinding maken via Wi-Fi (Wi-Fi-modus) , Wi-Fi-verbinding , Aansluiten op pc (ingebouwde wifi) )

11

Witbalans ( Witbalans aanpassen , natuurlijke kleuren bereiken met verschillende lichtbronnen (witbalans) )

12

Indicator “Auto witbalans vergrendeld” ( f3: Aangepaste bedieningselementen )

13

Afbeeldingsgebied ( Instellingen voor beeldgebied aanpassen )

14

Belichtings- en flitsbracketing-indicator ( Belichting en flitsbracketing )

WB-bracketing-indicator ( Witbalansbracketing )

ADL-bracketing-indicator ( ADL-bracketing )

HDR-indicator ( Hoog dynamisch bereik (HDR) )

Meervoudige belichtingsindicator ( Meerdere belichtingen combineren in een enkele foto (Meervoudige belichting) )

15

Positie van het huidige frame in de reeks belichtings-/flitsbracketing ( Belichting en flitsbracketing )

Positie van het huidige frame in de reeks van witbalansbracketing ( Witbalansbracketing )

ADL-bracketingbedrag ( ADL-bracketing )

HDR-belichtingsverschil ( Hoog dynamisch bereik (HDR) )

Aantal opnamen (meervoudige belichting; Meerdere belichtingen combineren in een enkele foto (Meervoudige belichting) )

16

i icoon ( De i -knop (het i -menu) )

17

Belichtingsindicator ( Blootstellingsindicatoren )

18

Bluetooth-verbindingsindicator ( Verbinden via Bluetooth , Verbinding maken met smartapparaat )

Vliegtuigmodus ( Vliegtuigmodus )

19

Flitsgereed-indicator ( Een flitser op de camera gebruiken )

20

"k" (verschijnt wanneer er geheugen overblijft voor meer dan 1000 opnamen; Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

21

Aantal resterende opnamen ( Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen , Geheugenkaart Capaciteit )

22

Satellietsignaalindicator ( De Satellietsignaalindicator )

23

ISO-gevoeligheid ( De S ( Q )-knop , De gevoeligheid van de camera voor licht aanpassen (ISO-gevoeligheid) )

24

ISO-gevoeligheidsindicator ( De S ( Q )-knop , De gevoeligheid van de camera voor licht aanpassen (ISO-gevoeligheid) )

Indicatie automatische ISO-gevoeligheid ( Automatische ISO-gevoeligheidsregeling inschakelen, Automatische ISO-gevoeligheidsregeling in- of uitschakelen )

25

Belichtingscompensatie-indicator ( Belichtingscompensatie aanpassen , Belichtingscompensatie )

26

Flitscompensatie-indicator ( Flitscompensatie aanpassen , Flitscompensatie )

27

diafragma ( A (Automatisch diafragmavoorkeuze) , M (handmatig) )

28

Diafragmavergrendelingspictogram ( Sluitertijd en diafragmavergrendeling )

29

Sluitertijd ( S (Sluiterprioriteit automatisch) , M (handmatig) )

30

Flitssynchronisatie-indicator ( e1: flitssynchronisatiesnelheid )

31

Pictogram sluitertijdvergrendeling ( Sluitertijd en diafragmavergrendeling )

32

FV-vergrendelingsindicator ( FV-slot )

33

Meting ( Een meetoptie kiezen , Belichtingsgerelateerde instellingen (meting en belichtingscompensatie) )

34

Automatische belichtingsvergrendeling (AE) ( Focusvergrendeling , Automatische belichtingsvergrendeling )

35

Batterij indicator ( Batterijniveau )

36

Aanduiding voor maximaal diafragma ( Preview van scherpstelling tijdens livebeeld )

37

Stille fotografie ( De elektronische sluiter (stille livebeeldfotografie) )

Elektronische eerste-gordijnrolluik ( d6: elektronische gordijnsluiter )

38

Belichtingsvertragingsmodus ( d5: belichtingsvertragingsmodus )

39

Aanraken schieten ( Aanraakbedieningen )

40

Foto Live View-weergave WB ( Foto Live View-weergave WB )

41

Resterende tijd ( het aftelscherm )

Temperatuurwaarschuwing ( Temperatuurwaarschuwingen )

Temperatuurwaarschuwingen
  • Als de cameratemperatuur te hoog wordt, wordt een temperatuurwaarschuwing en afteltimer weergegeven. Wanneer de timer nul bereikt, wordt de monitor uitgeschakeld.

  • De timer wordt rood wanneer de dertig secondenmarkering is bereikt. In sommige gevallen kan de timer direct worden weergegeven nadat de camera is ingeschakeld.

filmen

1

Opname-indicator ( Films opnemen )

Indicator "Geen film" ( aandachtspunten bij het opnemen van films )

2

Externe opnamecontrole ( Geavanceerd )

3

Framegrootte en snelheid/beeldkwaliteit ( Framegrootte/framesnelheid en filmkwaliteit )

4

Overgebleven tijd ( Framegrootte/framesnelheid en filmkwaliteit )

5

Tijdcode ( Tijdcode )

6

Windruisonderdrukking ( Windruisonderdrukking )

7

Hoofdtelefoonvolume ( Hoofdtelefoonvolume )

8

Ontspanmodus (stilstaande fotografie; Foto's maken tijdens het filmen )

9

Geluidsniveau ( films opnemen )

10

Microfoongevoeligheid ( Microfoongevoeligheid )

11

Frequentierespons ( Frequentiebereik )

12

Elektronische VR-indicator ( elektronische VR )

Het bovenste bedieningspaneel

1

Sluitertijd ( S (Sluiterprioriteit automatisch) , M (handmatig) )

AF-veldstand ( Een AF-veldmodus kiezen , AF-veldmodus )

Belichtingscompensatiewaarde ( Belichtingscompensatie aanpassen , Belichtingscompensatie )

Flitscompensatiewaarde ( Flitscompensatie aanpassen , Flitscompensatie )

Aantal opnamen in belichtings- en flitsbracketingreeks ( Belichting en flitsbracketing )

Aantal opnamen in WB-bracketingreeks ( Witbalansbracketing )

Overlay-modus ( instellingen voor meervoudige belichting aanpassen )

Aantal intervallen voor intervalfotografie ( Interval Timer-opname-opties )

Brandpuntsafstand (lenzen zonder CPU; Oproepen van lensgegevens zonder CPU )

2

Flexibele programma-indicator ( Flexibel programma )

3

Belichtingsmodus ( Een belichtingsmodus kiezen , Een belichtingsmodus kiezen )

4

AF-veldstandindicator ( Een AF-veldmodus kiezen , Een AF-veldmodus kiezen )

5

Bank voor foto-opnamemenu ( Foto-opnamemenu Bank )

6

Bank met aangepaste instellingen ( Aangepaste instellingenbank )

7

Autofocus-modus ( Een AF-modus kiezen , Autofocus-modus )

8

Bluetooth-verbindingsindicator ( Verbinden via Bluetooth , Verbinding maken met smartapparaat )

9

Geheugenkaartpictogram (Sleuf 2; Geheugenkaartpictogrammen , Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

10

Geheugenkaartpictogram (Sleuf 1; Geheugenkaartpictogrammen , Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

11

HDR-indicator ( Hoog dynamisch bereik (HDR) )

12

Indicator intervaltimer (opties voor intervalopnamen )

Time-lapse aan-indicator ( Tijdens opname )

1

Pictogram sluitertijdvergrendeling ( Sluitertijd en diafragmavergrendeling )

2

Flitssynchronisatie-indicator ( e1: flitssynchronisatiesnelheid )

3

Belichtingsindicator

Blootstelling ( Blootstellingsindicatoren )

Belichtingscompensatie ( Belichtingscompensatie aanpassen , Belichtingscompensatie )

Belichtings- en flitsbracketing ( Belichting en flitsbracketing )

WB-bracketing ( Witbalansbracketing )

ADL-bracketing ( ADL-bracketing )

4

ISO-gevoeligheidsindicator ( De S ( Q )-knop , De gevoeligheid van de camera voor licht aanpassen (ISO-gevoeligheid) )

Indicatie automatische ISO-gevoeligheid ( Automatische ISO-gevoeligheidsregeling inschakelen, Automatische ISO-gevoeligheidsregeling in- of uitschakelen )

5

Diafragma -stopindicator (lenzen zonder CPU )

6

Diafragma (f-getal; A (Automatisch diafragmavoorkeuze) , M (handmatig) )

Diafragma (aantal stops; lenzen zonder CPU )

Belichtingstoename (belichting en flitsbracketing; Belichting en flitsbracketing )

Belichtingstoename (WB-bracketing; Witbalansbracketing )

Aantal opnamen in ADL-bracketingreeks ( ADL-bracketing )

Aantal opnamen per interval ( Interval Timer-opname-opties )

HDR-belichtingsverschil ( HDR-instellingen aanpassen )

Aantal opnamen (meervoudige belichting; instellingen voor meervoudige belichting aanpassen )

Maximaal diafragma (lenzen zonder CPU; Oproepen van lensgegevens zonder CPU )

Pc-modus-indicator ( software )

7

Satellietsignaalindicator ( De Satellietsignaalindicator )

8

Wi-Fi-verbindingsindicator ( Verbinding maken via Wi-Fi (Wi-Fi-modus) , Wi-Fi-verbinding , Aansluiten op pc (ingebouwde wifi) )

9

Batterij indicator ( Batterijniveau )

1

Belichtingsindicator

Belichtings- en flitsbracketing ( Belichting en flitsbracketing )

WB-bracketing ( Witbalansbracketing )

ADL-bracketing ( ADL-bracketing )

2

Flash-modus ( Een flitsmodus kiezen , Flitsmodi )

3

Meting ( Een meetoptie kiezen , Belichtingsgerelateerde instellingen (meting en belichtingscompensatie) )

4

Aantal frames ( camera uit display )

ISO-gevoeligheid ( De S ( Q )-knop , De gevoeligheid van de camera voor licht aanpassen (ISO-gevoeligheid) )

Voorinstellingsnummer witbalans ( Vooraf ingestelde handleiding )

5

Flitscompensatie-indicator ( Flitscompensatie aanpassen , Flitscompensatie )

6

Meervoudige belichtingsindicator ( Een meervoudige belichting maken )

7

Diafragmavergrendelingspictogram ( Sluitertijd en diafragmavergrendeling )

8

Belichtingscompensatie-indicator ( Belichtingscompensatie aanpassen , Belichtingscompensatie )

9

Klok batterij-indicator ( De klokbatterij , De klokbatterij vervangen )

10

"k" (verschijnt wanneer er geheugen overblijft voor meer dan 1000 opnamen; Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

11

Aantal resterende opnamen ( Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen , Geheugenkaart Capaciteit )

Aantal resterende opnamen voordat de geheugenbuffer vol raakt ( De geheugenbuffer , Geheugenkaart Capaciteit )

Vooraf ingestelde witbalans opname-indicator ( Vooraf ingestelde handleiding )

Hoeveelheid actieve D-Lighting ( Active D-Lighting )

HDR-modus ( HDR-instellingen aanpassen )

Meervoudige belichtingsmodus ( Meervoudige belichtingsinstellingen aanpassen )

Handmatig lensnummer ( oproepen van niet-CPU- lensgegevens)

Time-lapse-opname-indicator ( Tijdens opname )

Camerabedieningsmodus ( camerabediening )

Het achterste bedieningspaneel

1

Beeldformaat (NEF/RAW; het foto-opnamemenu [ Beeldformaat ] optie )

Grootte voor JPEG-beelden die zijn opgenomen op kaart in sleuf 2 ( Twee geheugenkaarten gebruiken )

2

Release-modus ( Een release-modus kiezen , De bewerking kiezen die wordt uitgevoerd wanneer de sluiter wordt ontspannen (ontspanmodus) )

3

Statusindicator voor spraakmemo ( tijdens opname , na opname )

4

Opnamemodus voor spraakmemo ( spraakmemo )

5

Release-modus ( Een release-modus kiezen , De bewerking kiezen die wordt uitgevoerd wanneer de sluiter wordt ontspannen (ontspanmodus) )

Snelheid continu-opnamen ( Een ontspanstand kiezen , De bewerking kiezen die wordt uitgevoerd wanneer de sluiter wordt ontspannen (ontspanmodus) , d1: continu-opnamesnelheid )

Aantal opnamen zelfontspanner/vertraging zelfontspanner ( De zelfontspanner gebruiken ( E ) , c3: Zelfontspanner )

Aantal resterende opnamen ( Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen , Geheugenkaart Capaciteit )

aantal frames ( d12: Bedieningspaneel achter )

Duur van spraakmemo ( tijdens opname )

Suboptie geselecteerd voor [ Auto ] of [ TL ] witbalans ( Witbalans aanpassen , Een witbalansoptie kiezen )

Voorinstellingsnummer witbalans ( Vooraf ingestelde handleiding )

Kleurtemperatuur ( Een kleurtemperatuur kiezen )

Pc-modus-indicator ( software )

6

"k" (verschijnt wanneer er geheugen overblijft voor meer dan 1000 opnamen; Geheugenkaartindicatoren en aantal resterende opnamen )

Kleurtemperatuurindicator ( Een kleurtemperatuur kiezen )

Extra secondenweergave ( De zelfontspanner gebruiken ( E ) , tijdens het opnemen )

7

“Resterende” indicator ( Geheugenkaart Capaciteit )

8

Afbeeldingsgrootte (JPEG; Een afbeeldingsgrootte kiezen , Een afbeeldingsgrootte kiezen )

9

Beeldkwaliteit ( Beeldkwaliteit aanpassen , een optie voor beeldkwaliteit kiezen )

10

Witbalans ( Witbalans aanpassen , natuurlijke kleuren bereiken met verschillende lichtbronnen (witbalans) )

Aanduiding voor fijnafstelling witbalans ( Witbalans fijnafstelling )

Indicator “Auto witbalans vergrendeld” ( f3: Aangepaste bedieningselementen )

Aanduiding voor bescherming van witbalansvoorinstellingen ( beveiligde voorinstellingen )

11

Rol gespeeld door geheugenkaart in Slot 2 ( Twee geheugenkaarten gebruiken )

Beeldkwaliteit ( Beeldkwaliteit aanpassen , een optie voor beeldkwaliteit kiezen )